ΕΝΟΤΗΤΑ : ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ

Ενημερωτικά Δελτία - Δελτία Τύπου

Ανοικτή Επιστολή Διευθυντών ΣΔΕ για Ελλειπή Χρηματοδότηση ΣΔΕ

Οι Διευθυντές Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας κοινοποιούν επιστολή προς τις αρμόδιες αρχές, ωθούμενοι από τη μηδενική χρηματοδότηση της λειτουργίας των ΣΔΕ κατά το τρεχούμενο διδακτικό έτος