Η "Κάθοδος" της Βόρειας Μακεδονίας στην Ελληνική Σχολική Εκπαίδευση;

Η κάθοδος της Βόρειας Μακεδονίας στην Ελληνική Εκπαίδευση

Τί σημαίνει ότι ο όρος "Μακεδόνας" θα αναφέρεται Διεθνώς σε κάτοικο της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας;

Υπάρχουν αναφορές που μπορεί να θεωρηθούν "αλυτρωτικές" και θα πρέπει να αφαιρεθούν από χρήση στην Ελλάδα;

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

"Σχολικά Γεύματα" : Πρόγραμμα Σίτισης σε Δημοτικά Σχολεία

Οδηγίες για την υλοποίηση του προγράμματος "Σχολικά Γεύματα" στα Δημοτικά Σχολεία

Οδηγίες Ίδρυσης - Λειτουργίας Τάξεων Υποδοχής (ΤΥ) ΖΕΠ σε Δημοτικά Σχολεία 2018 - 2019

Δίνονται οδηγίες για την Α' φάση Ίδρυσης και Λειτουργίας τάξεων υποδοχής ΖΕΠ σε Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2018 - 2019

Έγκριση Ολιγομελών Τμημάτων ΕΠΑΛ 2018 - 2019 (Συμπληρωματική)

Περιλαμβάνονται αναλυτικά και μετά τις συμπληρωματικές εγκρίσεις, τα ολιγομελή τμήματα όλων των Επαγγελματικών Λυκείων, για τα οποία έχει εγκριθεί η λειτουργία κατά το σχολικό έτος 2018 - 2019

Βιβλία για Διδασκαλία Αγγλικής Γλώσσας στο Λύκειο

 

Εγγραφές - Μετεγγραφες Μαθητών σε Εσπερινά Λύκεια

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων Γ' Λυκείου

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων Β' τάξης Λυκείου