ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Β' ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΕΠΑΛ

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ
Β' ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ

(ΦΕΚ 1131/2012 - Αριθμ.37596/Γ2)

Αρ.Πρωτ.37596/Γ2/03-04-2012/ΥΠΔΒΜΘ

Αριθμ. 37596/Γ2 (3)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 111276/Γ2/08−10−2007 υπουργική απόφαση “Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α΄, Β΄ και Γ΄ Τάξης Ημερησίων ΕΠΑ.Λ (ΦΕΚ 2057 Β΄)” και της υπ’ αριθμ. 138011/Γ2/3−12−2007 υπουργική απόφαση “Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ Τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. (ΦΕΚ 26 Β΄)”.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

(...),αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 111276/Γ2/8−10−2007 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2057 Β΄) και της υπ’ αριθμ.138011/Γ2/3−12−2007 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 26 Β΄) κατά το μέρος που αφορά στο Ωρολόγιο πρόγραμμα, των μαθημάτων της Γενικής Παιδείας της Β΄ Τάξης Ημερησίων ΕΠΑ.Λ., των μαθημάτων της Γενικής Παιδείας των Β΄, Γ΄ Τάξεων Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. ως ακολούθως:

1. Β΄ τάξη Ημερησίου ΕΠΑ.Λ

Α. Η Β΄ Τάξη Ημερήσιου ΕΠΑ.Λ. περιέχει μαθήματα Γενικής Παιδείας συνολικής διάρκειας δεκατριών (13) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας, μαθήματα Επιλογής συνολικής διάρκειας δύο (02) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας και μαθήματα Υποστήριξης συνολικής διάρκειας δύο (02) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας. Οι μαθητές της Β΄ τάξης Ημερησίου ΕΠΑ.Λ. παρακολουθούν υποχρεωτικά μαθήματα συνολικής διάρκειας τριάντα−πέντε (35) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας.

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Β' ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΩΡΕΣ

1 Νεοελληνική Γλώσσα
2 Νεοελληνική Λογοτεχνία
3 Θρησκευτικά
4 Ιστορία
5 Μαθηματικά (Άλγεβρα - Γεωμετρία)
6 Φυσική
7 Χημεία
8 Φυσική Αγωγή
9 Ξένη Γλώσσα
Συνολική διάρκεια μαθημάτων Γενικής Παιδείας

2
1
1
1
2 - 1
2
1
1
1
13 ΩΡΕΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΩΡΕΣ

10 Μαθηματικά Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης
Ειδική θεματική Δραστηριότητα
Συνολική διάρκεια μαθημάτων επιλογής 2 ώρες

2
2
2 ΩΡΕΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΩΡΕΣ

11 Νεοελληνική Γλώσσα
12 Μαθηματικά
Συνολική διάρκεια μαθημάτων υποστήριξης

1
1
2 ΩΡΕΣ

(1) Ενιαίο μάθημα με δύο κλάδους: α) Άλγεβρα και β) Γεωμετρία.

(...)

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 3 Απριλίου 2012

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ


(Απόσπασμα από ΦΕΚ 2057/2007 απόφασης υπ. αριθμ.11276/Γ2 και θέμα "Ωρολόγιο πρόγραμμα της Α', Β' και Γ' τάξης Ημερήσιων ΕΠΑΛ")

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Β΄ Τάξης Ημερησίων ΕΠΑ.Λ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Β΄ ΤΑΞΗ

Οι μαθητές παρακολουθούν μαθήματα συνολικής διάρκειας 35 ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας, τα οποία χωρίζονται σε μαθήματα γενικής παιδείας συνολικής διάρκειας 17 ωρών και μαθήματα επαγγελματικών τομέων συνολικής διάρκειας 18 ωρών

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ
(Τα μαθήματα Γενικής Παιδείας τροποποιήθηκαν και ορίζονται από την προηγούμενη απόφαση)

Β ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΜΕΩΝ

Τα μαθήματα καθορίζονται ανάλογα με τον τομέα που θα επιλεγεί. (Θ-Θεωρία, Ε-Εργαστήριο, Σ-Σχέδιο)

ΤΟΜΕΑΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ  ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ
ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΣΤΟΧΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Σύνολο ωρών εβδομ.


 

2Θ+4Ε

2Θ+3Ε

18

ΤΟΜΕΑΣ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Ι

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Σύνολο ωρών εβδομ.

2Θ+4Ε

3Θ+4Ε

3(Θ+Ε)

18


ΤΟΜΕΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΣΧΕΔΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ Η/Υ

Σύνολο ωρών εβδομ.

3Θ+3Ε

2Θ+3Ε

2Θ+3Ε
 

18

ΤΟΜΕΑΣ
ΥΓΕΙΑΣ
ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Ι

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

ΒΡΕΦΟΚΟΜΙΑ

Σύνολο ωρών εβδομ.

3Θ+3Ε

2Θ+2Ε

2Θ+2Ε

2Θ+1Ε

18

ΤΟΜΕΑΣ
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ,
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σύνολο ωρών εβδομ.

2Θ+4Ε

2Θ+1Ε

2Θ+3Ε

18

ΤΟΜΕΑΣ
ΔΟΜΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ

ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕ Η/Υ

Σύνολο ωρών εβδομ.

2Θ+2Ε

2Θ+2Ε

18

ΤΟΜΕΑΣ
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ
ΤΕΧΝΩΝ

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η?Υ

Σύνολο ωρών εβδομ.

18

ΤΟΜΕΑΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ

ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ
ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΔΙΚΤΥΑ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Η/Υ

Σύνολο ωρών εβδομ.

3Θ+3Ε

2Θ+2Ε

2Θ+2Ε
 

18

ΤΟΜΕΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Ηλεκτρονικά υλικά και Σχεδίαση

Αναλογικά Ηλεκτρονικά

Ψηφιακά Ηλεκτρονικά

Κυκλώματα Συνεχούς και Εναλλασσόμενου Ρεύματος

Επικοινωνίες – Δίκτυα – Τεχνολογία H/Y

Σύνολο ωρών εβδομ.

3Θ+3Ε

2Θ+2Ε

2Θ+2Ε

18

ΤΟΜΕΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΡΧΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΧΡΗΣΗ Η/Υ (ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Σύνολο ωρών εβδομ.

18

ΤΟΜΕΑΣ
ΝΑΥΤΙΚΟΣ

ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ

ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ Ι

ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ - ΦΟΡΤΩΣΗ

ΝΑΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ - ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΤΗΡΗΣΗ ΦΥΛΑΚΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ Ι

ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

ΝΑΥΤΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ

Σύνολο ωρών εβδομ.

3Θ+1Ε

2Θ+1Ε

2Θ+1Ε

18

ΤΟΜΕΑΣ
ΝΑΥΤΙΚΟΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΛΟΙΟΥ ΙΙ

ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΛΟΙΟΥ ΙΙ (ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ)

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΟΙΟΥ Ι

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΛΟΙΟΥ Ι

ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Ι

ΑΓΓΛΙΚΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ
- ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ

Σύνολο ωρών εβδομ.


 

23

Η παρούσα απόφαση καταργεί τις υπ’ αριθμ. 80035/Γ2/4.8.2006 (ΦΕΚ 1236, τ.Β΄, 6.9.2006), 36620/Γ2/30.3.2007 (ΦΕΚ 921, τ.Β΄, 8.6.2007) και 85032/Γ2/30.7.2007 υπουργικές αποφάσεις.