ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΜΕ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΜΕ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Αρ. Πρωτ.99269/Γ1/09-08-2010ΥΠΔΒΜΘ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠPΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ A
Τηλέφωνο: 210-34.43.605

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία με ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μία ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία

Στο πλαίσιο της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης «Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία για μία ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία» γίνεται προσπάθεια εισαγωγής των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Σκοπός αυτής της προσπάθειας είναι η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των μαθητών και η βελτίωση της διδακτικής πρακτικής, της διαδικασίας μάθησης και της επικοινωνίας με τη χρήση καινοτόμων μέσων διδασκαλίας για την υποστήριξη της διδακτικής διαδικασίας.

Σας ενημερώνουμε ότι τα ολοήμερα δημοτικά σχολεία με ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, έχουν τη δυνατότητα να προμηθευτούν δέκα (10) φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές (laptops), ένα ερμάριο για την αποθήκευσή τους και εγκατάσταση τοπικού δικτύου σε αίθουσες διδασκαλίας τους, με τη συμμετοχή τους στην προαναφερθείσα Πράξη. Μέσω του δικτύου θα διασφαλίζεται η αποτελεσματική σύνδεση στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΔΣ), προκειμένου ο εκπαιδευτικός της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης να έχει τα απαραίτητα εργαλεία ΤΠΕ κατά την διδακτική διαδικασία

Παρακαλούνται οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης όπως μεριμνήσουν άμεσα με ευθύνη τους ώστε να ειδοποιηθούν οι Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων με ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, οι οποίες θα λειτουργήσουν κατά το Σχολικό έτος 2010-2011 (σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. Υ.Α. Φ.3/609/60745/Γ1/28-5-2010 (ΦΕΚ 804/9-6-2010/τ.Β) και την υπ’ αρ. πρωτ. Υ.Α. Φ.3/724/71442/Γ1/18-6-2010 (ΦΕΚ 1048/12-7-2010/τ.Β) τροποποίηση- συμπλήρωση αυτής), ώστε να συγκληθούν οι αντίστοιχες Σχολικές Επιτροπές, προκειμένου να υποβάλουν το Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης (ΤΔΠΠ) και τα συνοδευτικά έγγραφα που απαιτούνταιγια τη συμμετοχή τους στο «Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία για μία ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία», έως 20/09/2010, χωρίς καμία παρέκκλιση.

Σχετικά σας επισυνάπτουμε τις οδηγίες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων (ΕΥΕ ΕΔ) του Υπουργείου Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ. (φορέας υλοποίησης της πράξης) που αφορούν στη συμπλήρωση του ΤΔΠΠ και των συνοδευτικών εγγράφων που θα υποβληθούν από τις σχολικές επιτροπές.

Οι οδηγίες της ΕΥΕ ΕΔ και όλα τα σχετικά πρότυπα εγγράφων που αφορούν στη διεξαγωγή του Διαγωνισμού, στην υπογραφή σύμβασης, στην παραλαβή – εγκατάσταση των υλικών και στην αποπληρωμή του αναδόχου (κλείσιμο του έργου), θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα "http://p80-laptops.sch.gr"

Ο Γενικός Γραμματέας
Βασίλειος Κουλαϊδής


ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Για το πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία για μία ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία, οι σχολικές μονάδες (δημοτικά) της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που θα υλοποιήσουν το έργο της προμήθειας και εγκατάστασης ηλεκτρονικών υπολογιστών, θα πρέπει μέσω των Σχολικών Επιτροπών:

Α) Να υποβάλουν τα απαιτούμενα έγγραφα συμμετοχής για χρηματοδότηση των Σχολικών Επιτροπών όπου ανήκουν, με σκοπό την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών – (Διαδικασία Α)

Β) Να οργανώσουν όλα τα βήματα που αφορούν τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια Ηλεκτρονικών υπολογιστών – (Διαδικασία Β)

Γ) Να φροντίσουν για την παραλαβή και εγκατάσταση των Ηλεκτρονικών υπολογιστών - (Διαδικασία Γ) και

Δ) Να συμπληρώσουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα για την αποπληρωμή των αναδόχων εταιρειών, και στη συνέχεια για το κλείσιμο του έργου – (Διαδικασία Δ).

Τα απαραίτητα έγγραφα, για κάθε μια από τις παραπάνω διαδικασίες, καθώς και οι οδηγίες συμπλήρωσής τους βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα: "http://p80-laptops.sch.gr".

