edu.klimaka.gr

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

(Διευθυντικό Επίδομα)

Ν. 3205/2003 ( ΦΕΚ 297 τ.Α΄)

Άρθρο 13 -΄Επίδομα θέσης ευθύνης

1. Στους προϊσταμένους οργανικών μονάδων οποιου­δήποτε επιπέδου καταβάλλεται, για όσο χρόνο ασκούν τα καθήκοντα τους, μηνιαίο επίδομα θέσης ευθύνης ορι­ζόμενο, κατά βαθμίδα θέσης, ως εξής:

α. Προϊστάμενοι Διοίκησης:

i. Προϊστάμενοι Διευθύνσεων Διοίκησης, εκατόν τριά­ντα ευρώ (130 €).

ii. Προϊστάμενοι Υποδιευθύνσεων Διοίκησης (υποδιευ­θυντές) και επιθεωρητές που δεν προΐστανται Διευθύν­σεων, εβδομήντα ευρώ (70 €).

iii. Προϊστάμενοι Τμημάτων Διοίκησης, εξήντα πέντε ευρώ (65 €).

iv. Προϊστάμενοι Αυτοτελών Γραφείων Διοίκησης και Παιδικών Σταθμών, είκοσι πέντε ευρώ (25 €).

β. Προϊστάμενοι εκπαίδευσης:

i. Σχολικοί Σύμβουλοι προσχολικής αγωγής, δημοτικής εκπαίδευσης, ειδικής αγωγής και δευτεροβάθμιας εκπαί­δευσης, Προϊστάμενοι Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εκατόν εβδομήντα πέντε ευρώ (175€).

ii. Προϊστάμενοι Γραφείων Πρωτοβάθμιας και Δεύτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Φυσικής Αγωγής και Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, εκατόν τριάντα πέντε ευρώ(135€).

iii. Διευθυντές Ενιαίων Λυκείων και Τεχνικής Επαγγελ­ματικής Εκπαίδευσης, εκατόν τριάντα ευρώ (130 €).

iv. Διευθυντές Γυμνασίων, Τεχνικών και Επαγγελματι­κών Σχολών, Τετραθέσιων και άνω Δημοτικών Σχολείων και Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων, εκατόν δεκαπέ­ντε ευρώ (115 €).

ν. Υποδιευθυντές Σχολικών Μονάδων, Υπεύθυνοι Το­μέων Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων και Προϊστάμε­νοι Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων των Διευθύνσε­ων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εβδομήντα ευρώ (70 €).

vi. Προϊστάμενοι Μονοθέσιων, Διθέσιων και Τριθέσιων Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων, τριάντα πέντε ευρώ (35€).

2. Το επίδομα της προηγούμενης παραγράφου κατα­βάλλεται και στην περίπτωση προσωρινής απουσίας του δικαιούχου από τα καθήκοντα του, για οποιαδήποτε αι­τία, αλλά όχι πέρα των δύο (2) μηνών συνολικά κατ` έτος.

3. Σε περίπτωση νόμιμης αναπλήρωσης των προϊστα­μένων της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, το επίδομα της αντίστοιχης βαθμίδας καταβάλλεται μετά την παρέ­λευση διμήνου στους αναπληρωτές των θέσεων αυτών. Ειδικότερα, στην περίπτωση κένωσης ή σύστασης θέσης προϊσταμένου οργανικής μονάδας καταβάλλεται το ως άνω επίδομα στο νόμιμο αναπληρωτή, από την έναρξη της αναπλήρωσης.

4. Επί συρροής αξιώσεων για λήψη του επιδόματος από δύο βαθμίδες καταβάλλεται μόνο το ποσό που αντι­στοιχεί στην ανώτερη βαθμίδα.

5. Οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 9 και της περίπτωσης α` της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του ν.2986/2002 (ΦΕΚ 24 Α`), καθώς και των παραγράφων 8, 34, 35 και 36 του άρθρου 13 του ν.3149/2003 (ΦΕΚ 141 Α`) εξακολουθούν να ισχύουν και μετά τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου.

