ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Ορίζεται ο τρόπος εισαγωγής μαθητών σε πρότυπα σχολεία (με κλήρωση) ή πειραματικά σχολεία (με εξετάσεις). Οι επανεγγραφή μαθητών σε Πρότυπου - Πειραματικό Σχολείο, γίνεται όπως αναφέρεται αυτοδίκια, αρκεί όμως οι γονείς να υποβάλλουν σχετική αίτηση στο σχολεί εντός συγκεκριμών χρονικών περιθωρίων

 1. Γραπτές Εξετάσεις Μαθητών Λυκείου από Σχολεία Εξωτερικού
 2. Εξέταση Μαθητών με Συναισθηματικές - Κοινωνικές Δυσκολίες
 3. Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα Πιστοποίησης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών
 4. Κατάλογος Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) -Τμημάτων Εκτός Έδρας
 5. Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων Μουσικών Γυμνασίων
 6. Εγγραφές - Μετεγγραφές Μαθητών σε Δημοτικά Σχολεία
 7. Ανακαθορισμός Οργανικών Θέσεων σε Μειονοτικά Σχολεία
 8. Οργάνωση - Λειτουργία Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνάσιο - Λύκειο - ΕΠΑΛ)
 9. Έναρξη, Λήξη, Διακοπές, Αργίες Σχολείων Εξωτερικού 2017 - 2018
 10. Αλλαγές στη Λειτουργία Γυμνασίων - Λυκείων - ΕΠΑΛ (Φοίτηση, Απουσίες, Αργίες)
 11. Θρησκευτική Εορτή των Τριών Ιεραρχών (Οδηγίες - Διευκρινίσεις)
 12. Εγκεκριμένα Βιβλία Διδασκαλίας Γαλλικών στα ΕΠΑΛ
 13. Αξιολόγηση Μαθητών Επαγγελματικού Λυκείου - ΕΠΑΛ
 14. Έλεγχος Προόδου Μαθητών Δημοτικού Σχολείου
 15. Διατήρηση (επαναχρησιμοποίηση) Διδακτικών Βιβλίων
© 2007-2017 Klimaka.gr. All Rights Reserved.