Οδηγίες Υλοποίησης Προγράμματος Ενισχυτικής Διδασκαλίας Γυμνασίων 2016 - 2017

Pin It

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ 2016 - 2017

Αρ.Πρωτ.188992/Δ2/08-11-2016/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠAIΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄ - ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Πληροφορίες : Θανασουλοπούλου Ελένη
Μερκούρη Έλενα, Ψαθά Κων/να
Τηλέφωνο : 210 3442227, 210 3443010, 210 344 3011
Fax : 210-3443390
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΘΕΜΑ: Ενισχυτική Διδασκαλία 2016-2017.
Σχετ.: Το 178041/Δ2/25-10-2016 έγγραφό μας

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού και στο πλαίσιο προετοιμασίας για την έναρξη των μαθημάτων της Ενισχυτικής Διδασκαλίας παρακαλούνται:

Α) Οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες που προβλέπονται στο αρ. πρωτ.178041/Δ2/25-10-2016 έγγραφο μέχρι την Δευτέρα, 14-11-2016, ήτοι να αποστείλουν προς την οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης
α) την εισήγηση της Διεύθυνσης για την λειτουργία Σχολικών Κέντρων Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης (Σ.Κ.Α.Ε.) και τμημάτων ανά Κέντρο και
β) τις εισηγήσεις των Σ.Ο.Δ.Α.Ε. στην εξαιρετική περίπτωση που αυτές υπάρχουν.

Στην εισήγηση για λειτουργία Σ.Κ.Α.Ε. οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δύνανται να προτείνουν Υπεύθυνους Σχολικών Κέντρων Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης σύμφωνα με την παρ. 13 της Αριθμ. 169770/Δ2/12.10.2016 (ΦΕΚ Β΄ 3406) Υπουργικής Απόφασης. Επίσης, οι Διευθυντές δύνανται να εισηγηθούν και για τον ενδεικτικό αριθμό διδασκόντων ανά κλάδο που θα απαιτηθεί για την λειτουργία των οικείων Σ.Κ.Α.Ε. και σύμφωνα με την κατανομή Σ.Κ.Α.Ε.- Εκπαιδευτικών ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης που σας έχει αποσταλεί με το αρ.πρωτ. 178041/Δ2/25-10-2016 έγγραφο.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

- Σύμφωνα με την παρ. 3 της Αριθμ. 169770/Δ2/12.10.2016 (ΦΕΚ Β΄ 3406) Υ.Α. «Οργάνωση και λειτουργία σχολικών κέντρων αντισταθμιστικής εκπαίδευσης ως προς την Ενισχυτική Διδασκαλία για το σχολικό έτος 2016-2017» σκοπός της Ενισχυτικής Διδασκαλίας είναι η επανένταξη των μαθητών/τριων στη διαδικασία μάθησης, η βελτίωση της απόδοσής τους ώστε να ολοκληρώσουν την Υποχρεωτική Εκπαίδευση, η μείωση της μαθητικής διαρροής και της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και η αύξηση των ποσοστών πρόσβασης στην δεύτερη βαθμίδα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Επίσης, σύμφωνα με την παρ. 6 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης σε κάθε Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διαμορφώνεται πίνακας αιτούντων ανά μάθημα και ανά Σ.Κ.Α.Ε. ο οποίος χρησιμοποιείται για την συγκρότηση των αντίστοιχων τμημάτων.

- Σύμφωνα με την Αριθμ. 169770/Δ2/12.10.2016 (ΦΕΚ Β΄ 3406) Υπουργική Απόφαση οι διδάσκοντες/ουσες στα τμήματα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας, της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας, των Μαθηματικών, της Φυσικής, της Χημείας και των Αγγλικών που θα λειτουργήσουν στα Σ.Κ.Α.Ε., θα προσληφθούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με αμοιβές που αντιστοιχούν σε εκείνες των αναπληρωτών/τριών μειωμένου ωραρίου ή/και ωρομισθίων εκπαιδευτικών.

Β) Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης, αφού λάβουν τις εισηγήσεις από τις οικείες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τότε:

α) Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν αιτήματα προς την Κεντρική Επιτροπή Παρακολούθησης, Ελέγχου και Συντονισμού της Πράξης (Κ.Ε.Π.Ε.Σ.), προχωρούν στην οριστικοποίηση του σχεδιασμού της Ενισχυτικής Διδασκαλίας μέχρι την Παρασκευή, 18 Νοεμβρίου 2016. Δηλαδή, οριστικοποιούνται ανά Διεύθυνση Δ/θμιας Εκπαίδευσης τα Σ.Κ.Α.Ε. και οι Υπεύθυνοι Σ.Κ.Α.Ε., ο αριθμός τμημάτων ανά Σ.Κ.Α.Ε. και ο αριθμός των εκπαιδευτικών ανά κλάδο που θα διδάξουν στα τμήματα. Ενημερώνονται σχετικώς οι οικείες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εκδίδονται οι σχετικές αποφάσεις και αποστέλλεται προς την Διεύθυνση Σπουδών Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. ηλεκτρονικό αρχείο (επισυνάπτεται υπόδειγμα) όπου αποτυπώνονται ανά οικεία Διεύθυνση Δ/θμιας Εκπαίδευσης τα Σ.Κ.Α.Ε. που θα λειτουργήσουν και το πλήθος των εκπαιδευτικών ανά ειδικότητα που θα προσκληθούν για να διδάξουν.
 Στην εξαιρετική περίπτωση που υποβάλλεται τεκμηριωμένο αίτημα από οικεία Σ.Ο.Δ.Α.Ε. για λειτουργία ολιγομελούς τμήματος (5-9 μαθητές) αποφασίζεται η έγκριση ή μη του εν λόγω τμήματος παράλληλα με την έκδοση απόφασης ορισμού Σ.Κ.Α.Ε.-Υπευθύνων Σ.Κ.Α.Ε.

β) Σε περίπτωση που υπάρχουν αιτήματα προς την Κ.Ε.Π.Ε.Σ. για έγκριση λειτουργίας Σ.Κ.Α.Ε. αποτελούμενων από μία σχολική μονάδα ή/και για έγκριση λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων (3-4 μαθητές), αποστέλλουν/διαβιβάζουν ηλεκτρονικά προς την Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ.Ε./Τμήμα Α΄ (υπόψη Κ.Ε.Π.Ε.Σ.) τις σχετικές εισηγήσεις μέχρι την Τρίτη, 15 Νοεμβρίου 2016. Παρακαλείσθε, για διευκόλυνση της διαδικασίας, η αποστολή των εισηγήσεων προς την Κ.Ε.Π.Ε.Σ. να γίνει άπαξ για το σύνολο των αιτημάτων.

Εν αναμονή της τελικής απόφασης του Γενικού Γραμματέα ΥΠ.Π.Ε.Θ. οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης δύνανται να επεξεργάζονται την οριστικοποίηση του σχεδιασμού της Ενισχυτικής Διδασκαλίας χωρίς όμως να προβούν σε έκδοση αποφάσεων ορισμού Σ.Κ.Α.Ε.- Υπευθύνων Σ.Κ.Α.Ε. ή σε τυχόν έγκριση ολιγομελών τμημάτων (5-9 μαθητές).

Ο σχεδιασμός της Ενισχυτικής Διδασκαλίας θα οριστικοποιηθεί μετά την τελική απόφαση του Γενικού Γραμματέα. Μετά την οριστικοποίηση του σχεδιασμού θα ενημερωθούν σχετικώς οι οικείες Διευθύνσεις Δ/θμιας Εκπαίδευσης, θα εκδοθούν οι αποφάσεις ορισμού Σ.Κ.Α.Ε.- Υπευθύνων Σ.Κ.Α.Ε. στις οποίες θα περιλαμβάνονται και τα Σ.Κ.Α.Ε. που αποτελούνται από μία σχολική μονάδα (σε περίπτωση που έχουν εγκριθεί) και θα αποσταλεί προς την Διεύθυνση Σπουδών Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. ηλεκτρονικό αρχείο (επισυνάπτεται υπόδειγμα) όπου αποτυπώνονται ανά οικεία Διεύθυνση Δ/θμιας Εκπαίδευσης τα Σ.Κ.Α.Ε. που θα λειτουργήσουν και το πλήθος των εκπαιδευτικών ανά ειδικότητα που θα προσκληθούν για να διδάξουν.

Επίσης, παράλληλα με την έκδοση των αποφάσεων ορισμού Σ.Κ.Α.Ε.-Υπευθύνων Σ.Κ.Α.Ε. θα δοθεί και η τελική έγκριση ή μη των ολιγομελών τμημάτων (5-9 μαθητές), σε περίπτωση που υπάρχει σχετικό αίτημα από οικεία Σ.Ο.Δ.Α.Ε.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

- Τα αιτήματα προς την Κ.Ε.Π.Ε.Σ. και το ηλεκτρονικό αρχείο των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης, υπόδειγμα του οποίου επισυνάπτεται, αποστέλλονται ηλεκτρονικά προς την Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ.Ε./Τμήμα Α΄ στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .

- Σύμφωνα με την παρ. 14 της Αριθμ. 169770/Δ2/12.10.2016 (ΦΕΚ Β΄ 3406) Υπουργικής Απόφασης οι διαδικασίες δημιουργίας τμημάτων μαθημάτων στα Σ.Κ.Α.Ε. διενεργούνται πριν την δημοσίευση της εγκυκλίου πρόσκλησης για τους διδάσκοντες.

- Υποδείγματα αποφάσεων ορισμού περιέχονται στον οδηγό υλοποίησης της Ενισχυτικής Διδασκαλίας για το σχολικό έτος 2016-2017 που θα σας αποσταλεί από την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ/Τομέας Παιδείας.

