ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΩΣ "ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ" ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕ ΤΟ ΑΡΜΟΔΙΟ ΚΕΣΥΠ

Pin It

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΩΣ "ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ" ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕ ΤΟ ΑΡΜΟΔΙΟ ΚΕΣΥΠ

Αρ.Πρωτ.171430/Γ7/(εσωτ.5138)12-11-2013/ΥΠΑΙΘ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α’ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
Email : sep(ΑΤ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Καραμαλάκου-Λάππα Μ.
Ευφραιμίδης Κ.
Τηλέφωνα : 2103442222, 2103442224
FAX : 2103443343

Θέμα: Ορισμός Εκπαιδευτικού ως «Συνδέσμου Επικοινωνίας» της σχολικής μονάδας με το αρμόδιο ΚΕ.ΣΥ.Π.

Η αποτελεσματική διασύνδεση των Κέντρων Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.) με τις σχολικές μονάδες και ο αμοιβαίος συντονισμός της δράσης τους αποτελεί προϋπόθεση για την αποτελεσματικότερη ενημέρωση των μαθητών αναφορικά με τις προσφερόμενες εκπαιδευτικές και επαγγελματικές διεξόδους.

Για το λόγο αυτό, για την σχολική χρονιά 2013– 2014, παρακαλούνται οι Διευθυντές των Λυκείων της χώρας να μεριμνήσουν ώστε μετά από συνεδρίαση, πρόταση και απόφαση του Συλλόγου των διδασκόντων να επιλεγεί ένας (τουλάχιστον) εκπαιδευτικός του σχολείου, ο οποίος επιθυμεί να αποτελεί τον «Σύνδεσμο Επικοινωνίας» με το ΚΕ.ΣΥ.Π. της περιοχής. Για τα ΕΠΑ.Λ. ο σύνδεσμος θα μπορούσε να είναι ένας από τους καθηγητές που αναλαμβάνει το μάθημα «Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός – Περιβάλλον Εργασίας – Ασφάλεια & Υγιεινή».

Ο εκπαιδευτικός «Σύνδεσμος Επικοινωνίας» της σχολικής μονάδας με το ΚΕ.ΣΥ.Π. αφενός επικοινωνεί με τον Υπεύθυνο ΚΕ.ΣΥ.Π. της περιοχής του, ενημερώνεται για τις ατομικές ή ομαδικές συνεδρίες μεταξύ των μαθητών και του Υπεύθυνου ΚΕ.ΣΥ.Π. και διευκολύνει, στο βαθμό που μπορεί, την υλοποίησή τους. Αφετέρου, πληροφορεί τη σχολική κοινότητα για πρακτικά και άλλα ζητήματα (όπως το ωράριο λειτουργίας του ΚΕ.ΣΥ.Π., τα οφέλη από την εφαρμογή του ΣΕΠ, ενημερώνει τους μαθητές σχετικά με δράσεις που υλοποιούνται στα ΚΕ.ΣΥ.Π., όπως ημερίδες, επιμορφώσεις και λοιπές εκδηλώσεις).

Μετά τον ορισμό του αντίστοιχου εκπαιδευτικού, οι Διευθυντές των Λυκείων της χώρας παρακαλούνται να συμπληρώσουν και να αποστείλουν ηλεκτρονικά τον παρακάτω πίνακα στο αρμόδιο ΚΕ.ΣΥ.Π.

Λύκειο - Κωδικός Σχολείου - Ονοματεπώνυμο Εκπαιδευτικού - Κλάδος - Τηλέφωνο Επικοινωνίας - E-mail

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΞΥΛΟΚΟΤΑ

Pin It

Εκτύπωση