ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Δηλώσεις Συμμετοχής στο Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας Αποφοίτων ΕΠΑΛ

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας από αποφοίτους Τενικής/Επαγγελματικής εκπαίδευσης. Έχει  διάρκεια εννέα μηνών, και επιμερίζεται σε 1 ημέρα ανά εβδομάδα εργαστηριακό μάθημα και 4 ημέρες πρόγραμμα πρακτικής εξάσκησης σε χώρο εργασίας.

Στους μαθητευόμενους παρέχεται αμοιβή που ορίζεται στο εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) επί του νομοθετημένου κατώτατου ορίου του ημερομισθίου και πλήρης ασφαλιστική κάλυψη για το διάστημα του «Προγράμματος Εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας».

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων θα ξεκινήσει στις 24 Φεβρουαρίου 2017 και θα ολοκληρωθεί στις 6 Μαρτίου 2017.

Περισσότερα Άρθρα...