- Παρακαλούμε για την ιδιαίτερη προσοχή σας κατά την σύνταξη του ηλεκτρονικού αρχείου καθώς θα αποτελέσει αναπόσπαστο μέρος της πρόσκλησης για τους υποψήφιους διδάσκοντες.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:
- Όσα αναφέρονται στο παρόν αποτελούν προαπαιτούμενες διαδικασίες για τη δημοσίευση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τους υποψήφιους διδάσκοντες.
- Σύμφωνα με την Αριθμ. 169770/Δ2/12.10.2016 (ΦΕΚ Β΄ 3406) Υπουργική Απόφαση οι διδάσκοντες/ουσες στα Σ.Κ.Α.Ε., θα προσληφθούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με αμοιβές που αντιστοιχούν σε εκείνες των αναπληρωτών/τριών μειωμένου ωραρίου ή/και ωρομισθίων εκπαιδευτικών.

Ο ΠΡΟÏΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΟΦΥΛΑΤΟΣ


Αρ.Πρωτ.178041/Δ2/25-10-2016/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠAIΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄ - ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Πληροφορίες : Θανασουλοπούλου Ελένη
Μερκούρη Έλενα, Ψαθά Κων/να
Τηλέφωνο : 210 3442227, 210 3443010 ,
210 344 3011
Fax : 210-3443390
e-mail: sde_tmd(ΑΤ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: Ενισχυτική Διδασκαλία στο πλαίσιο της Πράξης «Ενισχυτική διδασκαλία στη Β/θμια εκπαίδευση, σχολικό έτος 2016-2017».

Σας κάνουμε γνωστό ότι στο ΦΕΚ Β΄ 3406/21.10.2016 δημοσιεύτηκε η υπ’ αριθμ.169770/Δ2/12.10.2016 Υ.Α. με θέμα «Οργάνωση και λειτουργία σχολικών κέντρων αντισταθμιστικής εκπαίδευσης ως προς την ενισχυτική διδασκαλία για το σχολικό έτος 2016-2017». Σύμφωνα με την ανωτέρω Υπουργική Απόφαση, για το σχολικό έτος 2016-2017 η Ενισχυτική Διδασκαλία μαθητών Γυμνασίου περιλαμβάνει τα μαθήματα: Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία και Αγγλικά.

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την έναρξη του προγράμματος και με βάση τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 169770/Δ2/12.10.2016 Υ.Α. παρακαλείσθε να προβείτε στις ακόλουθες ενέργειες:

1. Περιφερειακές Διευθύνσεις Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης.

Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης παρακαλούνται:

α) Να προβούν σε μια πρώτη ενδεικτική κατανομή των Σχολικών Κέντρων Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης (Σ.Κ.Α.Ε.) ανά Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Δ.Ε.), σύμφωνα με τον πίνακα κατανομής Σ.Κ.Α.Ε.-Εκπαιδευτικών ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης (επισυνάπτεται), και να ενημερώσουν άμεσα τους οικείους Διευθυντές Δ.Ε. προκειμένου εκείνοι να προχωρήσουν στις ενέργειες που περιγράφονται στην παράγραφο 2.

β) Να ορίσουν τα μέλη των Συντονιστικών Ομάδων Δομών Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης (Σ.Ο.Δ.Α.Ε.). Μετά την ανάρτηση της απόφασης στην διαύγεια παρακαλείσθε να την κοινοποιήσετε στην Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ.Ε. του ΥΠ.Π.Ε.Θ./Τμήμα Α΄ (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)

γ) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να αποστείλουν τεκμηριωμένο αίτημα προς την ΚΕΠΕΣ για λειτουργία μεμονωμένου ΣΚΑΕ, καθώς επίσης και να διαβιβάσουν προς την ΚΕΠΕΣ τεκμηριωμένες εισηγήσεις οικείων ΣΟΔΑΕ για λειτουργία ολιγομελών τμημάτων.

Παρακαλείσθε η αποστολή των εισηγήσεων προς την Κ.Ε.Π.Ε.Σ. να γίνει άπαξ για το σύνολο των αιτημάτων.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
- Για τα ανωτέρω συμβουλευτείτε τον πίνακα με το χρονοδιάγραμμα ενεργειών που ακολουθεί.

2. Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης παρακαλούνται:

α) Να γνωστοποιήσουν, με δικές τους ενέργειες, την δημοσίευση της υπ’ αριθμ.160770/Δ2/12.10.2016 Υ.Α. με θέμα «Οργάνωση και λειτουργία σχολικών κέντρων αντισταθμιστικής εκπαίδευσης ως προς την ενισχυτική διδασκαλία για το σχολικό έτος 2016-2017» στις οικείες σχολικές μονάδες. Οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων με τη σειρά τους οφείλουν να ενημερώσουν τους γονείς-κηδεμόνες των μαθητών/-τριών για την υποβολή των αιτήσεων-δηλώσεων μαθημάτων (επισυνάπτεται υπόδειγμα) και να συλλέξουν τις σχετικές αιτήσεις-δηλώσεις. Κριτήριο για την επιλογή-συμμετοχή των μαθητών/τριων στην ενισχυτική διδασκαλία αποτελεί η επίδοσή τους στο αντίστοιχο μάθημα. Για διευκόλυνση της διαδικασίας, προτείνεται η αίτηση-δήλωση μαθημάτων της Ενισχυτικής Διδασκαλίας να αναρτηθεί και στις ιστοσελίδες των σχολικών μονάδων.

Αφού συγκεντρωθούν οι αιτήσεις συμμετοχής, με απόφαση συλλόγου διδασκόντων προτείνονται οι μαθητές που έχουν ανάγκη ενισχυτικής διδασκαλίας και συντάσσεται συγκεντρωτικό αρχείο υπό μορφή excel (επισυνάπτεται υπόδειγμα) το οποίο υποβάλλεται ηλεκτρονικά στις οικείες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

β) Να εισηγηθούν, με βάση το α) και την ενδεικτική κατανομή ΣΚΑΕ ανά Διεύθυνση Δ.Ε., προς τον Περιφερειακό Διευθυντή Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης τις οικείες σχολικές μονάδες Γυμνασίων στις οποίες δύνανται να λειτουργήσουν Σχολικά Κέντρα Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης (Σ.Κ.Α.Ε.). Η εν λόγω εισήγηση θα συνοδεύεται από συγκεντρωτικό αρχείο υπό μορφή excel (επισυνάπτεται υπόδειγμα), στο οποίο θα αποτυπώνονται ευκρινώς οι σχολικές μονάδες Σ.Κ.Α.Ε., οι σχολικές μονάδες τις οποίες θα εξυπηρετεί το κάθε Σ.Κ.Α.Ε., ο συγκεντρωτικός αριθμός μαθητών ανά μάθημα και ο αριθμός τμημάτων μαθημάτων ανά Σ.Κ.Α.Ε.

Επίσης, επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την παρ. 6 της υπουργικής απόφασης, διαμορφώνεται σε κάθε Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης πίνακας αιτούντων ανά μάθημα και ανά Σ.Κ.Α.Ε. ο οποίος χρησιμοποιείται για την συγκρότηση των αντίστοιχων τμημάτων.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
- Για τα ανωτέρω συμβουλευτείτε τον πίνακα με το χρονοδιάγραμμα ενεργειών που ακολουθεί.

Γ) Χρονοδιάγραμμα ενεργειών

Χρονοδιάγραμμα

Ενέργειες

έως Πέμπτη,
27 Οκτωβρίου 2016

Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης και Δ/ντης Δ.Ε.:

- Πρώτη ενδεικτική κατανομή Σ.Κ.Α.Ε. και ενημέρωση Δ/ντων Δ.Ε.

έωςΤετάρτη,
26 Οκτωβρίου 2016

Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης:

- Ενημέρωση οικείων σχολικών μονάδων

έως Πέμπτη,
3 Νοεμβρίου 2016

Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης:

- Ορισμός Σ.Ο.Δ.Α.Ε.

έως Πέμπτη,
3 Νοεμβρίου 2016

Σχολική μονάδα:

- Ενημέρωση γονέων-κηδεμόνων

- Συμπλήρωση αιτήσεων-δηλώσεων μαθημάτων από γονείς και υποβολή τους στο Δ/ντη Σχολικής Μονάδας

έως Δευτέρα,
7Νοεμβρίου 2016

Σχολική μονάδα:

- πρόταση-απόφαση συλλόγου διδασκόντων και σύνταξη σχετικού ηλεκτρονικού αρχείου (αρχείο excel για Διευθυντές Γυμνασίου)

- Ηλεκτρονική αποστολή αρχείου excel προς Δ/ντη Δ.Ε.

έως Παρασκευή,
11 Νοεμβρίου 2016

Δ/ντης Δ/θμιας Εκπ/σης:

- Επεξεργασία ηλεκτρονικών αρχείων excel των Σχολικών Μονάδων

- Εισήγηση προς Περιφερειακή Δ/νση για τις οικείες σχολικές μονάδες στις οποίες δύνανται να λειτουργήσουν Σ.Κ.Α.Ε. και υποβολή σχετικού ηλεκτρονικού αρχείου (αρχείο excel για Διευθυντές Δ.Ε.)

έως Παρασκευή,
11 Νοεμβρίου 2016

Εισηγήσεις Σ.Ο.Δ.Α.Ε.:

- Στην εξαιρετική περίπτωση που υπάρχει αίτημα για δημιουργία τμήματος με 5 έως 9 μαθητές, υποβολή τεκμηριωμένης εισήγησης προς Περιφερειακό Δ/ντη Εκπ/σης για έγκριση.

