Η "Κάθοδος" της Βόρειας Μακεδονίας στην Ελληνική Σχολική Εκπαίδευση;

Η κάθοδος της Βόρειας Μακεδονίας στην Ελληνική Εκπαίδευση

Τί σημαίνει ότι ο όρος "Μακεδόνας" θα αναφέρεται Διεθνώς σε κάτοικο της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας;

Υπάρχουν αναφορές που μπορεί να θεωρηθούν "αλυτρωτικές" και θα πρέπει να αφαιρεθούν από χρήση στην Ελλάδα;

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Έγκριση Ολιγομελών Τμημάτων ΕΠΑΛ 2018 - 2019

Περιλαμβάνονται αναλυτικά τα ολιγομελή τμήματα όλων των Επαγγελματικών Λυκείων, για τα οποία έχει εγκριθεί η λειτουργία κατά το σχολικό έτος 2018 - 2019

Βιβλία Διδασκαλίας Γαλλικής Γλώσσας στα Δημοτικά Σχολεία

Κατάλλογος με τα εγκεκριμένα βιβλία  για διδασκαλία της Γαλλικής Γλώσσας στο Δημοτικό Σχολείο σχολικού έτους 2018-2019

Βιβλία Διδασκαλίας Γερμανικής Γλώσσας σε Δημοτικά Σχολεία 2018 - 2019

Κατάλογος με τα βιβλία Γερμανικής Γλώσσας που έχουν εγκριθεί για διδασκαλία στην Ε' και ΣΤ' τάξη των Δημοτικών Σχολείων σχολικού έτους 2018 - 2019

Διαδικασία Προμήθειας Βιβλίων Γαλλικής - Γερμανικής Γλώσσας σε Δημοτικά Σχολεία

Περιγράφεται η διαδικασία προμήθειας βιβλίων διδασκαλίας Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας από τα Δημοτικά σχολεία με τις ενέργειες διδασκόντων, διευθυντών, και συλλόγου διδασκόντων

Ιδρύσεις - Καταργήσεις Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής 2018 - 2019

 Προσδιορίζονται οι μεταβολές στις σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής (ΣΜΕΑΕ - ΕΝΕΕΓΥΛ) για το σχολικό έτος 2018 - 2019

Κατάλογος με Καλλιτεχνικά Σχολεία - Στοιχεία Επικοινωνίας

Με το ΦΕΚ 2786/2018 προστίθεται η λειτουργία από το σχολικό έτος 2018-2019 του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου Κοζάνης, με έδρα την Κοζάνη,

Αναστολή Λειτουργίας Μειονοτικών Σχολείων 2018 - 2019

Αποφασίσθηκε η αναστολή λειτουργίας του Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Καλαμοκάστρου Κομοτηνής λόγω πολύ μικρού αριθμού εγγραφέντων μαθητών, για το σχολικό έτος 2018-2019

Ιδρύσεις Καταργήσεις Συγχωνεύεσεις Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ανακοινώθηκε η ανάκληση κατάργηση λειτουργίας και συγχωνεύσεων για το σχολικό έτος 2018-2019 των ΓΕΛ  Καναλίων Μαγνησίας, ΓΕΛ Αιγείρας Αχαίας και του Γυμνασίου Τεφελίου Ηρακλείου Κρήτης

Εγγραφές Μαθητών στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ) 2017 - 2018 (Διευκρινήσεις)

Δίνονται διευκρινίσεις για τον τρόπο επιλογής μαθητών για εγγραφή στα ΕΠΑΛ, σε περίπτωση Αδελφών και σε περίπτωση μεγάλου πλήθους ενδιαφερομένων

Ίδρυση Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας

Εγκρίθηκε η έναρξη λειτουργίας Δύο νεων σχολείων δεύτερης ευκαρίας στο νομό Αττικής, τα οποία αναφέρονται ως Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) Αθήνας και Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) Μεγάρων.