ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

Απουσίες μαθητών λόγω της εποχικής Γρίπης

Pin It

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΑΠΟΥΣΙΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΛΟΓΩ ΕΠΟΧΙΚΗΣ ΓΡΙΠΗΣ

Αρ.Πρ.Φ1/70639/δ2/26-04-2016/ΥΠΠΕΘ

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ.E.
ΤΜΗΜΑ Γ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β
Πληροφορίες: Μποφυλάτος Στ., Μουστάκας Γ.
Τηλέφωνο: 210-344.2237 (Δ.Ε.)
210-344.3272 (Δ.Ε.)
210-344.2254 (Ε.Ε.)
210-344.2212 (Ε.Ε.)
Fax: 210-34.43.390

ΘΕΜΑ : «Απουσίες μαθητών λόγω της εποχικής γρίπης»

Κατόπιν ερωτημάτων που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας σχετικά με τις απουσίες μαθητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης λόγω της εποχικής γρίπης, σας ενημερώνουμε ότι οι εν λόγω απουσίες δε θα λαμβάνονται υπόψη για το χαρακτηρισμό της φοίτησης τους, εφόσον προσκομιστούν τα σχετικά δικαιολογητικά στον/στη Διευθυντή/-ντρια της σχολικής μονάδας.

Η παρούσα εγκύκλιος έχει ισχύ για το τρέχον σχολικό έτος.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ

Pin It