Κατανομή Οδηγών - Συνοδών σε Σχολεία Ειδικής Αγωγής ΣΜΕΑΕ

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 
Pin It

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΣΕΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΜΕΑΕ

Αρ.Πρωτ.112443/Ν4/04-07-2018/ΥΠΠΕΘ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
email:diditmib(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Σ.Νικολαϊδου
Τηλέφωνο:210 3442933,210 3443375
FAX:210 3442339

ΘΕΜΑ: «Κατανομή θέσεων ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ-ΔΕ ΣΥΝΟΔΩΝ»

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 της παρ.6 του ν.3699/2008,(Α΄/199) όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 26 του ν.3748/2009,(Α’/ 29) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 37 του ν. 3794/2009,(ΦΕΚ 156/τ.Α)΄.
3. Το Π.Δ.125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210).
4. To Π.Δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α΄ 31), όπως ισχύει.
5. Την αριθ. πρωτ. 77351/Ν4/14-05-2018 (ΦΕΚ 1810/Β΄) ΚΥΑ «Εξειδίκευση εποχικών αναγκών και προσδιορισμός του αριθμού του προσωπικού που απαιτείται για την κάλυψή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 9 του Ν.3812/2009,όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
6. Την αριθ. πρωτ.160037/Δ3/26-09-2017 (ΦΕΚ 3459/Β΄) «Μεταβίβαση αρμοδιότητας του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, που προβλέπονται από το άρθρο 14 παρ. 29 του ν. 2817/2000 (Α΄ 78), όπως ισχύει»
7. Το αριθ. πρωτ. 97019/Δ3/13-06-2018 έγγραφο της Δ/νσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης «Πρόταση για την κατανομή προσωπικού (οδηγών –συνοδών) ΙΔΟΧ που θα στελεχώσουν σχολικά λεωφορεία που ανήκουν στην αποκλειστική χρήση Σχολικών μονάδων Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης του ΥΠΠΕΘ».

Κατανέμουμε

τις θέσεις των ΔΕ οδηγών και ΔΕ συνοδών με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου σε εφαρμογή της με αριθ. πρωτ. 77351/Ν4/14-05-2017 (ΦΕΚ 1810/Β΄) ΚΥΑ «Εξειδίκευση εποχικών αναγκών και προσδιορισμός του αριθμού του προσωπικού που απαιτείται για την κάλυψή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 9 του Ν.3812/2009,όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει» ως εξής:

Α/ΑΠΕΡΙΦ.ΔΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΙΔ. ΑΓΩΓΗΣΑΝΑΓΚΕΣ ΓΙΑ ΟΔΗΓΟΥΣ ΙΔΟΧΑΝΑΓΚΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΙΔΟΧ
1ΑΤΤΙΚΗΣΕΙΔ.ΓΥΜ.ΛΥΚ.ΑΘΗΝΩΝ77
2ΕΙΔ.ΓΥΜ.ΛΥΚ.ΙΛΙΟΥ24
3ΕΙΔ.ΔΗΜ.& ΝΗΠ. ΚΩΦΩΝ-   ΒΑΡΗΚΟΩΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ66
4ΕΕΕΕΚ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ11
5ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΕΙΔ.ΔΗΜ.ΑΛΜΥΡΟΥ11
6ΕΙΔ.ΔΗΜ.& ΝΗΠ.ΑΓΡΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣ.11
72ο ΕΙΔ.ΔΗΜ.& ΝΗΠ.ΒΟΛΟΥ11
81ο ΕΙΔ.ΔΗΜ.ΒΟΛΟΥ «ΟΙ ΚΕΝΤΑΥΡΟΙ»11
91ο ΕΙΔ.ΔΗΜ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ11
10ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔ. & ΘΡΑΚΗΣΕΙΔ.ΔΗΜ.& ΝΗΠ.ΔΡΑΜΑΣ11
11ΕΕΕΕΚ ΔΡΑΜΑΣ11
12ΕΙΔ.ΔΗΜ.& ΝΗΠ.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ11
13ΕΕΕΕΚ KOMOTHNHΣ11
14ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΕΙΔ.ΔΗΜ.& ΝΗΠ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ11
15ΕΕΕΕΚ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ11
16ΕΕΕΕΚ ΚΙΛΚΙΣ11
17ΕΙΔ.ΔΗΜ.& ΝΗΠ.ΣΕΡΡΩΝ11
18ΕΕΕΕΚ ΣΕΡΡΩΝ11
19ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣΕΙΔ.ΔΗΜ.&ΝΗΠ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ
«ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΑΔΗ»
11
20ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΕΙΔ.ΔΗΜ.ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ11
21ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ10Θ ΕΙΔ.ΔΗΜ.& ΝΗΠ.ΛΑΜΙΑΣ11
22ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝΕΙΔ.ΔΗΜ.& ΝΗΠ.ΚΕΡΚΥΡΑΣ11
23ΝΟΤ.ΑΙΓΑΙΟΥΕΙΔ.ΔΗΜ.ΡΟΔΟΥ11
24ΒΟΡ.ΑΙΓΑΙΟΥΕΙΔ.ΔΗΜ.ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ11
  ΣΥΝΟΛΑ3638

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ


Εκτύπωση