- Στην εξαιρετική περίπτωση αιτήματος για λειτουργία τμήματος με 3 έως 4 μαθητές, υποβολή τεκμηριωμένης εισήγησης της Σ.Ο.Δ.Α.Ε. προς την Κεντρική Επιτροπή Παρακολούθησης, Ελέγχου και Συντονισμού της Πράξης (Κ.Ε.Π.Ε.Σ.) του ΥΠ.Π.Ε.Θ. για τελική απόφαση του Γενικού Γραμματέα ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Η υποβολή της εισήγησης προς την Κ.Ε.Π.Ε.Σ. να γίνει μέσω της Περιφερειακής Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

έως Παρασκευή,
11 Νοεμβρίου 2016

Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης:

- Σε εξαιρετική περίπτωση τεκμηριωμένη εισήγηση για λειτουργία μεμονωμένων Σ.Κ.Α.Ε. προς Κ.Ε.Π.Ε.Σ. για τελική απόφαση του Γενικού Γραμματέα ΥΠ.Π.Ε.Θ.

- Διαβίβαση, σε εξαιρετική περίπτωση, τεκμηριωμένης εισήγησης των οικείων Σ.Ο.Δ.Α.Ε. προς Κ.Ε.Π.Ε.Σ. για λειτουργία τμήματος με 3 έως 4 μαθητές

Παρακαλείσθε, για διευκόλυνση της διαδικασίας, η αποστολή των εισηγήσεων προς την Κ.Ε.Π.Ε.Σ. να γίνει άπαξ για το σύνολο των αιτημάτων (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.).

Δ) Σημείωση:

- Όσα αναφέρονται στο παρόν αποτελούν προαπαιτούμενες διαδικασίες για τη δημοσίευση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τους υποψήφιους διδάσκοντες.

- Θα ακολουθήσει άμεσα νέα εγκύκλιος.

Ο ΠΡΟÏΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΟΦΥΛΑΤΟΣ
 


Αρ.Πρωτ.516/25-02-2016/ΥΠΠΕΘ

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ
ΤΟΜΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΜΟΝΑΔΑ Β1
Πληροφορίες:
Ειρήνη Πουχτού
epouhtou(ΑΤ)minedu.gov.gr
Κατερίνα Παπαθανασίου
kpapathanasiou(ΑΤ)minedu.gov.gr
Τηλέφωνο : 210 344 3329 - 210 344 2567
Fax: 210 344 2153

ΘΕΜΑ: Απόφαση Έγκρισης Οδηγού Υλοποίησης και Εφαρμογής Φυσικού Αντικειμένου και Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου για το σχολικό έτος 2015-2016 της Πράξης «Ενισχυτική Διδασκαλία στη Β/βαθμια Εκπαίδευση» στους Άξονες Προτεραιότητας 6, 8 και 9 του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» (ΕΣΠΑ 2014-2020).

Ο Γενικός Γραμματέας

Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:
(...)

Αποφασίζουμε

Την έγκριση του Οδηγού Υλοποίησης και Εφαρμογής Φυσικού Αντικειμένου και Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου για το σχολικό έτος 2015-2016 της Πράξης «Ενισχυτική Διδασκαλία στη Β/βαθμια Εκπαίδευση» στους Άξονες Προτεραιότητας 6, 8 και 9 του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) σύμφωνα με τα οριζόμενα σε αυτόν, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Ο Γενικός Γραμματέας
Ιωάννης Δ. Παντής


Οδηγός Υλοποίησης και Εφαρμογής

Φυσικού Αντικειμένου και Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου
για το σχολικό έτος 2015-2016
της Πράξης

«Ενισχυτική Διδασκαλία στη Β/βαθμια Εκπαίδευση»

στους Άξονες Προτεραιότητας 6, 8 και 9 του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»
(ΕΣΠΑ 2014-2020)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ Δ.Δ.Ε. ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

Οι Άξονες Προτεραιότητας (ΑΠ) ορίζονται ως εξής:

♦ ΑΠ6: «Βελτίωση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος», ο οποίος περιλαμβάνει τις:
- Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες (ΛΑΠ)
- Περιφέρειες σε Μετάβαση (ΠΣΜ)
- Περισσότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες (ΠΑΠ)

♦ ΑΠ8: «Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος και της Διά Βίου Μάθησης - Σύνδεση με την αγορά εργασίας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας»

♦ ΑΠ9: «Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος και της Διά Βίου Μάθησης - Σύνδεση με την αγορά εργασίας στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου»

(...)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας (πρώην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων) του ΥΠ.Π.Ε.Θ. ως δικαιούχος (Φορέας Υλοποίησης) υλοποιεί την Πράξη «Ενισχυτική Διδασκαλία στη Β/βαθμια Εκπαίδευση» στους Άξονες Προτεραιότητας 6, 8 και 9 του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση/Eυρωπαϊκό Kοινωνικό Tαμείο (ΕΚΤ). Η Πράξη θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο εγκεκριμένο Σύστημα Διαχειριστικής Επάρκειας της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας.

Περιγραφή της Πράξης

Με τον όρο «Ενισχυτική Διδασκαλία» (E.Δ.) Γυμνασίου νοείται η παρακολούθηση από τον/τη μαθητή/τρια του Γυμνασίου αυτοτελούς υποστηρικτικού προγράμματος διδασκαλίας στα μαθήματα: Γλωσσική διδασκαλία (Αρχαία, Νέα), Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία.

Στο πρόγραμμα Ενισχυτικής Διδασκαλίας συμμετέχουν μαθητές/τριες όλων των τάξεων του Γυμνασίου που υστερούν στους παραπάνω τομείς γνώσης, με συνέπεια την αδυναμία αποδοτικής συμμετοχής τους στη διαδικασία της μάθησης ή μαθητές/τριες που επιθυμούν να βελτιώσουν την απόδοσή τους στα παραπάνω μαθήματα

Σκοπός του προγράμματος είναι η επανένταξη των μαθητών/τριών στη μαθησιακή διαδικασία και η βελτίωση της απόδοσής τους ώστε να ολοκληρώσουν την Υποχρεωτική Εκπαίδευση, η μείωση της μαθητικής διαρροής και της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, και η αύξηση των ποσοστών πρόσβασης στην δεύτερη βαθμίδα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η Πράξη αφορά στην οργάνωση και λειτουργία Σχολικών Κέντρων Ενισχυτικής Διδασκαλίας (τα οποία συγκροτούνται από ομάδες όμορων σχολικών μονάδων). Με Υπουργική Απόφαση του ΥΠ.Π.Ε.Θ. καθορίζεται η οργάνωση και λειτουργία του προγράμματος Ενισχυτικής Διδασκαλίας, των Σχολικών Κέντρων Ενισχυτικής Διδασκαλίας καθώς και οι αρμοδιότητες και το πλαίσιο απασχόλησης των εμπλεκομένων στα προγράμματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας. Την ευθύνη έκδοσης και εφαρμογής της ανωτέρω απόφασης καθώς και των σχετικών με τη λειτουργία του προγράμματος της Ε.Δ. εγκυκλίων (Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων, εγκύκλιος έναρξης της ΕΔ κ.λπ.) έχει η Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. που είναι ο Φορέα Πρότασης και Λειτουργίας της Πράξης.

Η Πράξη περιλαμβάνει τα παρακάτω Πακέτα Εργασίας (ΠΕ):

• ΠΕ 1: Οργάνωση της Πράξης και εμπλουτισμός του εκπαιδευτικού δυναμικού των Σχολικών Κέντρων Ενισχυτικής Διδασκαλίας
Αντικείμενο του ΠΕ1 είναι η οργάνωση, διοίκηση, διαχείριση, εφαρμογή και υποστήριξη της Πράξης καθώς και ο εμπλουτισμός των Σχολικών Κέντρων Ενισχυτικής Διδασκαλίας με εκπαιδευτικό δυναμικό.

•  ΠΕ 2: Λειτουργία των Σχολικών Κέντρων Ενισχυτικής Διδασκαλίας
Αντικείμενο του ΠΕ2 είναι η σύσταση και η υποστήριξη της λειτουργίας των Σχολικών Κέντρων Ενισχυτικής Διδασκαλίας και περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
• τη διαδικασία σύστασης των Σ.Κ.Ε.Δ.,
• το σχεδιασμό και καθορισμό των παιδαγωγικών κριτηρίων με τα οποία θα επιλέγονται οι μαθητές που θα συμμετέχουν στα σχετικά προγράμματα,
• την απασχόληση των υπευθύνων για την λειτουργία των Σ.Κ.Ε.Δ. (διαδικασία σύναψης συμβάσεων και καταβολής αμοιβής).

• ΠΕ 3: Ενέργειες ενημέρωσης, προβολής και δημοσιότητας
Αντικείμενο του ΠΕ3 είναι η υλοποίηση των ενεργειών πληροφόρησης, δημοσιότητας και προβολής, (όπως ενδεικτικά η αναπαραγωγή έντυπου υλικού), που είναι απαραίτητες για την προβολή της Πράξης ως συγχρηματοδοτούμενης από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Στόχοι και Δείκτες Παρακολούθησης

Η Πράξη εντάσσεται στην Πρόσκληση ΕΔΒΜ06 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» με Θεματικό Στόχο την «Επένδυση στην εκπαίδευση, κατάρτιση και επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη δια βίου μάθηση» και Επενδυτική Προτεραιότητα τη «Μείωση και πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και προώθηση της ισότιμης πρόσβασης σε ποιοτική νηπιακή, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς επίσης και σε τυπικές, μη τυπικές και άτυπες δυνατότητες εκπαίδευσης για την επανένταξη στην εκπαίδευση και την κατάρτιση».