(Αρ. Πρωτ. 2/72757/0022/31-12-2003/ΓΛΚ)

Επί του άρθρου 13 Επίδοµα Θέσης Ευθύνης

1. Με το άρθρο αυτό προβλέπεται η καταβολή επιδόµατος θέσης ευθύνης, στους προϊσταµένους οργανικών µονάδων οποιουδήποτε επιπέδου για όσο χρόνο ασκούν τα καθήκοντά τους, οριζόµενο κατά βαθµίδα θέσης, ως εξής:

.....

Β.- Προϊστάµενοι εκπαίδευσης

i.Σχολικοί Σύµβουλοι Προσχολικής Αγωγής, Δηµοτικής Εκπαίδευσης, Ειδικής Αγωγής και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, Προϊστάµενοι Διευθύνσεων Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, εκατόν εβδοµήντα πέντε ευρώ (175€).

ii.Προϊστάµενοι Γραφείων Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, Φυσικής Αγωγής και Τεχνικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης, εκατόν τριάντα πέντε ευρώ (135€).

iii.Διευθυντές Ενιαίων Λυκείων και Τεχνικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης, εκατόν τριάντα ευρώ (130€).

iv.Διευθυντές Γυµνασίων, Τεχνικών και Επαγγελµατικών Σχολών, Τετραθέσιων και άνω Δηµοτικών Σχολείων και Σχολικών ΕργαστηριακώνΚέντρων, εκατόν δεκαπέντε ευρώ (115€).

v.Υποδιευθυντές Σχολικών Μονάδων, Υπεύθυνοι Τοµέων Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων και Προϊστάµενοι Τµηµάτων Εκπαιδευτικών Θεµάτων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, εβδοµήντα ευρώ (70€).

vi. Προϊστάµενοι Μονοθέσιων, Διθέσιων και Τριθέσιων Δηµοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων, τριάντα πέντε ευρώ (35€).

2.- Το επίδοµα αυτό καταβάλλεται για όσο χρόνο το εν λόγω προσωπικό ασκεί τα συγκεκριµένα καθήκοντα και µε µόνη εξαίρεση την περίπτωση προσωρινής απουσίας του δικαιούχου από τα καθήκοντά του αυτά, για οποιαδήποτε αιτία (αναρρωτική άδεια, αιµοδοτική κ.λ.π.) αλλά όχι πέρα των δύο (2) µηνών συνολικά για κάθε έτος.

3.- Στην περίπτωση νόµιµης αναπλήρωσης προϊσταµένου, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις το επίδοµα της αντίστοιχης βαθµίδας καταβάλλεται, µετά την πάροδο δύο µηνών, στον αναπληρωτή της θέσης αυτής. Ειδικότερα, στην περίπτωση κένωσης ή σύστασης θέσης προϊσταµένου οργανικής µονάδος το ως άνω επίδοµα καταβάλλεται στο νόµιµο αναπληρωτή, από την έναρξη της αναπλήρωσης χωρίς περιορισµό για όσο χρόνο διαρκεί η αναπλήρωση.

4.Στις περιπτώσεις που προϊστάµενοι εκτελούν καθήκοντα σε δύο βαθµίδες θέσης, καταβάλλεται µόνο το επίδοµα που αντιστοιχεί στην ανώτερη βαθµίδα.

5.- Εξακολουθούν να ισχύουν και µετά τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόµου οι διατάξεις της περίπτωσης (α) της παραγράφου 4 του άρθρου 3, της παραγράφου 4 του άρθρου 9 του ν.2986/2002 (ΦΕΚ 24 Α`),καθώς και των παραγράφων 8, 34, 35 και 36 του άρθρου 13 του ν.3149/2003 (ΦΕΚ 141 Α`) σύµφωνα µε τις οποίες:

