ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Εγκεκριμένα Βιβλία Διδασκαλίας Γερμανικών στο Λύκειο 2018 - 2019

Ενημέρωση για Αξιολόγηση Μαθητών στο Λύκειο

 Ενημερωτικό Δελτίο του Υπουργείου Παιδείας, για τις επικείμενες αλλαγές στον τρόπο αξιολόγησης μαθητών στα Γενικά Λύκεια

Γραπτώς Εξεταζόμενα Μαθήματα στις Εξετάσεις Λυκείου 2018 - 2019

Προσδιορίζονται για κάθε τάξη του Λυκείου, τα μαθήματα στα οποία θα εξεταστούν γραπτά οι μαθητές στις προαγωγικές - απολυτήριες εξετάσεις της περιόδου Μαΐου - Ιουνίου 2019

Οδηγίες - Προληπτικά Μέτρα κατά της διασποράς Εποχικής Γρίπης

Δόθηκαν νέες οδηγίες με προληπιτκά μέτρα για τον περιορισμό της διασποράς της εποχικής γρίπης

Ορισμός Υποδιευθυντών σε ΣΔΕ 2018 - 2021

Απόφαση με τις οριστικές τοποθετήσεις Υποδιευθυντών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας περιόδου 2018 - 2021

Έγκριση Ολιγομελών Τμημάτων ΕΠΑΛ 2018 - 2019 (Συμπληρωματική)

Περιλαμβάνονται αναλυτικά και μετά τις νέες συμπληρωματικές εγκρίσεις, τα ολιγομελή τμήματα όλων των Επαγγελματικών Λυκείων, για τα οποία έχει εγκριθεί η λειτουργία κατά το σχολικό έτος 2018 - 2019

Μεταφορά Μαθητών Σχολείων από Περιφέρειες και Δήμους

Το νέο πλαίσιο που καθορίζει τη δυνατότητα μεταφοράς μαθητών από και προς τα σχολεία, από Περιφέρειες και Δήμους

"Σχολικά Γεύματα" : Πρόγραμμα Σίτισης σε Δημοτικά Σχολεία

Οδηγίες για την υλοποίηση του προγράμματος "Σχολικά Γεύματα" στα Δημοτικά Σχολεία