Ο ειδικός στόχος είναι:
Αύξηση των σχολικών μονάδων που λειτουργούν στο πλαίσιο του Νέου Σχολείου – Ενίσχυση των δομών και της ποιότητας της α/βάθμιας και β/βάθμιας εκπαίδευσης

Οι δείκτες παρακολούθησης είναι:
o Αριθμός σχολικών μονάδων που επωφελούνται από εκπαιδευτικές παρεμβάσεις
o Αριθμός μαθητών που επωφελούνται

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

2.1 Υλοποίηση, συντονισμός, υποστήριξη και εποπτεία του Προγράμματος Ενισχυτικής Διδασκαλίας σε επίπεδο Κεντρικής Υπηρεσίας του ΥΠΠΕΘ

2.1.1 Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ (πρώην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων)
Για την υλοποίηση της Πράξης είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες Μονάδες της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ:
Μονάδα Β1 – Υλοποίησης Έργων Ενίσχυσης Ανθρώπινου Κεφαλαίου
Μονάδα Γ – Διοικητικής, Πληροφορικής και Νομικής Στήριξης
Μονάδα Δ – Διαχείρισης Οικονομικών και Ειδικού Λογαριασμού

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης ορίζεται Υπεύθυνος Έργου και Υποέργων και συγκροτείται Επιτροπή Παραλαβής των Υποέργων.

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ είναι υπεύθυνη για:
- τη συνολική υλοποίηση και εποπτεία της Πράξης,
- την έκδοση απόφασης ανάθεσης αρμοδιοτήτων στους Διευθυντές Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
- την αποστολή των απαραίτητων στοιχείων παρακολούθησης και επαλήθευσης της Πράξης, σε συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ ΑΝΑΔ_ΕΔΒΜ,
- την κεντρική διαχείριση και λειτουργία του ΟΠΣΔ της Πράξης, σε συνεργασία με το ΙΤΥΕ Διόφαντος,
- την εκκαθάριση των αμοιβών των απασχολούμενων εκπαιδευτικών και των ΥΣΚΕΔ, την παρακράτηση και απόδοση του προβλεπόμενου φόρου και κρατήσεων,
- τη συγκέντρωση και επεξεργασία των συνολικών στοιχείων της Πράξης,
- την τήρηση αρχείου της Πράξης.

Στο πλαίσιο παρακολούθησης της ομαλής υλοποίησης της Πράξης, δύνανται να πραγματοποιούνται επιτόπιες επισκέψεις των στελεχών της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ σε Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, και σε Σχολικά Κέντρα Ενισχυτικής Διδασκαλίας.

2.1.2. Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Η Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΣΠΟΔΕ) του ΥΠΠΕΘ αποτελεί τον Φορέα Πρότασης και Λειτουργίας της Πράξης. Είναι υπεύθυνη για την έκδοση και εφαρμογή της Υπουργικής Απόφασης Οργάνωσης και Λειτουργίας του Προγράμματος της Ενισχυτικής Διδασκαλίας καθώς και των σχετικών με τη λειτουργία του προγράμματος της Ε.Δ. εγκυκλίων (Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων, εγκύκλιος έναρξης της ΕΔ κλπ), με σκοπό τον συντονισμό/ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων φορέων του ΥΠΠΕΘ (Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλπ.), ενώ παράλληλα έχει την ευθύνη έκδοσης σχετικής διοικητικής Πράξης ορισμού και λειτουργίας της Κεντρικής Επιτροπής Παρακολούθησης, Ελέγχου και Συντονισμού της Πράξης.

Η Πρόσκληση προς τους εκπαιδευτικούς για υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα της ΕΔ εκδίδεται από τη ΔΣΠΟΔΕ, ενώ σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Διοίκησης Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΔΠΔΕ) εκδίδονται οι Πίνακες κατάταξης των υποψηφίων εκπαιδευτικών που θα διδάξουν στα τμήματα Ε.Δ., σύμφωνα με όσα ορίζονται στην Υπουργική Απόφαση Οργάνωσης και Λειτουργίας του Προγράμματος της Ενισχυτικής Διδασκαλίας (με χρήση του Ενιαίου Πίνακα Αναπληρωτών).
Επιπλέον, η ΔΣΠΟΔΕ είναι αρμόδια για τη συλλογή, μέσω των ΔΔΕ, και την αποστολή στην Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, στοιχείων που αφορούν τους δείκτες παρακολούθησης της Πράξης.

Στη ΔΣΠΟΔΕ θα πρέπει να τηρείται το αρχείο που περιλαμβάνει κάθε απόφαση/εγκύκλιο/έγγραφο που εκδίδεται είτε από τη ΔΣΠΟΔΕ είτε από τους λοιπούς εμπλεκόμενους στην Πράξη φορείς του ΥΠΠΕΘ και αφορά την Πράξη (βλέπε «Κεφάλαιο 4: Αρχείο της Πράξης - Ενότητα 2. Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Τμήμα Α΄»).

2.1.3. Κεντρική Επιτροπή Παρακολούθησης Ελέγχου και Συντονισμού (Κ.Ε.Π.Ε.Σ.)

Σε επίπεδο Κεντρικής Υπηρεσίας του ΥΠΠΕΘ ορίζεται, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Οργάνωσης και Λειτουργίας του Προγράμματος της Ενισχυτικής Διδασκαλίας, και λειτουργεί με ευθύνη του Φορέα Πρότασης και Λειτουργίας, η Κεντρική Επιτροπή Παρακολούθησης, Ελέγχου και Συντονισμού της Πράξης (ΚΕΠΕΣ), καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησής της. Οι ειδικότεροι όροι συγκρότησης και λειτουργίας της ορίζονται με σχετική διοικητική πράξη του Φορέα Υλοποίησης. Η ΚΕΠΕΣ είναι αρμόδια ενδεικτικά για τα κάτωθι:
- τη συνολική εποπτεία του Προγράμματος της Ε.Δ και την επίλυση άμεσα θεμάτων που τυχόν προκύψουν στο πλαίσιο της Πράξης,
- τη διαβίβαση στον Γ.Γ. του ΥΠΠΕΘ για τελική έγκριση εισηγήσεων σχετικά με θέματα λειτουργίας των τμημάτων Ενισχυτικής Διδασκαλίας,
- τη διενέργεια επιτόπιας εποπτείας στα ΣΚΕΔ
- τη διαβίβαση στην Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΠΕΘ στατιστικών στοιχείων σχετικά με τους δείκτες παρακολούθησης της Πράξης όταν αυτό απαιτηθεί.

Τα ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητές της ΚΕΠΕΣ καθορίζονται στην Υπουργική Απόφαση Οργάνωσης και Λειτουργίας του Προγράμματος της Ενισχυτικής Διδασκαλίας καθώς και στην Απόφαση ορισμού της, όπως τροποποιούνται και ισχύουν.

2.1.4. Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης (ΟΠΣΔ)

Για την παρακολούθηση και διαχείριση των δαπανών μισθοδοσίας των εκπαιδευτικών και των αμοιβών των ΥΣΚΕΔ που θα απασχοληθούν στην Πράξη θα αξιοποιηθεί το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης (ΟΠΣΔ) που αναπτύχθηκε και χρησιμοποιήθηκε στην Πράξη «Εφαρμογή Ξενόγλωσσων Προγραμμάτων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση» του Μέτρου 2.2 του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ του Γ’ ΚΠΣ και συνεχίζει να χρησιμοποιείται μεταξύ άλλων στην Πράξη «Στήριξη των Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», με προσαρμογή και παραμετροποίηση όπου απαιτείται. Το εν λόγω πληροφοριακό σύστημα θα τροποποιηθεί κατάλληλα ώστε να μπορεί να υποστηρίξει τη μισθοδοσία των εκπαιδευτικών που απασχολούνται στην Ε.Δ, ενώ λειτουργεί σε περιβάλλον web, προκειμένου να είναι διαθέσιμο μέσω Διαδικτύου σε όλους τους εξουσιοδοτημένους χρήστες. Η επέκταση της λειτουργικότητας του πληροφοριακού συστήματος χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ του ΥΠΠΕΘ και δεν βαρύνει τον προϋπολογισμό της Πράξης.

Τα Υποσυστήματα που συνθέτουν το ΟΠΣΔ είναι:
- Υποσύστημα Διαχείρισης Στοιχείων Προσωπικού
- Υποσύστημα Διαχείρισης Στοιχείων Σχολικών Μονάδων
- Υποσύστημα Υπολογισμού Μισθοδοσίας
- Υποσύστημα Δημιουργίας Τυποποιημένων Εγγράφων και Διασυνδέσεων
- Υποσύστημα Υποστήριξης Χρηστών

Στο σύστημα ΟΠΣΔ καταχωρούνται τα στοιχεία των εκπαιδευτικών και των ΥΣΚΕΔ, οι συμβάσεις τους κ.λπ., ώστε:
α) να γίνεται αυτόματα ο υπολογισμός και η έκδοση της μισθοδοσίας, της αποζημίωσης και των οδοιπορικών των εκπαιδευτικών,
β) να γίνεται αυτόματα ο υπολογισμός των αμοιβών των ΥΣΚΕΔ και η έκδοση των απαραίτητων εγγράφων,
γ) να εκδίδονται αυτόματα όλα τα σχετικά έντυπα της οικονομικής διαχείρισης, όπως οι ΑΠΔ οι βεβαιώσεις αποδοχών κλπ,
δ) να υπάρχει άμεση και ακριβής εικόνα των στοιχείων που αφορούν τους απασχολούμενους εκπαιδευτικούς και ΥΣΚΕΔ.
Κωδικοί πρόσβασης για το ΟΠΣΔ αποστέλλονται από την ΕΥΕ ΕΔ στον Δ/ντη κάθε ΔΔΕ για χρήση μόνο από τον ίδιο και από τους καταχωριστές που έχει ορίσει.