Τα έγγραφα αυτά πρέπει :
α) να συμπληρωθούν, σύμφωνα με τις εκάστοτε οδηγίες
β) να εκτυπωθούν, και
γ)να αποσταλούν, αφού κρατηθεί αντίγραφο για το φάκελο της Σχολικής Επιτροπής/Μονάδας, στη διεύθυνση:

Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων – Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ
Ανδρέα Παπανδρέου 37
ΤΚ 151 80, Μαρούσι
με την ένδειξη «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 80»

Επισημαίνεται ότι το έργο αναφέρεταιστη Σχολική Επιτροπή και όχι στο Σχολείο. Όταν σε μια Σχολική Επιτροπή υπάγονται περισσότερα από ένα Δημοτικά Σχολεία, το έργο αφορά το σύνολο των Δημοτικών Σχολείων.

Σε καμία περίπτωση ο προϋπολογισμός του έργου δεν πρέπει να αλλάζει από αυτόν που αναγράφεται στα Πρότυπα των εγγράφων.

Για τεχνικές απορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τις διαδικασίες μπορείτε να απευθύνεστε στην ομάδα υποστήριξης (HelpDesk) που έχει συσταθεί:

 • είτε στο τηλεφωνικό κέντρο, στον αριθμό 210 344 3945 (δυνατότητα εξυπηρέτησης τεσσάρων (4) ταυτόχρονων τηλεφωνικών κλήσεων)
 • είτε στο" Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε."
 • είτε στην ιστοσελίδα " http://p80-laptops.sch.gr" (όπου θα αναρτώνται οδηγίες, συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις)

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Τα βασικά σημεία για την υλοποίηση της διαδικασίας για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών είναι τα εξής:

Διαδικασία Α

 1. Συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής και σύνταξη Πρακτικού για την Απόφαση συμμετοχής στο έργο, (υπάρχει συνημμένο Σχέδιο Πρακτικού).
 2. Απόφαση ορισμού του Διευθυντή της Σχολικής Μονάδας ως Υπεύθυνου Έργου της Πράξης από τη Σχολική Επιτροπή (μέσω πρακτικού). Αν η Σχολική Επιτροπή περιλαμβάνει περισσότερες από μια Σχολική Μονάδα που συμμετέχουν στο έργο, υπεύθυνος θα οριστεί ένας από τους Διευθυντές των Σχολείων αυτών.
 3. Συμπλήρωση του τυποποιημένου Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης (ΤΔΠΠ) και των συνοδευτικών εγγράφων και αποστολή αυτών στην ΕΥΕ Εκπαιδευτικών Δράσεων (στη διεύθυνση που ορίζεται παραπάνω), η οποία θα τα προωθήσει στην ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ για την αξιολόγηση και ένταξη του έργου.
Διαδικασία Β
 1. Απόφαση της Σχολικής Επιτροπής για Σύσταση Επιτροπής Διαγωνισμού.
 2. Δημοσίευση Περίληψης της Προκήρυξης του Διαγωνισμού, στο διαδίκτυο.
 3. Άνοιγμα και αξιολόγηση των προσφορών που υποβληθήκαν για το Διαγωνισμό, με την προϋπόθεση συμμετοχής τριών (3) τουλάχιστον υποψηφίων. Σε αντίθετη περίπτωση (λιγότεροι συμμετέχοντες) ο διαγωνισμός θα θεωρείται άγονος.
 4. Αξιολόγηση του διαγωνισμού και γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων στους υποψηφίους Αναδόχους.
 5. Απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού από τη Σχολική Επιτροπή στον ανάδοχο που θα προκύψει από την παραπάνω διαδικασία μετά από εισήγηση της επιτροπής διαγωνισμού.
 6. Υπογραφή σύμβασης με τον Ανάδοχο.
Διαδικασία Γ-Δ
 1. Απόφαση σύστασης επιτροπής παραλαβής του εξοπλισμού.
 2. Οργάνωση των απαραίτητων εγγράφων για την αποπληρωμή του Αναδόχου.
 3. Οργάνωση Κλεισίματος της Πράξης.

