edu.klimaka.gr

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΜΕΑ

ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΜΕΑ

(Απόσπασμα από ΦΕΚ 652/2008)

Aριθμ. 40859/Γ6
Καθορισμός διακεκομμένου ωραρίου εργασίας οδηγών αυτοκινήτων και συνοδών μαθητών ΣΜΕΑ.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγρ. του άρθρου 1 του ν. 1157/1981 «περί κυρώσεως της από 29.12.1980 πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας περί καθιερώσεως πενθημέρου εβδομάδας εργασίας των δημοσίων εν γένει υπηρεσιών και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων και τροποποιήσεως διατάξεων ταύτης» (Φ.Ε.Κ. 126 Α΄).
2. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/676/25.1.2008 (Φ.Ε.Κ. 148/τ.Β΄/30.1.2008)απόφαση ΥΠΕΣΔΑ «Μεταβίβαση αρμοδιότητας στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για τον καθορισμό διακεκομμένου ωραρίου εργασίας οδηγών και συνοδών μαθητών».
3. Την υπ’ αριθμ. Υ251/28.9.2007 (Φ.Ε.Κ. 1944 τ.Β΄/1.10.2007), απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων».
4. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε το ωράριο εργασίας των οδηγών αυτοκινήτων και συνοδών των μαθητών των Ειδικών Σχολείων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου από 6.30 έως 9.30 και από 11.30 έως 15.30 για τέσσερις ημέρες την εβδομάδα και από 6.30 έως 16.00 για μία ημέρα την εβδομάδα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 3 Απριλίου 2008

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