ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 2012-2013 --

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ, ΛΥΚΕΙΩΝ, ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 2012-2013

Αρ.Πρωτ.102006/Γ2/06-09-2012/ΥΠΑΙΘΠΑ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ.Ε.
Email: t05sded(ΑΤ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Μερκούρης Σ.
Τηλέφωνο : 210 344 2234
FAX : 210 344 3390

ΘΕΜΑ: “Επανάληψη Πρόσκλησης δημόσιων Γυμνασίων, Λυκείων, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ. για συμμετοχή στην Πράξη «Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών» κατά το σχολικό έτος 2012-2013”

Σας διαβιβάζουμε Πρόσκληση του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,για συμμετοχή στην Πράξη «Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών» (Α.Π.1 300607, Α.Π.2 300608, Α.Π.3 300609), κατά το σχολικό έτος 2012-2013.

Η Πράξη, με φορέα υλοποίησης το Α.Π.Θ. βρίσκεται σε πλήρη ανάπτυξη σε πανελλαδικό επίπεδο από τις 3 Σεπτεμβρίου 2010 και εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. «Εκπαίδευση και Διά βίου Μάθηση». Πρόκειται να ολοκληρωθεί το Δεκέμβριο του 2013 και απευθύνεται σε όλα τα δημόσια σχολεία της ελληνικής επικράτειας.

Γενικός σκοπός της Πράξης είναι η καταπολέμηση της σχολικής αποτυχίας των αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών στο ελληνικό σχολείο, προκειμένου να εξασφαλιστεί η κατά το δυνατόν ισότιμη εκπαίδευση των ομάδων αυτών με γηγενείς μαθητές, καθώς και η κοινωνική τους ένταξη.

Κατά την πλήρη ανάπτυξη των δράσεων (σχολικές χρονιές 2011-2012 & 2012-2013) θα δοθεί προτεραιότητα σε σχολεία που συγκεντρώνουν ποσοστό αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών πάνω από 20%, ενώ στο ευρύτερο δίκτυο συνεργαζόμενων σχολικών μονάδων θα γίνουν δεκτά σχολεία με μικρότερα ποσοστά αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών.

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ενημέρωση και η συμμετοχή των σχολείων, παρακαλείσθε να αποστείλετε την επισυναπτόμενη πρόσκληση στα δημόσια Γυμνάσια, Λύκεια, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ. της ελληνικής επικρατείας διά των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.

Για πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή στην Πράξη, παρακαλούμε να απευθύνεστε
α) για όλη την Ελλάδα, πλην της Περιφέρειας Αττικής, στο τηλέφωνο 23130 18 460 ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση diapolis-info(ΑΤ)lists.auth.gr (κ. Σμαρώ Οικονόμου).

β) για την Περιφέρεια Αττικής στο τηλέφωνο 6976 915878 ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση diapolis-info-ath(ΑΤ)lists.auth.gr  (κ. Σοφία Φαντζίκου).

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ
 


ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΛΛΙΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Θεσσαλονίκη, 31/08/2012
Αρ. Πρωτ.1359

Θέμα: ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ για συμμετοχή δημόσιων σχολείων στην Πράξη «Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών» κατά το σχολικό έτος 2012-2013.

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης έχει αναλάβει από το Σεπτέμβριο του 2010 την υλοποίηση της Πράξης «Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών»σε 3 Άξονες Προτεραιότητας, η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού. Γενικός σκοπός της Πράξης είναι η καταπολέμηση της σχολικής αποτυχίας των αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών στο ελληνικό σχολείο, προκειμένου να εξασφαλιστεί η κατά το δυνατόν ισότιμη εκπαίδευση των ομάδων αυτών με γηγενείς μαθητές, καθώς και η κοινωνική τους ένταξη.  Η υλοποίηση της παρούσας Πράξης αποτελεί την τέταρτη φάση του Προγράμματος για την εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών.

Στο πλαίσιο της Πράξης υλοποιούνται οι ακόλουθες πολυεπίπεδες δράσεις:

Δράση 1:Υποστήριξη της λειτουργίας των Τάξεων Υποδοχής

Δράση 2: Ενίσχυση της ελληνομάθειας των αλλόγλωσσων μαθητών

Δράση 3:Καλλιέργεια κλίματος διαπολιτισμικής επικοινωνίας

Δράση 4: Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας

Δράση 5: Ενίσχυση της μητρικής γλώσσας των μαθητών

Δράση 6: Προγράμματα ψυχολογικής υποστήριξης (Για τη Δράση 6 δεν γίνονται δεκτές νέες αιτήσεις, καθώς έχει συμπληρωθεί ο αριθμός των απαιτούμενων σχολικών μονάδων)

Δράση 7: Σύνδεση σχολείου και κοινότητας

Δράση 9: υποδράση: Εκπαιδευτικές επισκέψεις των μαθητών

Κατά την πλήρη ανάπτυξη των δράσεων (σχολικές χρονιές 2011-2012 & 2012-2013) δίνεται προτεραιότητα σε σχολεία που συγκεντρώνουν ποσοστό αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών πάνω από 20%, ενώ στο ευρύτερο δίκτυο συνεργαζόμενων σχολικών μονάδων θα γίνουν δεκτά σχολεία με μικρότερα ποσοστά αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών.

Εφόσον δεν έχετε δηλώσει συμμετοχή στην Πράξη «Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών» για τη σχολική χρονιά 2012-2013 κατά την προηγούμενη φάση της πρόσκλησης (Μάϊος-Ιούνιος 2012) και επιθυμείτε να ενταχθείτε στο δίκτυο των συνεργαζόμενων σχολικών μονάδων, παρακαλούμε να συμπληρώσετε μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2012 την ηλεκτρονική φόρμα «Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σχολείων» που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του προγράμματος www.diapolis.auth.gr.

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας:

α) για όλη την Ελλάδα, πλην της Περιφέρειας Αττικής, στο τηλέφωνο 23130 18 460ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση diapolis-info(ΑΤ)lists.auth.gr(κ. Σμαρώ Οικονόμου).

β) για την Περιφέρεια Αττικής στο τηλέφωνο 6976 915878ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση diapolis-info-ath(ΑΤ)lists.auth.gr (κ.Σοφία Φαντζίκου).

Με εκτίμηση

Η Επιστημονικά Υπεύθυνη

Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη
Καθηγήτρια Α.Π.Θ.


Άξονας Προτεραιότητας 1: «Αναβάθμιση της ποιότητας εκπαίδευσης και προώθησης της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης»

Άξονας Προτεραιότητας 2:«Αναβάθμιση της ποιότητας εκπαίδευσης και προώθησης της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου»

Άξονας Προτεραιότητας 3:«Αναβάθμιση της ποιότητας εκπαίδευσης και προώθησης της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου»

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Google+

Twitter

Προτεινόμενα

© 2007-2017 Klimaka.gr. All Rights Reserved.