Σημειώνεται πως πρότυπα των παραπάνω εντύπων είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα "http://p80-laptops.sch.gr"

Τα παραπάνω βήματα περιγράφονται στον οδηγό διαχειριστικής επάρκειας σχολικών επιτροπών που έχει αναρτηθεί στην παραπάνω σελίδα.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Είναι απαραίτητο να ακολουθηθεί το χρονοδιάγραμμα που αναφέρεται στις διαδικασίες Α, Β, Γ και Δ.

Συγκεκριμένα:

 • έως τις 20/9/2010 τα έγγραφα που αναφέρονται στη διαδικασία (Α)

να έχουν διαβιβαστεί στην προαναφερθείσα διεύθυνση του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ., διαφορετικά οι Σχολικές Μονάδες δε θα είναι δυνατόν να προμηθευτούν τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

Επισημαίνουμε ότι το χρονοδιάγραμμα όλων των διαδικασιών είναι ιδιαίτερα απαιτητικό εξαιτίας του θεσμικού πλαισίου, των αλλαγών που θα προκύψουν στις σχολικές επιτροπές λόγω του προγράμματος ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ και των εκλογών της αυτοδιοίκησης, αλλά και της άμεσης πιλοτικής ένταξης του εξοπλισμού στην εκπαιδευτική διαδικασία. Για το λόγο αυτό πρέπει οι συμμετέχοντες να συνδράμουν με όλες τους τις δυνάμεις, ώστε να υλοποιηθεί το έργο με επιτυχία.

Η διαδικασία Α αναλύεται περαιτέρω στη συνέχεια.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α - ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ Τ.Δ.Π.Π.

Λίστα Ελέγχου (Check List) - Διαδικασία Α

Λίστα απαιτούμενων ενεργειών για τη συμπλήρωση ΤΔΠΠ και συμπληρωματικών εντύπων
Α.Α
Ενέργεια
Ναι/Οχι
1.
Συνεδρίαση σχολικής επιτροπής όπου θα αποφασιστεί
 • Η έγκριση του οδηγού διαχειριστικής επάρκειας
 • Η συμμετοχή στο έργο
 • Ο υπεύθυνος έργου της Πράξης
Σύνταξη πρακτικού (συμπλήρωση ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛ_ΕΠΙΤΡ.doc)
 
¨
2.
Συμπλήρωση ΤΔΠΠ (Έντυπο 5) όπως ορίζεται στην εγκύκλιο
¨
3.
Συμπλήρωση Εντύπου 1, 2, 3, 4 και 6 όπως ορίζεται στην εγκύκλιο
¨
4.
Υπογραφές και σφραγίδες (ΠΡΟΣΟΧΗ μη ξεχαστεί κάποιο πεδίο)
¨
5.
Αντίγραφο για τη σχολική επιτροπή
¨
6.
Αποστολή ΤΔΠΠ και συνοδευτικών εγγράφων
 • ΕΝΤΥΠΟ_1 έως ΕΝΤΥΠΟ 6
 • Πρακτικό ή πρακτικά συνεδριάσεων
στην ΕΥΕ Εκπαιδευτικών Δράσεων έως 20/9/2010
¨

 

Πίνακας Περιεχομένων:

Ενέργεια 1: Συνεδρίαση Σχολικής Επιτροπής

Πριν τη συνεδρίαση πρέπει η Σχολική Επιτροπή να κατεβάσει από την ιστοσελίδα "http://p80-notebooks.sch.gr" τα παρακάτω έγγραφα:

 • Σχέδιο Πρακτικού Σχολικής Επιτροπής
 • Διαχειριστική Επάρκεια Σχολικών Επιτροπών
 • Απόφαση Ορισμού Υποβολής Πρότασης (Έντυπο 1)
 • Απόφαση Ορισμού Υπευθύνου (Έντυπο 2)
 • Αίτηση Χρηματοδότησης (Έντυπο 3)
 • Βεβαίωση Μη Διπλής Χρηματοδότησης (Έντυπο 4)
 • Τεχνικό Δελτίο ΕΚΤ (Έντυπο 5)Έντυπα Ανάλυσης Κόστους (Έντυπο 6)

Η Σχολική Επιτροπή συνεδριάζει και εφόσον αποφασίσει ότι θέλει να συμμετέχει στην Πράξη συμπληρώνει το «Σχέδιο Πρακτικού Σχολικής Επιτροπής».