Οδηγίες χρήσης του ΟΠΣΔ παρέχονται μέσω του Εγχειριδίου Χρήσης, του Συνοπτικού Εγχειριδίου Χρήσης και του Εγχειρίδιου περιγραφής των αλγορίθμων υπολογισμού μισθοδοσίας. Επιπλέον, παρέχεται υποστήριξη μέσω ηλεκτρονικής (e-mail) και τηλεφωνικής επικοινωνίας.

Πέραν του ΟΠΣΔ, για την παρακολούθηση σχετικών με την Πράξη δεικτών δύναται να χρησιμοποιηθούν πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων όπου καταγράφονται στοιχεία του εκπαιδευτικού και μαθητικού πληθυσμού. Η χρήση των συστημάτων αυτών γίνεται σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Τμήμα Α΄.

2.2 Υλοποίηση, συντονισμός, παρακολούθηση και εποπτεία των Προγραμμάτων Ενισχυτικής Διδασκαλίας σε Περιφερειακό Επίπεδο

2.2.1. Διευθυντής Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης

Σε επίπεδο Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, αναλαμβάνει αρμοδιότητες ο Διευθυντής, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Οργάνωσης και Λειτουργίας του Προγράμματος της Ενισχυτικής Διδασκαλίας. Ο Διευθυντής είναι αρμόδιος ενδεικτικά για τα κάτωθι:
- τον ορισμό Σχολικών Κέντρων Ενισχυτικής Διδασκαλίας και των αντίστοιχων Υπευθύνων,
- τον ορισμό των μελών της Συντονιστικής Ομάδας Δομών Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης.

Τα ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητές του Διευθυντή Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης καθορίζονται στην Υπουργική Απόφαση Οργάνωσης και Λειτουργίας του Προγράμματος της Ενισχυτικής Διδασκαλίας, όπως τροποποιείται και ισχύει.

2.2.2. Συντονιστική Ομάδα Δομών Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης (Σ.Ο.Δ.Α.Ε.)

Σε επίπεδο Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ορίζεται, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Οργάνωσης και Λειτουργίας του Προγράμματος της Ενισχυτικής Διδασκαλίας, και λειτουργεί με ευθύνη του αρμόδιου Διευθυντή Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, η Συντονιστική Ομάδα Δομών Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης (ΣΟΔΑΕ). Η ΣΟΔΑΕ είναι αρμόδια ενδεικτικά για τα κάτωθι:
- την παρακολούθηση της καλής λειτουργίας της δομής,
- την υποβολή μίας ενδιάμεσης και μίας τελικής, απολογιστικής έκθεσης αποτελεσμάτων εφαρμογής του προγράμματος προς την Κ.Ε.Π.Ε.Σ.,
- την επιτόπια εποπτεία της λειτουργίας των Σ.Κ.Ε.Δ.

Τα ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητές της ΣΟΔΑΕ καθορίζονται στην Υπουργική Απόφαση Οργάνωσης και Λειτουργίας του Προγράμματος της Ενισχυτικής Διδασκαλίας καθώς και στην Απόφαση ορισμού της, όπως τροποποιούνται και ισχύουν.

2.2.3. Διευθυντής Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Σε επίπεδο Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αναλαμβάνει αρμοδιότητες ο Διευθυντής, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Οργάνωσης και Λειτουργίας του Προγράμματος της Ενισχυτικής Διδασκαλίας.

Ο Διευθυντής ΔΔΕ είναι υπεύθυνος για τα ακόλουθα στο πλαίσιο της Πράξης:

1. Την επιλογή, πρόσληψη, τοποθέτηση, σύναψη, τροποποίηση και λύση αζημίως για το Δημόσιο, συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου των διδασκόντων που θα απασχοληθούν στην οικεία Δ.Δ.Ε. στο πλαίσιο της Πράξης, σύμφωνα με τους όρους της Υπουργικής Απόφασης Οργάνωσης και Λειτουργίας του Προγράμματος. Ορίζεται ως υπεύθυνος για τη μισθοδοσία των διδασκόντων (συμπεριλαμβανομένων λοιπών αποζημιώσεων και οδοιπορικών) και υπόλογος εκκαθαριστής αυτών.
 Ο Διευθυντής ΔΔΕ υπογράφει σύμβαση εργασίας εις τριπλούν με τον εκάστοτε εκπαιδευτικό. Οι συμβάσεις των εκπαιδευτικών που απασχολούνται στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης, καθώς και οι τυχόν τροποποιήσεις αυτών, δεν αποστέλλονται στην Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ (πρώην ΕΥΕ ΕΔ). Η μία (1) πρωτότυπη σύμβαση δίνεται στον εκπαιδευτικό και οι άλλες δύο (2) πρωτότυπες συμβάσεις φυλάσσονται στο αρχείο που τηρείται για την Πράξη στην οικεία ΔΔΕ (βλέπε «Κεφάλαιο 4: Αρχείο της Πράξης»).

2. Το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμό με τα στοιχεία της ΔΔΕ (βλέπε «Κεφάλαιο 3: Οικονομικό Αντικείμενο της Πράξης») και την αποστολή στην Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ (πρώην ΕΥΕ ΕΔ) – Μονάδα Β1 αντίγραφο αυτού συνοδευόμενο από τη σχετική υπεύθυνη δήλωση (Υπόδειγμα 1).

3. Την ορθότητα των στοιχείων του Φυσικού και Οικονομικού αντικειμένου που καταχωρούνται (μέσω των καταχωριστών) στο ΟΠΣΔ.

4. Την εμπρόθεσμη αποστολή στην Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ των Υποδειγμάτων που διατίθενται μέσω του ΟΠΣΔ (μηνιαίες μισθοδοτικές καταστάσεις, αποζημίωση μη ληφθείσας αδείας, καταστάσεις οδοιπορικών),

5. Την εμπρόθεσμη υποβολή των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) στο ΙΚΑ, των δηλώσεων εισφορών ΤΣΜΕΔΕ και λοιπών ασφαλιστικών Ταμείων.

6. Την υποβολή ηλεκτρονικών αρχείων βεβαιώσεων αποδοχών για τους εκπαιδευτικούς και βεβαιώσεων αμοιβών για τους ΥΣΚΕΔ, στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (στο τέλος διαχειριστικής χρήσης (31/12)), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 20 του ΚΒΣ και τις σχετικές ΠΟΛ της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

7. Την έκδοση βεβαιώσεων αποδοχών για όλους τους εκπαιδευτικούς που μισθοδοτούνται από την Πράξη καθώς και των βεβαιώσεων αμοιβών για τους ΥΣΚΕΔ, στο τέλος κάθε διαχειριστικής χρήσης (31/12).

8. Την έκδοση οποιαδήποτε άλλης Βεβαίωσης ζητηθεί από τους εκπαιδευτικούς σε σχέση με τη συμμετοχή τους στην Πράξη.

9. Τη σύναψη, τροποποίηση και λύση αζημίως για το Δημόσιο συμβάσεων έργου των Υπευθύνων Σχολικών Κέντρων Ενισχυτικής Διδασκαλίας (ΥΣΚΕΔ), που θα απασχοληθούν στην οικεία Δ.Δ.Ε. στο πλαίσιο της Πράξης, σύμφωνα με τους όρους της Υπουργικής Απόφασης Οργάνωσης και Λειτουργίας του Προγράμματος. Ορίζεται ως υπεύθυνος για τις αμοιβές τους και υπόλογος εκκαθαριστής αυτών.

10. Ο Διευθυντής ΔΔΕ υπογράφει σύμβαση έργου εις τριπλούν με τον εκάστοτε ΥΣΚΕΔ. Η μία (1) πρωτότυπη σύμβαση δίνεται στον Υπεύθυνο, μία (1) πρωτότυπη σύμβαση φυλάσσεται στο αρχείο που τηρείται για την Πράξη στην οικεία ΔΔΕ και μία (1) πρωτότυπη σύμβαση αποστέλλεται στο τέλος της σχολικής χρονιάς στην Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ (πρώην ΕΥΕ ΕΔ) – Μονάδα Β1 μαζί με όλα τα απαιτούμενα παραστατικά για την πληρωμή του ΥΣΚΕΔ όπως αυτά καθορίζονται στο «Κεφάλαιο 3: Οικονομικό Αντικείμενο της Πράξης» του παρόντος Οδηγού.

11. Την ανάρτηση των περιλήψεων των συμβάσεων εργασίας των εκπαιδευτικών και των συμβάσεων έργου των ΥΣΚΕΔ (οι οποίες εκδίδονται διαμέσου του ΟΠΣΔ), στον διαδικτυακό τόπο του «προγράμματος Διαύγεια» (http://diavgeia.gov.gr), σύμφωνα με τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112Α) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».

12. Τον ορισμό τριμελούς επιτροπής στη ΔΔΕ για την παραλαβή των παραδοτέων των συμβάσεων έργου των ΥΣΚΕΔ και του αρχείου των ΣΚΕΔ, αποτελούμενης από τρία μέλη της Συντονιστικής Ομάδας Δομών Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης (Σ.Ο.Δ.Α.Ε.) -πλην του ιδίου-, καθώς και την έγκριση των πρακτικών της ανωτέρω Επιτροπής (βλέπε «Ενότητα 2.2.7. Επιτροπή παραλαβής παραδοτέων των συμβάσεων έργου των ΥΣΚΕΔ και του αρχείου των ΣΚΕΔ»).

