ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΚΑΙ  ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Αρ.Πρωτ.139688/Γ2/01-10-2013/ΥΠΑΙΘ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Πληροφορίες: Α. Βάρλα - Κ. Πισλή
Τηλέφωνο: 210 344 3272 - 2242
Φαξ: 210 344 3390

ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση για υποβολή δικαιολογητικών»

Σας ενημερώνουμε ότι, όπου απαιτείται Πιστοποιητικό Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής για ένταξη μαθητών στην κατηγορία των κατ΄ιδίαν διδαχθέντων ή για την εξέταση μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και η έκδοση του εν λόγω Πιστοποιητικού δεν είναι εφικτή, οι κηδεμόνες τους ή ίδιοι αν είναι ενήλικες, θα πρέπει με την αίτησή τους να προσκομίσουν στο σχολείο φοίτησης πρόσφατη σχετική ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο, η οποία φέρει σφραγίδα από: ι) Συντονιστή Διευθυντή Κλινικής του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ή ιι) νόμιμα εκτελούντα χρέη Συντονιστή Διευθυντή Κλινικής του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ή ιιι) Διευθυντή Πανεπιστημιακής Κλινικής ή από Δημόσιο Κέντρο Υγείας στην περιοχή του μαθητή, η οποία φέρει σφραγίδα του Διευθυντή του Κέντρου.

Παρακαλούμε να ενημερωθούν ενυπόγραφα όλοι οι εκπαιδευτικοί και να αναρτηθεί η παρούσα στον πίνακα ανακοινώσεων της σχολικής μονάδας.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