Ως Υπεύθυνος Έργου της Πράξης ορίζεται ο Διευθυντής της Σχολικής Μονάδας. Αν η Σχολική Επιτροπή περιλαμβάνει περισσότερες από μια Σχολική Μονάδα που συμμετέχουν στο έργο, υπεύθυνος θα οριστεί ένας από τους Διευθυντές των Σχολείων αυτών

Σε κάθε σελίδα του πρακτικού θα υπάρχει μονογραφή των μελών της Σχολικής Επιτροπής, εκτός από την τελευταία όπου θα υπάρχει η υπογραφή.

Ενέργεια 2: Συμπλήρωση Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης (ΤΔΠΠ) – Έντυπο 5

Συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία:

ΠΕΔΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ
29
Συμπληρώνεται η Περιφέρεια στην οποία ανήκει η Σχολική Επιτροπή. Οι 13 περιφέρειες της Ελλάδας και οι αντίστοιχοι κωδικοί τους είναι οι εξής:
 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ ΚΩΔ. GR11
ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΚΩΔ. GR14
ΗΠΕΙΡΟΣ ΚΩΔ. GR21
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ΚΩΔ. GR22
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΚΩΔ. GR23
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΚΩΔ. GR25
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΩΔ. GR41
ΚΡΗΤΗ ΚΩΔ. GR43
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΩΔ. GR12
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΩΔ. GR13
ΑΤΤΙΚΗ ΚΩΔ. GR30
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΚΩΔ. GR24
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΩΔ. GR42
 
30
Συμπληρώνεται ο κωδικός της Περιφέρειας που επιλέχθηκε στο προηγούμενο πεδίο 29:
35
Να αναγραφεί η ονομασία της Σχολικής Επιτροπής
37
Να αναγραφεί το ονοματεπώνυμο του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής
37
Να αναγραφεί η Διεύθυνση της Σχολικής Επιτροπής
Στο δεξιό κουτάκι πρέπει να μπει η υπογραφή του Προέδρου της και η σφραγίδα της
38
Να αναγραφεί το ονοματεπώνυμο του Διευθυντή που θα οριστεί υπεύθυνος της Πράξης
38
Να αναγραφεί η Διεύθυνση του σχολείου του Διευθυντή
38
Να αναγραφεί το τηλέφωνο του σχολείου του Διευθυντή
38
Να αναγραφεί το FAX του σχολείου του Διευθυντή
38
Να αναγραφεί το e-mail του σχολείου
Στο δεξιό κουτάκι πρέπει να μπει η υπογραφή του Διευθυντή
39
Να συμπληρωθεί όμοια με το πεδίο 35
41
Να συμπληρωθεί όμοια με το πεδίο 37 (με τις σφραγίδες και τις υπογραφές ΞΑΝΑ)
42
Να αναγραφεί η ονομασία Σχολικής Μονάδας στην οποία είναι Διευθυντής ο Υπεύθυνος της Πράξης
44
Να συμπληρωθεί όμοια με το πεδίο 38 (με τις υπογραφές ΞΑΝΑ και με τη σφραγίδα της Σχολικής Μονάδας)
52
Στο πάνω μέρος της 6ης σελίδας του ΤΔΠΠ να συμπληρωθεί το Δημοτικό ή τα Δημοτικά Σχολεία που ανήκουν στη συγκεκριμένη Σχολική Επιτροπή.
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υπενθυμίζεται, ότι έχει μεγάλη σημασία να μην παραλειφθούν:

α) Η Υπογραφή του Συντάκτη (Δ/ντή Σχολ. Μονάδας), στο κάτω δεξιό μέρος κάθε σελίδας του ΤΔΠΠ

β) Οι υπογραφές του Δ/ντή της Σχολ. Μονάδας και του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής, στις θέσεις των πεδίων όπου είναι απαραίτητο για την εγκυρότητα της αίτησης.

γ) Οι αντίστοιχες σφραγίδες της Σχολικής Επιτροπής και στο πεδίο 44 η σφραγίδα της Σχολικής Μονάδας όπου είναι διευθυντής ο Υπεύθυνος του Έργου της Πράξης.

Ενέργεια 3: Συμπλήρωση των Εντύπων 1, 2, 3, 4

1. Απόφαση Υποβολής Πρότασης (Έντυπο 1)
Η Απόφαση Υποβολής Πρότασης είναι έγγραφοπου στηρίζεται σε πρακτικότης Σχολικής Επιτροπής (το πρακτικό που συμπληρώθηκε κατά την Ενέργεια 1), όπου θα συμπληρωθούν τα στοιχεία αποστολέα και το όνομα του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις ενδείξειςκαι τις οδηγίες που υπάρχουν στο πρότυπο έγγραφο 1. Το έγγραφο υπογράφεται από τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής και μπαίνει σφραγίδα της Σχολικής Επιτροπής. (Στο τέλος θα πρέπεινα σβηστούν οι παρενθέσεις με τις αντίστοιχες ενδείξεις).