13. Τον ορισμό τριμελούς επιτροπής στη ΔΔΕ για την παραλαβή ενημερωτικού υλικού της Πράξης που θα αποσταλεί στη ΔΔΕ από την εταιρεία που θα αναλάβει την αναπαραγωγή και διανομή του.

14. Τον ορισμό του/των Υπευθύνων Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης (Καταχωριστές) σε επίπεδο Δ.Δ.Ε.

15. Την τήρηση των κανόνων προβολής και δημοσιότητας και την τήρηση του αρχείου της Πράξης στη ΔΔΕ. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του ο Διευθυντής ΔΔΕ οφείλει να τηρεί τους κανόνες προβολής και δημοσιότητας σε όλα τα έντυπα που αφορούν την Πράξη, καθώς και να διατηρεί αρχείο της Πράξης σε ασφαλές σημείο της οικείας Δ.Δ.Ε., σύμφωνα με την κείμενη Εθνική και Κοινοτική νομοθεσία, όπως τροποποιείται και ισχύει, από την έναρξη υλοποίησης της Πράξης σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο «Κεφάλαιο 4: Αρχείο της Πράξης» και στο «Κεφάλαιο 5: Προβολή και Δημοσιότητα της Πράξης»,

16. Την επικοινωνία με την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ και τη Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης - Τμήμα Α΄ για θέματα που προκύπτουν κατά την εφαρμογή της Πράξης, καθώς και για στοιχεία που ζητούνται στο πλαίσιο υλοποίησής της.

Τα ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητές του Διευθυντή Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθορίζονται στην Υπουργική Απόφαση Οργάνωσης και Λειτουργίας του Προγράμματος της Ενισχυτικής Διδασκαλίας και στην Απόφαση ανάθεσης καθηκόντων, όπως τροποποιούνται και ισχύουν.

Ο τρόπος εκπλήρωσης των ανωτέρω καθηκόντων περιγράφεται στις σχετικές παραγράφους στο «Κεφάλαιο 3: Οικονομικό Αντικείμενο της Πράξης».

2.2.4. Υπεύθυνος Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης (Καταχωριστής Δεδομένων)

Σε επίπεδο Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ορίζονται, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Οργάνωσης και Λειτουργίας του Προγράμματος της Ενισχυτικής Διδασκαλίας, έως δύο άτομα, εκπαιδευτικοί ή διοικητικοί, ως Υπεύθυνοι Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης (Καταχωριστές Δεδομένων), με απόφαση Διευθυντή ΔΔΕ, η οποία αναρτάται στη Διαύγεια. Ο καταχωριστής είναι υπεύθυνος για το έργο της ηλεκτρονικής καταχώρισης των στοιχείων του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της Πράξης στο ΟΠΣΔ, της συνολικής διαχείρισης της μισθοδοσίας και των αποζημιώσεων των εκπαιδευτικών, καθώς και των αμοιβών των ΥΣΚΕΔ που θα απασχοληθούν στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης, αλλά και της έκδοσης όλων των σχετικών εγγράφων για τους εκπαιδευτικούς αυτούς.

Ο καταχωριστής αναλαμβάνει το ακόλουθο έργο στο πλαίσιο της Πράξης:

1. τη συλλογή των ωρολογίων προγραμμάτων των ΣΚΕΔ της οικείας ΔΔΕ,

2. την ηλεκτρονική καταχώριση στο ΟΠΣΔ των στοιχείων των εκπαιδευτικών και των ΥΣΚΕΔ που απασχολούνται στην οικεία ΔΔΕ στο πλαίσιο της Πράξης, προκειμένου να γίνει η έκδοση των συμβάσεών τους. Σε περίπτωση που το ΟΠΣΔ είναι εκτός λειτουργίας γίνεται χρήση των αντίστοιχων Υποδειγμάτων του παρόντος Οδηγού,

3. την ηλεκτρονική καταχώρηση στο ΟΠΣΔ των στοιχείων των εκπαιδευτικών προκειμένου να γίνεται η μηνιαία έκδοση της μισθοδοσίας (προσωπικά/μισθολογικά/ασφαλιστικά στοιχεία, ωρολόγιο πρόγραμμα, συσχέτιση με σχολικές μονάδες, άδειες, απεργίες, κ.λπ.),

4. την άμεση ενημέρωση του ΟΠΣΔ σε περιπτώσεις αποχωρήσεων εκπαιδευτικών ή μη ανάληψης υπηρεσίας ή τροποποίησης στοιχείων των εκπαιδευτικών (πχ. αλλαγή στις ώρες της σύμβασης, μισθολογικών στοιχείων κλπ.). Η ενημέρωση αυτή θα πρέπει να γίνεται την ίδια ημέρα που λαμβάνει γνώση η ΔΔΕ.

5. τη συγκέντρωση των παρουσιολογίων των εκπαιδευτικών και των μαθητών σε μηνιαία βάση, τον έλεγχο των ημερών και των ωρών διδασκαλίας που δηλώνονται από κάθε ΣΚΕΔ, με βάση το ωρολόγιο πρόγραμμά του, και την ενημέρωση του ΟΠΣΔ,

6. τη συγκέντρωση όλων των παραστατικών που αφορούν τη μισθοδοσία των εκπαιδευτικών (βεβαιώσεις για χορήγηση άδειας/απεργίας/οικογενειακού επιδόματος κλπ), και την καταχώρισή τους στο ΟΠΣΔ,

7. τον υπολογισμό και την έκδοση, μέσω του ΟΠΣΔ, των μηνιαίων μισθοδοτικών καταστάσεων των εκπαιδευτικών καθώς και τις αντίστοιχες αναφορές προς την Τράπεζα για πίστωση των λογαριασμών τους με τα κατάλληλα ποσά. Οι μισθοδοτικές καταστάσεις πρέπει να έχουν σε κάθε σελίδα τις υπογραφές του Διευθυντή ΔΔΕ και του καταχωριστή, σφραγισμένες με τη σφραγίδα της ΔΔΕ,

8. τον υπολογισμό και την έκδοση, μέσω του ΟΠΣΔ, των οδοιπορικών εξόδων και της αποζημίωσης μη ληφθείσας αδείας των εκπαιδευτικών, με τη λήξη του προγράμματος,

9. την κάλυψη των υποχρεώσεων που προκύπτουν από την μισθοδοσία των εκπαιδευτικών (πχ. εξόφληση των εκπαιδευτικών, των εισφορών στα ασφαλιστικά ταμεία (ΙΚΑ κλπ) και τον ΟΑΕΔ),

10. την εμπρόθεσμη υποβολή των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) στο ΙΚΑ, των δηλώσεων εισφορών ΤΣΜΕΔΕ και λοιπών ασφαλιστικών Ταμείων,

11. τη δημιουργία και την υποβολή στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (στο τέλος διαχειριστικής χρήσης (31/12)), των ηλεκτρονικών αρχείων βεβαιώσεων αποδοχών για τους εκπαιδευτικούς και βεβαιώσεων αμοιβών για τους ΥΣΚΕΔ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 20 του ΚΒΣ και τις σχετικές ΠΟΛ της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων,

12. την έκδοση των σχετικών βεβαιώσεων αποδοχών για τους εκπαιδευτικούς και των βεβαιώσεων αμοιβής για τους ΥΣΚΕΔ, τουλάχιστον σε δύο (2) αντίγραφα, (ένα για τον εκπαιδευτικό και ένα για το Αρχείο της ΔΔΕ),

13. την έκδοση κάθε άλλης αιτούμενης βεβαίωσης από τους εκπαιδευτικούς (π.χ. αποφάσεων απόλυσης, βεβαιώσεων προϋπηρεσίας κ.λπ.), εφόσον το απαιτούμενο έντυπο προβλέπεται από το ΟΠΣΔ,

14. τη συνολική διαχείριση του ΟΠΣΔ σε επίπεδο ΔΔΕ για την εν λόγω Πράξη,

15. τη συγκέντρωση, σε συνεργασία με τους ΥΣΚΕΔ, όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών, όπως προκύπτουν από το Διαβιβαστικό για την αμοιβή τους (Υπόδειγμα 20),

16. την τήρηση των κανόνων προβολής και δημοσιότητας της Πράξης (βλέπε «Κεφάλαιο 5: Προβολή και Δημοσιότητα της Πράξης»),

17. την αποστολή στην Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ (πρώην ΕΥΕ ΕΔ) Μονάδα Β1 όλων των απαιτούμενων παραστατικών στο πλαίσιο της διοικητικής επαλήθευσης που διενεργείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα στην Πράξη,

18. τη συλλογή και αποστολή όλων των στοιχείων και εγγράφων που ζητούνται στο πλαίσιο της Πράξης από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠ.Π.Ε.Θ.,

19. την τήρηση όλων των ανωτέρω στο αρχείο της Πράξης στην οικεία ΔΔΕ (βλέπε «Κεφάλαιο 4: Αρχείο της Πράξης»), έτσι ώστε να διασφαλίζεται η απαραίτητη διαδρομή ελέγχου,

20. τη συμμετοχή του στη ΣΟΔΑΕ ως γραμματέας.

Σε περίπτωση που το ΟΠΣΔ δεν είναι σε λειτουργία, τα απαιτούμενα έγγραφα συμπληρώνονται χειρόγραφα ή με χρήση των λογισμικών μισθοδοσίας που διαθέτουν οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας, έτσι ώστε οι υποχρεώσεις που προκύπτουν από τη μισθοδοσία (ΑΠΔ, βεβαιώσεις, κ.λπ.) να εκπληρώνονται πλήρως και στα χρονικά όρια που ορίζουν οι σχετικές διατάξεις.

