ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ04 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 
Pin It

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ04 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Αρ.Πρωτ.60818/Δ2/27-05-2011/ΥΠΔΒΜΘ
ΑΔΑ: 4ΑΘΑ9-ΥΙ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δ.Ε.
ΤΜΗΜΑ Γ
Πληροφορίες:
Α. Γράψα 210-3442010
Β. Στράτου 210-3442116
Ξ. Ρωσσέτη 210-3442116
FAX: 210 3442282
dprb(at)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε

Ύστερα από ερωτήματα που τέθηκαν στην Υπηρεσία μας, σας γνωρίζουμε ότι:

1. Ύστερα από την ανακοίνωση των μεταθέσεων των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2011 και σχετικά με τις τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ04, σας γνωρίζουμε ότι:

1) Η κρίση και άρση της υπεραριθμίας των εν λόγω εκπαιδευτικών θα γίνει ενιαία στον κλάδο.

2) Οι τοποθετήσεις των υπεραρίθμων όπως και οι βελτιώσεις, οι τοποθετήσεις των νεομετατιθέμενων και όσων εκπαιδευτικών βρίσκονται στη διάθεση ΠΥΣΔΕ στον κλάδο ΠΕ04 θα γίνουν κατά κλάδο και ειδικότητα, σύμφωνα με τις αρ. 45686/Δ2/14-4-2001 και 3508/Δ2/14-01-2010 εγκυκλίους για υπολογισμό κενών και πλεονασμάτων. Τυχόν κενά μετά την προηγούμενη διαδικασία θα καλυφθούν κατά προτεραιότητα από την ειδικότητα με τις περισσότερες ώρες, λαμβάνοντας υπόψη και τα μαθήματα δεύτερης ανάθεσης.

Τέλος τα λειτουργικά κενά που θα προκύψουν με την έναρξη του νέου σχολικού έτους θα δίνονται σε εκπαιδευτικό του ιδίου κλάδου και ειδικότητας με τον εκπαιδευτικό που αντικαθίσταται.

Σε κάθε περίπτωση η περιγραφή των κενών θα γίνεται αναλυτικά ανά ώρες ειδικότητας.

2. Για την τοποθέτηση εκπαιδευτικών, που κρίνονται υπεράριθμοι λόγω ίδρυσης, συγχώνευσης ή κατάργησης σχολικών μονάδων, ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 14 του ΠΔ50/96 και άρθρο 12 του ΠΔ100/97.

Εφιστούμε την προσοχή σας στο ότι όσοι εξ αυτών έχουν θεμελιώσει δικαίωμα μετάθεσης πριν το χαρακτηρισμό τους ως υπεράριθμοι, διατηρούν το δικαίωμα αυτό και μετά την τοποθέτησή τους με τις ανωτέρω διαδικασίες και επομένως δεν απαιτείται υπηρέτηση της οποιαδήποτε νέας οργανικής τους θέσης, καθώς η μεταβολή της υπηρεσιακής τους κατάστασης οφείλεται στις ανάγκες της υπηρεσίας (§8 του άρθρου 14 του ΠΔ50/96).

3. Σύμφωνα με την §12 του άρθρου 9 του Ν.3848/2010, οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί τοποθετούνται προσωρινά τα δύο πρώτα χρόνια του διορισμού τους και οριστικά στο τέλος της διετίας. Ως εκ τούτου οι εν λόγω εκπαιδευτικοί θα πρέπει να τοποθετηθούν προσωρινά και για το σχ. έτος 2011-12.

Επειδή προφανώς θα υπάρξουν περιπτώσεις νεοδιόριστων, οι οποίοι θα επανατοποθετηθούν ενδεχομένως προσωρινά σε άλλη σχολική μονάδα, λόγω μη ύπαρξης κενού στη σχολική μονάδα που τοποθετήθηκαν προσωρινά κατά το διορισμό τους, η τοποθέτησή τους θα θεωρείται ενιαία για τον υπολογισμό της διετίας, προκειμένου να κριθούν για τη μονιμοποίησή τους.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΥΛΑΪΔΗΣ


Εκτύπωση