2. Απόφαση Ορισμού Υπευθύνου έργου (Έντυπο 2)
Η Απόφαση Ορισμού Υπευθύνου Έργου της Πράξης είναι έγγραφο που στηρίζεται σε πρακτικό της Σχολικής Επιτροπής, όπου θα συμπληρωθούν τα στοιχεία αποστολέα, το όνομα του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής και τα στοιχεία του Υπευθύνου Έργου της Πράξης (που θα είναι ο Διευθυντής του Σχολείου ή ένας από τους Διευθυντές αν στη Σχολική Επιτροπή υπάγονται περισσότερα από ένα Σχολεία). Η συμπλήρωση πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις ενδείξεις και τις οδηγίες που υπάρχουν στο πρότυπο έγγραφο 2. Το έγγραφο υπογράφεται από τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής και μπαίνει σφραγίδα της Σχολικής Επιτροπής. (Στο τέλος θα πρέπει να σβηστούν οι παρενθέσεις με τις αντίστοιχες ενδείξεις)

3. Αίτηση Χρηματοδότησης (Έντυπο 3)
Η Αίτηση Χρηματοδότησης είναι έγγραφο της Σχολικής Επιτροπής, όπου θα συμπληρωθούν τα στοιχεία αποστολέα και το ή τα Σχολεία που συμμετέχουν στο έργο μέσω της συγκεκριμένης Σχολικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις ενδείξεις και τις οδηγίες που υπάρχουν στο πρότυπο έγγραφο 3. Το έγγραφο υπογράφεται από τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής και μπαίνει σφραγίδα της Σχολικής Επιτροπής. (Στο τέλος θα πρέπει να σβηστούν οι παρενθέσεις με τις αντίστοιχες ενδείξεις)

4. Βεβαίωση μη διπλής Χρηματοδότησης (Έντυπο 4)
Η Αίτηση Χρηματοδότησης είναι έγγραφο της Σχολικής Επιτροπής, όπου θα συμπληρωθούν τα στοιχεία αποστολέα, σύμφωνα με τις ενδείξεις και τις οδηγίες που υπάρχουν στο πρότυπο έγγραφο 4. Το έγγραφο υπογράφεται από τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής και μπαίνει σφραγίδα της Σχολικής Επιτροπής. (Στο τέλος θα πρέπει να σβηστούν οι παρενθέσεις με τις αντίστοιχες ενδείξεις)

5. Έντυπα Ανάλυσης Κόστους (Έντυπο 6)
Τα έντυπα ανάλυσης κόστους είναι δύο Φύλλα του Λογιστικού Βιβλίου που επισυνάπτεται («Έντυπα Ανάλυσης Κόστους Π80_.xls», Φύλλο : «ΥΠ_1» και Φύλλο «ΈΡΓΟ»).

Οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν για κάθε φύλλο είναι
α. Να συμπληρωθεί το πεδίο ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (με τον τίτλο της Σχολικής Επιτροπής).
β. Να μπει το όνομα και η υπογραφή του Υπευθύνου της Πράξης.
γ. Να μπει η σφραγίδα της Σχολικής Επιτροπής.

Ενέργεια 4: Υπογραφή και σφραγίδες

Όλα τα έγγραφα ελέγχονται ότι έχουν υπογραφή και σφραγίδα όπου χρειάζεται.

Ενέργεια 5: Παραγωγή αντιγράφου

Παραγωγή ενός αντιγράφου για το φάκελο της σχολικής επιτροπής.

Ενέργεια 6: Αποστολή εγγράφων

Αποστολή των παρακάτω εγγράφων:
- Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης (Πρωτότυπο)
- Έντυπο 1 έως Έντυπο 6 (Πρωτότυπα)
- Αντίγραφο πρακτικού ή πρακτικών συνεδριάσεων Σχολικής Επιτροπής

στην ΕΥΕ Εκπαιδευτικών Δράσεων έως 20/9/2010.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Google+

Twitter

Προτεινόμενα

© 2007-2017 Klimaka.gr. All Rights Reserved.