Α. i.- το κατά το άρθρο 14 παρ. 29 περίπτωση η` του ν. 2817/2000 προβλεπόµενο µηνιαίο επίδοµα θέσης για τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης διαµορφώθηκε από 1ης Ιουλίου 2002 σε τετρακόσια σαράντα (440) ευρώ και
ii.- το µηνιαίο επίδοµα θέσης ευθύνης του άρθρου 14 του ν. 2470/1997 (ΦΕΚ 40 Α`) των σχολικών συµβούλων, που τοποθετούνται ως προϊστάµενοι των τµηµάτων επιστηµονικής-παιδαγωγικής καθοδήγησης των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, διαµορφώνεται από 1ης Ιουλίου 2002 στο ποσό των διακοσίων τριάντα πέντε (235) ευρώ αντίστοιχα.

Β. Στους προϊσταµένους των Κ.Δ.Α.Υ., στους διευθυντές των Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) της περίπτωσης (στ) της παραγράφου 13 του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000, καθώς και στους διευθυντές των σχολικών µονάδων ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης του εξωτερικού από την τοποθέτησή τους στις µονάδες αυτές, στους οποίους είχε επεκταθεί η χορήγηση του επιδόµατος ειδικής απασχόλησης των στελεχών της εκπαίδευσης (το οποίο προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του Ν. 2986/2002), καταβάλλεται πλέον το αντίστοιχο επίδοµα της παραγράφου Α. 10 του άρθρου 8 του παρόντος νόµου.

2/37008/0022/19-04-2004 Γ.Λ.Κ.

Επίδομα θέσης ευθύνης και ειδικής απασχόλησης

Σε απάντηση ... εγγράφου, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 13 του ν.3205/03 στους προϊσταμένους οργανικών μονάδων οποιουδήποτε επιπέδου καταβάλλεται, για όσο χρόνο ασκούν τα καθήκοντα τους, μηνιαίο επίδομα θέσης ευθύνης.
Επομένως, για την καταβολή του προαναφερόμενου επιδόματος δεν αρκεί μόνο η κατοχή της συγκεκριμένης θέσης αλλά απαιτείται και η ενεργός άσκηση των καθηκόντων που απορρέουν από αυτή.

2. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 8 του ν.3205/03 στα στελέχη της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καταβάλλεται μηνιαίο επίδομα ειδικής απασχόλησης οριζόμενο ανάλογα με τη θέση ευθύνης του εκπαιδευτικού.

3. Στην περίπτωση Διευθυντή Γυμνασίου, στο οποίο λειτουργούν και τάξεις Λυκείου, καταβάλλεται επίδομα θέσης και επίδομα ειδικής απασχόλησης Διευθυντή Γυμνασίου, καθόσον δεν υφίσταται Λύκειο ως σχολική μονάδα και συνεπώς δεν υπάρχει οργανική θέση Διευθυντή Λυκείου.

Τουριστικός Οδηγός
 • 4/5ήμερο Ρώμη

  Χριστούγεννα - Πρωτοχρονιά
  Αεροπορικώς από Αθήνα: 210€

 • Δαλματικές Ακτές

  7/8ήμερο
  Οδικώς από Αθήνα: 375€

 • 3ήμερο στη Μονεμβασία

  Χριστούγεννα - Πρωτοχρονιά
  Οδικώς από Αθήνα: 98€

 • Χριστούγεννα στην Αυστρία

  Βιέννη - Σάλτσμπουργκ

  Οδικώς από Αθήνα: 365€

 • Βουδαπέστη - Πράγα - Βιέννη
  Βουδαπέστη - Πράγα - Βιέννη

  7ήμερη από Αθήνα

  Οδικώς:  325 €

 • Μύλος των Ξωτικών
  Μύλος των Ξωτικών

  4ήμερο από Αθήνα: 98 €

 • Ονειρούπολη Δράμας - Σέρρες
  Ονειρούπολη Δράμας - Σέρρες

  4ήμερο από Αθήνα: 195 €
  στο  ELPIDA RESORT & SPA 4****

Επισκέπτες

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 250 επισκέπτες και κανένα μέλος

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Προτεινόμενα

Google+