ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

Οδηγίες για το εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου 1821

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1821

Αρ.Πρωτ.6781/03-03-2016

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
& ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑΣ
Πληροφορίες : Ι. Ντούμα
Τηλέφωνο : 2131364607
Fax : 2131364616
e-mail : i.ntouma(ΑΤ)ypes.gr

ΘΕΜΑ: Σημαιοστολισμός για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου 1821

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
α. Του β.δ/τος 157/1969 «Περί καθορισμού εορτών» (Α΄ 46).
β. Του ν.851/1978 «Περί της Εθνικής Σημαίας, των Πολεμικών Σημαιών και του Διακριτικού Σήματος του Προέδρου της Δημοκρατίας» (Α΄ 233).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ορίζουμε κατά το φετινό εορτασμό της Εθνικής Εορτής της 25ης Μαρτίου:

1. Γενικό σημαιοστολισμό σε όλη την επικράτεια, από την ογδόη πρωινή ώρα της 23ης ως τη δύση του ηλίου της 25ης Μαρτίου 2016.

2. Φωταγώγηση όλων των καταστημάτων του δημοσίου, των Ο.Τ.Α., των Ν.Π.Δ.Δ. και των Τραπεζών, κατά τις βραδινές ώρες της 24ης και 25ης Μαρτίου 2016.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ


Αρ.Πρωτ.6780/03-03-2016

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
& ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑΣ
Πληροφορίες : I. Ντούμα
Τηλέφωνο : 2131364607
Fax : 2131364616
e-mail : i.ntouma(ΑΤ)ypes.gr

ΘΕΜΑ: Εορτασμός της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου 1821

Σε λίγες ημέρες ο Ελληνισμός θα εορτάσει την επέτειο της εθνικής παλιγγενεσίας της 25ης Μαρτίου 1821.

Ενόψει αυτού, είναι αναγκαίο να δοθούν έγκαιρα οι απαραίτητες οδηγίες, κατά λόγο αρμοδιότητας, για την πληρέστερη οργάνωση και την πρέπουσα τέλεση των εκδηλώσεων του εορτασμού.

Ειδικότερα, να προβούν:

α. Οι Αναπληρωτές των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων στην παροχή οδηγιών ως προς τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου στις Υπηρεσίες που εποπτεύουν, καθώς και στους Δήμους της περιφέρειάς τους και για την κατάρτιση του προγράμματος κατάθεσης στεφάνων από τις αρμόδιες δημοτικές αρχές.

β. Οι Περιφερειάρχες στην κατάρτιση του προγράμματος εορτασμού της Εθνικής Επετείου στις έδρες των Περιφερειών και Περιφερειακών Ενοτήτων, στο οποίο θα ρυθμίζεται, εκτός των άλλων, και η σειρά κατάθεσης στεφάνων από τους εκπροσώπους των δημοσίων αρχών, οργανισμών και ιδρυμάτων, που μετέχουν στην εορτή καθώς και η σειρά προβαδίσματος των ανωτέρω στους χώρους των παρελάσεων και των λοιπών εκδηλώσεων, τηρούμενης πάντοτε της με αριθμό 52749/28.9.2006 (ΦΕΚ 1488/Β΄/6.10.2006) υπουργικής απόφασης.

Οι εφεδροπολεμιστικές οργανώσεις θα καταθέσουν στεφάνι και, εκ μέρους της Εθνικής Αντίστασης, οι εκπρόσωποι όλων των παραρτημάτων των αναγνωρισμένων αντιστασιακών οργανώσεων, που εδρεύουν στην Περιφέρεια και στις Περιφερειακές Ενότητες.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

 


ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015


Αρ.Πρωτ.Φ.7/631/47092/Δ1/20-03-2015/ΥΠΟΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε.
ΤΜΗΜΑ Γ’ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
Email : spudonpe(ΑΤ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Σ. Λαπατά, Γ. Μέττα
Τηλέφωνο : 210 344 2247
FAX : 210 344 3354

ΘΕΜΑ: Εκδηλώσεις για την επέτειο της Εθνικής Εορτής της 25ης Μαρτίου

Ύστερα από ερωτήματα που υποβάλλονται στην υπηρεσία μας σχετικά με τις εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται την Παραμονή της Εθνικής Εορτής της 25ης Μαρτίου (24η Μαρτίου) σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Σε όλα τα σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης πραγματοποιούνται εκδηλώσεις σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα Προεδρικά Διατάγματα200/1998 και 201/1998.

2. Την παραμονή της Εθνικής Εορτής λειτουργεί και η Πρωινή Ζώνη του Ολοήμερου Προγράμματος

3. Οι μαθητές που παρακολουθούν το Ολοήμερο Πρόγραμμα συμμετέχουν στις εκδηλώσεις του σχολείου και αποχωρούν με τους άλλους μαθητές.

4. Η χρονική διάρκεια και ο τρόπος εορτασμού των εκδηλώσεων καθορίζονται από το Σύλλογο Διδασκόντων.

5. Με ευθύνη του Διευθυντή και του Συλλόγου Διδασκόντων ειδοποιούνται οι γονείς και οι κηδεμόνες για την ώρα αποχώρησης των μαθητών από το σχολείο.

6. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι γονείς /κηδεμόνες δηλώσουν αδυναμία προσέλευσης, προκειμένου να παραλάβουν τα τέκνα τους στην συγκεκριμένη ώρα, ο Σύλλογος Διδασκόντων υποχρεούται να μεριμνήσει για την απασχόληση των μαθητών που ενδέχεται να παραμείνουν στο σχολείο μετά το πέρας των εκδηλώσεων.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