Η "Κάθοδος" της Βόρειας Μακεδονίας στην Ελληνική Σχολική Εκπαίδευση; 

Η κάθοδος της Βόρειας Μακεδονίας στην Ελληνική Εκπαίδευση

Τί σημαίνει ότι ο όρος "Μακεδόνας" θα αναφέρεται Διεθνώς σε κάτοικο της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας;

Υπάρχουν αναφορές που μπορεί να θεωρηθούν "αλυτρωτικές" και θα πρέπει να αφαιρεθούν από χρήση στην Ελλάδα;

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Κατάλογος με Καλλιτεχνικά Σχολεία - Στοιχεία Επικοινωνίας

Με το ΦΕΚ 2786/2018 προστίθεται η λειτουργία από το σχολικό έτος 2018-2019 του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου Κοζάνης, με έδρα την Κοζάνη,

Αναστολή Λειτουργίας Μειονοτικών Σχολείων 2018 - 2019

Αποφασίσθηκε η αναστολή λειτουργίας του Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Καλαμοκάστρου Κομοτηνής λόγω πολύ μικρού αριθμού εγγραφέντων μαθητών, για το σχολικό έτος 2018-2019

Ιδρύσεις Καταργήσεις Συγχωνεύεσεις Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ανακοινώθηκε η ανάκληση κατάργηση λειτουργίας και συγχωνεύσεων για το σχολικό έτος 2018-2019 των ΓΕΛ  Καναλίων Μαγνησίας, ΓΕΛ Αιγείρας Αχαίας και του Γυμνασίου Τεφελίου Ηρακλείου Κρήτης

Εγγραφές Μαθητών στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ) 2017 - 2018 (Διευκρινήσεις)

Δίνονται διευκρινίσεις για τον τρόπο επιλογής μαθητών για εγγραφή στα ΕΠΑΛ, σε περίπτωση Αδελφών και σε περίπτωση μεγάλου πλήθους ενδιαφερομένων

Ίδρυση Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας

Εγκρίθηκε η έναρξη λειτουργίας Δύο νεων σχολείων δεύτερης ευκαρίας στο νομό Αττικής, τα οποία αναφέρονται ως Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) Αθήνας και Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) Μεγάρων.

Ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων Εσπερινών ΕΠΑΛ τριετούς φοίησης

Ορίζεται το αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλαίας μαθημάτων στα νέου τύπου Εσπερινά Επαγγελματικά Λυκεια Τριετούς Φοίτησης

Κατανομή Οδηγών - Συνοδών σε Σχολεία Ειδικής Αγωγής ΣΜΕΑΕ

Ορίζονται οι θέσεις για απασχόληση Οδηγών και Συνοδών ανά περιφέρεια εκπαίδευσης και Σχολική Μονάδα Ειδικής Αγωγής

Μετεγγραφές Μαθητών από και προς Σχολεία Εξωτερικού

Συγκεντρωμένες οι αποφάσεις με σχετικές διευκρινίσεις για μετεγγραφές μαθητών από σχολεία του εξωτερικού ή προς σχολεία στο εξωτερικό

Τομείς και Ειδικότητες στα ΕΠΑΛ Σχολικού Έτους 2018 - 2019

Προστέθηκαν τροποποιήσεις από το ΦΕΚ 2635/2018 σε τομείς και ειδικότητες που θα λειτουργήσουν σε κάθε ΕΠΑΛ το σχολικό έτος 2018 - 2019