Ο τρόπος εκπλήρωσης του ανωτέρω έργου περιγράφεται στις σχετικές παραγράφους στο «Κεφάλαιο 3: Οικονομικό Αντικείμενο της Πράξης».

2.2.5. Υπεύθυνος Σχολικού Κέντρου Ενισχυτικής Διδασκαλίας (ΥΣΚΕΔ)

Σε επίπεδο Σχολικού Κέντρου Ενισχυτικής Διδασκαλίας ορίζεται, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Οργάνωσης και Λειτουργίας του Προγράμματος της Ενισχυτικής Διδασκαλίας, ο Υπεύθυνος Σχολικού Κέντρου Ενισχυτικής Διδασκαλίας (ΥΣΚΕΔ).

Ο ΥΣΚΕΔ υπογράφει σύμβαση έργου (Υπόδειγμα 12) και είναι υπεύθυνος ενδεικτικά για τα κάτωθι:
- την κατάρτιση του ωρολογίου προγράμματος του ΣΚΕΔ,
- την ημερήσια καταχώρηση παρουσιών, ανά ώρα και ανά τμήμα μαθήματος, των εκπαιδευτικών και των μαθητών/τριών και την αποστολή τους στον καταχωριστή της οικείας ΔΔΕ,
- την ευθύνη καλής λειτουργίας του ΣΚΕΔ,
- την αποστολή μιας έκθεσης πεπραγμένων μετά τη λήξη του προγράμματος της Ενισχυτικής Διδασκαλίας σε τριμελή επιτροπή παραλαβής που ορίζεται στην οικεία ΔΔΕ,
- την τήρηση των κανόνων προβολής και δημοσιότητας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,
- την τήρηση του αρχείου του προγράμματος της Ενισχυτικής Διδασκαλίας.

Ο ΥΣΚΕΔ συνεργάζεται με την οικεία ΔΔΕ και αποστέλλει κάθε μήνα στον Διευθυντή ΔΔΕ όσα προβλέπονται στον παρόντα Οδηγό Υλοποίησης για τη μισθοδοσία των εκπαιδευτικών (βλέπε «Κεφάλαιο 3: Οικονομικό Αντικείμενο της Πράξης»).

Επιπλέον, μετά τη λήξη του προγράμματος Ενισχυτικής Διδασκαλίας του τρέχοντος σχολικού έτους, ο ΥΣΚΕΔ αποστέλλει στην οικεία ΔΔΕ τα εξής: α) υπόψη της τριμελούς επιτροπής παραλαβής παραδοτέων της σύμβασης έργου του ΥΣΚΕΔ, την Έκθεση πεπραγμένων του (Υπόδειγμα 13), η οποία θα συνοδεύεται απαραίτητα από το αρχείο του ΣΚΕΔ, και β) στον Υπεύθυνο Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης (Καταχωριστή) τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την αμοιβή του (Υπόδειγμα 15).

Τα ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητές του ΥΣΚΕΔ καθορίζονται στην Υπουργική Απόφαση Οργάνωσης και Λειτουργίας του Προγράμματος της Ενισχυτικής Διδασκαλίας, όπως τροποποιείται και ισχύει, καθώς και στη σύμβασή του.

Ο τρόπος εκπλήρωσης των ανωτέρω καθηκόντων περιγράφεται στις σχετικές παραγράφους στο «Κεφάλαιο 3: Οικονομικό Αντικείμενο της Πράξης».

2.2.6. Εκπαιδευτικό προσωπικό

Σε επίπεδο Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προσλαμβάνονται, σύμφωνα με τους όρους της Υπουργικής Απόφασης Οργάνωσης και Λειτουργίας του Προγράμματος και με βάση την κείμενη νομοθεσία για την απασχόληση εκπαιδευτικών, εκπαιδευτικοί οι οποίοι διδάσκουν στα τμήματα που δημιουργούνται στα ΣΚΕΔ της οικείας ΔΔΕ. Οι εν λόγω εκπαιδευτικοί προσλαμβάνονται με χρήση των μορίων τους στον Ενιαίο Πίνακα Αναπληρωτών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με αμοιβές που αντιστοιχούν σε εκείνες των αναπληρωτών μειωμένου ωραρίου (Υπόδειγμα 6 και 7) ή ωρομισθίων εκπαιδευτικών (Υπόδειγμα 8 και 9). Οι λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων ορίζονται στη σχετική Πρόσκληση που εκδίδει η Διεύθυνση Σπουδών Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠΠΕΘ (Φορέας Πρότασης και Λειτουργίας της Πράξης).

Σε περίπτωση που ένας εκπαιδευτικός είναι δημόσιος υπάλληλος, απαιτείται άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου ως ωρομίσθιος στο πρόγραμμα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας 2015-16, από το οικείο Υπηρεσιακό Συμβούλιο.

2.2.7. Επιτροπή Παραλαβής παραδοτέων των συμβάσεων έργου των ΥΣΚΕΔ

Σε επίπεδο Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ορίζεται, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Οργάνωσης και Λειτουργίας του Προγράμματος της Ενισχυτικής Διδασκαλίας, τριμελής Επιτροπή Παραλαβής παραδοτέων των συμβάσεων έργου των ΥΣΚΕΔ, (Υπόδειγμα 16) η οποία θα αποτελείται από τρία (3) μέλη της ΣΟΔΑΕ (πλην του Διευθυντή ΔΔΕ), λόγω θέσης και εξειδίκευσης.

Η εν λόγω τριμελής Επιτροπή παραλαβής παραλαμβάνει τα παραδοτέα των συμβάσεων έργου των ΥΣΚΕΔ (εκθέσεις πεπραγμένων των ΥΣΚΕΔ, οι οποίες θα συνοδεύονται απαραίτητα από το αρχείο των ΣΚΕΔ), πιστοποιεί την πληρότητα των ανωτέρω, βεβαιώνει ότι ο/οι ΥΣΚΕΔ περαίωσε/-αν επιτυχώς το έργο του/τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη σύμβασή του/τους και συντάσσει το σχετικό πρακτικό παραλαβής. Αντίγραφα των πρακτικών παραλαβής (με συνημμένη την πρωτότυπη έκθεση πεπραγμένων του εκάστοτε ΥΣΚΕΔ, η οποία θα συνοδεύεται απαραίτητα από το αρχείο του ΣΚΕΔ) θα τηρούνται στο αρχείο της Πράξης στη ΔΔΕ ενώ τα πρωτότυπα πρακτικά παραλαβής (χωρίς την έκθεση πεπραγμένων και το αρχείο ΣΚΕΔ) θα αποστέλλονται από τη ΔΔΕ στην Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ (πρώην ΕΥΕ ΕΔ) – Μονάδα Β1, προκειμένου να γίνει η πληρωμή των ΥΣΚΕΔ (βλέπε «Κεφάλαιο 3: Οικονομικό Αντικείμενο της Πράξης»). Οι εργασίες της τριμελούς επιτροπής θα διαρκέσουν μέχρι τη λήξη της Πράξης, ενώ οι ειδικότεροι όροι συγκρότησης και λειτουργίας της θα καθοριστούν με σχετική διοικητική Πράξη με ευθύνη του Διευθυντή ΔΔΕ και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί συλλογικών οργάνων.

2.2.8. Επιτροπή παραλαβής ενημερωτικού υλικού της Πράξης

Σε επίπεδο ΔΔΕ ορίζεται, με απόφαση του οικείου Διευθυντή ΔΔΕ, τριμελής Επιτροπή Παραλαβής του ενημερωτικού υλικού (αφίσες) της Πράξης που θα αποσταλεί στη ΔΔΕ από την εταιρεία που θα αναλάβει την αναπαραγωγή και διανομή του. Η επιτροπή αφού ελέγξει και παραλάβει το υλικό θα αποστείλει στην εταιρεία συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο πρωτόκολλο παραλαβής. Οδηγίες για τη σύσταση και λειτουργία της επιτροπής, τα προβλεπόμενα σημεία διανομής και τον αριθμό των τεμαχίων αφίσας ανά σημείο διανομής θα αποσταλούν στη ΔΔΕ με σχετική εγκύκλιο της ΕΥΕ ΕΔ. Οι εργασίες της επιτροπής θα διαρκέσουν μέχρι τη λήξη της Πράξης, ενώ οι ειδικότεροι όροι συγκρότησης και λειτουργίας της θα καθοριστούν με σχετική διοικητική πράξη (Υπόδειγμα 22) με ευθύνη του Διευθυντή ΔΔΕ και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί συλλογικών οργάνων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

3.1. Άνοιγμα Λογαριασμού Πράξης

Με την κοινοποίηση του παρόντος Οδηγού, κάθε ΔΔΕ θα προβεί στο άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού με σύνδεση Internet Banking στην Εθνική Τράπεζα, αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς της παρούσας Πράξης, με τα στοιχεία της ΔΔΕ και υπόλογο τον εκάστοτε Διευθυντή της ΔΔΕ. Ο λογαριασμός πρέπει να έχει τα ακόλουθα στοιχεία της Πράξης:
«Ενισχυτική Διδασκαλία στη Β/βαθμια Εκπαίδευση»
Στη συνέχεια, αποστέλλεται στην Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ (πρώην ΕΥΕ ΕΔ) αντίγραφο του τραπεζικού λογαριασμού συνοδευόμενο από τη σχετική υπεύθυνη δήλωση του Διευθυντή ΔΔΕ (Υπόδειγμα 1).
3.2. Καλυπτόμενες κατηγορίες δαπανών
Ο προϋπολογισμός της Πράξης περιλαμβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες δαπανών:
o Μισθοδοσία εκπαιδευτικών (μηνιαίες αποδοχές και αποζημίωση μη ληφθείσας αδείας)
o Οδοιπορικά έξοδα συμπλήρωσης ωραρίου εκπαιδευτικών
o Αμοιβές Υπευθύνων Σχολικών Κέντρων Ενισχυτικής Διδασκαλίας.
o Δαπάνες ενεργειών προβολής και δημοσιότητας (αφορά αποκλειστικά δαπάνες της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ).
Οι ανωτέρω κατηγορίες δαπανών αναλύονται ως εξής:

3.2.1. Μισθοδοσία εκπαιδευτικών (μηνιαίες αποδοχές και αποζημίωση μη ληφθείσας αδείας)

Οι αμοιβές των εκπαιδευτικών είναι σύμφωνες με όσα προβλέπονται στην υπ’ αρ. πρωτ. 201980/Δ2/10-12-2015 (ΦΕΚ 2737/τ.Β΄/16-12-2015) Υπουργική Απόφαση με τίτλο «Οργάνωση και Λειτουργία Σχολικών Κέντρων Ενισχυτικής Διδασκαλίας για το σχολικό έτος 2015-2016», και στο άρθρο 26 του Νόμου 4368/2016 (ΦΕΚ 21Α), όπως τροποποιούνται, συμπληρώνονται και ισχύουν.

