ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Β΄ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ .

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Β΄ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ

Στο παρόν άρθρο συλλέγονται οι οδηγίες διδασκαλίας και αξιολόγησης των μαθημάτων της Β' τάξης των ΕΠΑΛ.

α. Οδηγίες Διδασκαλίας μαθημάτων Β' τάξης ΕΠΑΛ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (Υποστηρικτικό μάθημα) - Αρ.πρωτ.76985/2012

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (Υποστηρικτικό μάθημα)- Αρ.πρωτ.76980/06-07-2012 

ΦΥΣΙΚΗ Γενικής Παιδείας - Αρ.Πρωτ.153077/Γ2/18-10-2013

ΧΗΜΕΙΑ - Αρ.Πρωτ.153077/Γ2/18-10-2013

 

β. Αξιολόγηση μαθημάτων Β' τάξης ΕΠΑΛ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (Υποστηρικτικό μάθημα) - Ισχύουν οι παρ. 4 και 7 του Άρθρου 1 του Π.Δ. 112/2013 (ΦΕΚ 145 Α΄).

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (Υποστηρικτικό μάθημα)- Ισχύουν οι παρ. 4 και 7 του Άρθρου 1 του Π.Δ. 112/2013 (ΦΕΚ 145 Α΄).


Αρ.Πρωτ.152921/Γ2/18-10-2013/ΥΠΑΙΘ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ B
Τηλέφωνο: 210-3443240
210-3443278
Ε-mail: t09tee07(ΑΤ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία των υποστηρικτικών μαθημάτων της Β΄ τάξης Ημερησίου και Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2013-2014

Σχετικά με τα μαθήματα υποστήριξης των Μαθηματικών και της Νεοελληνικής Γλώσσας στη Β΄ τάξη Ημερησίου και Εσπερινού ΕΠΑ.Λ., και ύστερα από εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Πράξη 35/2013), σας ενημερώνουμε ότι για το σχολικό έτος 2013-2014 ισχύουν οι υπ’ αριθμ. 76985/Γ2/06-07-2012 και 76980/Γ2/06-07-2012 εγκύκλιοι αντίστοιχα.

Όσον αφορά την αξιολόγηση των συγκεκριμένων μαθημάτων ισχύουν οι παρ. 4 και 7 του Άρθρου 1 του Π.Δ. 112/2013 (ΦΕΚ 145 Α΄).

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ


Εκτύπωση