ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΔΙΔΕ) ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
Λ. Ναυπλίου - Ν. Κίου - Τ.Κ. 21100 - Ναύπλιο
Τηλέφωνα 2752023794 - 2752022306
Fax 2752027294
Ιστοσελίδα   e-mail  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
Τηλέφωνα   Fax  
Ιστοσελίδα   e-mail  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
Εθν. Στάδιο Ναυπλίου - Τ.Κ. 21100 - Ναύπλιο
Τηλέφωνα 2752022730
Fax  
Ιστοσελίδα   e-mail