Απουσίες Μαθητών σε Γυμνάσιο, Λύκειο, ΕΠΑΛ .

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΓΥΜΝΑΣΙΑ, ΛΥΚΕΙΑ, ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ)

ΦΕΚ 1047/2013 - Αριθ.54105/Γ2

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ.Φύλλου 1047
29 Απριλίου 2013

Αριθμ. 54105/Γ2
Χαρακτηρισμός της φοίτησης των μαθητών Γυμνασίων, Γενικών Λυκείων, Επαγγελματικών Λυκείων και Επαγγελματικών Σχολών, Ημερήσιων και Εσπερινών.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Των άρθρων 5 παρ. 11, 7 παρ. 5, 8 παρ. 9 και του άρθρου 9 παρ. 9 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167).
β. Του άρθρου 7 του ν. 2525/1997 (Α΄ 188).
γ. Του άρθρου 2 του π.δ. 485/1983 (Α΄ 184).
δ. Το άρθρο του π.δ. 185/1990 (Α΄ 70).
ε. Του άρθρου 35 του π.δ. 60/2006 (Α΄ 65).
στ. Του άρθρου 31 του π.δ. 50/2008 (Α΄ 81).
ζ. Του άρθρου 26 του π.δ. 51/2008 (Α΄ 82).
η. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ 63/2005 (Α΄98)

2. Την αριθμ. 2209/Γ2/18−03−1998 υπουργική απόφαση (Β΄ 314).

3. Την αριθμ. 76051/Η/04−07−12 υπουργική απόφαση (Β΄2091) περί «ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού Θεόδωρο Παπαθεοδώρου».

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

α) για τους μαθητές που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση συστηματικά μετά από νεφρική ανεπάρκεια ή υποβάλλονται σε περιτοναϊκή κάθαρση,

β) για τους μαθητές που υποβάλλονται σε θεραπεία αποδοχής μοσχεύματος,

γ) για τους μαθητές όλων των τύπων νεοπλασιών που υποβάλλονται σε θεραπεία συντήρησης,

δε θα υπολογίζονται απουσίες είκοσι τεσσάρων (24) ημερών για όλο το διδακτικό έτος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 18 Απριλίου 2013

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ


ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΛΟΓΩ ΑΠΕΡΓΙΑΣ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Αριθ.Πρωτ. 4845/Γ2/15-01-2013/ΥΠΑΙΘΠΑ
ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Β & Γ
Πληροφορίες: Α. Βιολέτης - Α. Βάρλα
Τηλ: 210 344-3276, 210 344-3272
Fax: 210 344-3390

ΘΕΜΑ: «Απουσίες μαθητών λόγω απεργίας των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς»

Κατόπιν ερωτημάτων που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας σχετικά με τις απουσίες μαθητών που δεν ανήκουν χωροταξικά στη σχολική μονάδα που φοιτούν (Εσπερινά, Μουσικά, Πειραματικά, Καλλιτεχνικά, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.) και οι οποίες αποδεδειγμένα (ανάλογα με το μέσο που χρησιμοποιεί ο κάθε μαθητής) οφείλονται σε απεργία των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, σας πληροφορούμε ότι οι απουσίες αυτές δε λαμβάνονται υπόψη για το χαρακτηρισμό της φοίτησης.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ


ΟΡΙΟ ΑΠΟΥΣΙΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2010-2011

Δελτίο Τύπου

Δήλωση της Υφυπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Εύης Χριστοφιλοπούλου, αναφορικά με το ζήτημα του ορίου των απουσιών

Η  Υφυπουργός Παιδείας, Εύη Χριστοφιλοπούλου, υπέγραψε σήμερα, 04/10/2010, εγκύκλιο που αποστέλλεται προς όλα τα σχολεία της χώρας, σχετικά με το ζήτημα που έχει ανακύψει για το όριο απουσιών των μαθητών.

Η Υφυπουργός συγκεκριμένα δήλωσε :

Η εγκύκλιος ορίζει ό,τι ίσχυε μέχρι πρόπερσι, δηλαδή το όριο των απουσιών σε 64 δικαιολογημένες και 50 αδικαιολόγητες.

Δεν συντρέχουν, πλέον, οι λόγοι για την έκτακτη προσαύξηση του 30%, που ίσχυσε ειδικά και μόνο για τη περσινή σχολική χρονιά, εξαιτίας των αυξημένων απουσιών από τα κρούσματα του ιού την νέας γρίπης Η1Ν1.

Θέλω να τονίσω κατηγορηματικά ότι το Υπουργείο Παιδείας δεν έχει καμία πρόθεση αλλαγής του ορίου απουσιών για τους μαθητές.

Επισυνάπτεται αναλυτικός πίνακας με τα όρια των απουσιών ανά κατηγορία σχολείων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

 
Δικαιολογημένες
Αδικαιολόγητες
Γυμνάσια
50
64
Εσπερινά Γυμνάσια
50
80
ΓΕ.Λ.
64
50
Εσπερινά ΓΕ.Λ.
80
50
ΕΠΑ.Λ.
64
50
Εσπερινά ΕΠΑ.Λ.
80
50
ΕΠΑ.Σ.
40
40

Εκτύπωση