Η διαδικασία εκκαθάρισης εκτελείται αναλυτικά ως εξής:

α) Ο ΥΣΚΕΔ, ετοιμάζει τις βεβαιώσεις παρουσίας των εκπαιδευτικών (παρουσιολόγια) συμπληρώνοντας μόνο τις πραγματοποιηθείσες ώρες με βάση το διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών και τα παρουσιολόγια των μαθητών. Οι εκπαιδευτικοί, αφού ελέγξουν τις ημέρες και τις ώρες που δηλώνονται στα παρουσιολόγια, οφείλουν να τα υπογράψουν. Η υπογραφή τους έχει την έννοια της υπεύθυνης δήλωσης και καμιά αλλαγή δεν είναι δυνατή στη συνέχεια επί των καταστάσεων αυτών.

β) Ο ΥΣΚΕΔ, αποστέλλει στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μέσα στις τρεις πρώτες ημέρες του επόμενου μήνα από τον μήνα παροχής των υπηρεσιών των εκπαιδευτικών (π.χ. για τον μήνα Μάρτιο αποστέλλει μέχρι την 3η Απριλίου) τα κάτωθι:
1. Πρωτότυπα συμπληρωμένα παρουσιολόγια εκπαιδευτικών (Υπόδειγμα 10).
2. Πρωτότυπα συμπληρωμένα παρουσιολόγια μαθητών (Υπόδειγμα 11).
3. Κατά την πρώτη αποστολή θα συνυποβάλλεται:
- το ωρολόγιο πρόγραμμα του ΣΚΕΔ υπογεγραμμένο από τον ΥΣΚΕΔ,
- πρωτότυπο έντυπο με τα ατομικά στοιχεία των εκπαιδευτικών (Υπόδειγμα 5). Το έντυπο υποβάλλεται για κάθε εκπαιδευτικό που συμμετέχει στην Πράξη και συμπληρώνεται χωρίς συντομογραφίες, σύμφωνα με την αστυνομική του ταυτότητα.

γ) Ο καταχωριστής, λαμβάνει τα παρουσιολόγια, ελέγχει τις ημέρες και τις ώρες διδασκαλίας που δηλώνονται από κάθε ΣΚΕΔ, με βάση το ωρολόγιο πρόγραμμά του και ενημερώνει το ΟΠΣΔ.
 Κατόπιν εκδίδεται από το ΟΠΣΔ η μισθοδοτική κατάσταση σε δύο πρωτότυπα που θα πρέπει σε κάθε σελίδα να υπογραφούν από τον Διευθυντή ΔΔΕ και τον καταχωριστή, και να σφραγιστούν με τη σφραγίδα της ΔΔΕ. Σε κάθε κατάσταση μισθοδοσίας, ο Διευθυντής της ΔΔΕ βεβαιώνει υπεύθυνα ότι οι μηνιαίες αποδοχές της μισθοδοτικής κατάστασης υπολογίσθηκαν με βάση τις σχετικές με την Πράξη αποφάσεις, τις συμβάσεις, τα παρουσιολόγια και το ισχύον θεσμικό πλαίσιο των μηνιαίων αποδοχών κατά τον μήνα αναφοράς.

δ) Ο Διευθυντής ΔΔΕ, αποστέλλει στην Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ (πρώην ΕΥΕ ΕΔ) – Μονάδα Β1, μέχρι και την δέκατη εργάσιμη ημέρα του μήνα τα κάτωθι:
1. Διαβιβαστικό ΔΔΕ (στο οποίο να έχει προστεθεί το λογότυπο για τη συγχρηματοδότηση της Πράξης).
2. Μία πρωτότυπη μισθοδοτική κατάσταση υπογεγραμμένη σε κάθε σελίδα από τον Διευθυντή ΔΔΕ και τον καταχωριστή, και σφραγισμένη σε κάθε σελίδα με τη σφραγίδα της ΔΔΕ. Η δεύτερη πρωτότυπη μισθοδοτική κατάσταση τηρείται στο αρχείο της Πράξης.
3. Μαζί με την πρώτη μισθοδοτική κατάσταση θα αποστέλλεται:
- έγγραφη βεβαίωση τήρησης υποχρεώσεων.

ε) Η Μονάδα Δ της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ (πρώην ΕΥΕ ΕΔ), μετά από έλεγχο των ανωτέρω εγγράφων, πιστώνει τον τραπεζικό λογαριασμό της ΔΔΕ για την Πράξη με τα ποσά των δικαιούχων εκπαιδευτικών, των ασφαλιστικών εισφορών στα αντίστοιχα ταμεία (ΙΚΑ κλπ) και του ΟΑΕΔ και αποδίδει τον παρακρατηθέντα φόρο.

στ) Με ευθύνη του Διευθυντή ΔΔΕ και του καταχωριστή, γίνεται άμεσα, η εξόφληση:
- μέσω Internet Banking, της μισθοδοσίας των εκπαιδευτικών (με πίστωση του ποσού στον λογαριασμό Τράπεζας που έχει δηλώσει ο κάθε εκπαιδευτικός).
- μέσω Internet Banking, όπου υποστηρίζεται, των ασφαλιστικών εισφορών στα αντίστοιχα ταμεία (ΙΚΑ, ΤΣΜΕΔΕ κλπ) και στον ΟΑΕΔ, ενώ σε αντίθετη περίπτωση η εξόφληση των εισφορών γίνεται με κατάθεση στα καταστήματα της Εθνικής Τράπεζας.

ζ) Ο Διευθυντής ΔΔΕ, μετά την ολοκλήρωση των πληρωμών στην Τράπεζα, αποστέλλει στην Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ (πρώην ΕΥΕ ΕΔ) – Μονάδα Β1 τα κάτωθι (αντίγραφα αυτών τηρούνται στο αρχείο της Πράξης):
1. Αναλυτική Κατάσταση (Aναφορά Τράπεζας), σφραγισμένη και υπογεγραμμένη από τον Διευθυντή ΔΔΕ (εκτυπώνεται από το ΟΠΣΔ).
2. Αναφορικά με την πίστωση των λογαριασμών των εκπαιδευτικών, Κατάσταση Μαζικών Πιστώσεων, όπως εξάγεται από την εφαρμογή Internet Banking της Εθνικής Τράπεζας, σφραγισμένη και υπογεγραμμένη από τον Διευθυντή ΔΔΕ και τον καταχωριστή σε κάθε σελίδα.
3. Αποδεικτικά εξόφλησης εισφορών στα Ασφαλιστικά Ταμεία και στον ΟΑΕΔ (για πληρωμές που γίνονται με Internet banking υπογραφή του Διευθυντή ΔΔΕ και του καταχωριστή).
4. Μηνιαία κίνηση λογαριασμού.

η) Ο καταχωριστής, σύμφωνα με τα χρονικά όρια που προβλέπουν οι ισχύουσες διατάξεις, προχωρά στην υποβολή Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) στο ΙΚΑ και των δηλώσεων εισφορών ΤΣΜΕΔΕ και λοιπών ασφαλιστικών Ταμείων.

θ) Ο καταχωριστής, στο τέλος κάθε διαχειριστικής χρήσης (31/12), δημιουργεί από το ΟΠΣΔ και υποβάλλει στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων ηλεκτρονικό αρχείο βεβαιώσεων αποδοχών για τους εκπαιδευτικούς.

3.2.2. Οδοιπορικά έξοδα συμπλήρωσης ωραρίου εκπαιδευτικών

Οι αμοιβές για τα οδοιπορικά των εκπαιδευτικών που διατίθενται σε άλλο Σχολικό Κέντρο Ενισχυτικής Διδασκαλίας για συμπλήρωση ωραρίου, είναι σύμφωνες με όσα προβλέπονται στις διατάξεις των N. 1566/1985, N. 2685/99, N. 3833/2010, Ν.4336/2015 και τα υπ’ αρ. πρωτ. 2/41412/0022/24-9-2012 και 2/91480/0022/19-02-2013 έγγραφα του Γ.Λ.Κ, όπως τροποποιούνται και ισχύουν.

Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η εκκαθάριση των οδοιπορικών θα πρέπει να τηρούνται στο αρχείο της ΔΔΕ τα ακόλουθα παραστατικά:
1) «Μηνιαία ατομική κατάσταση» οδοιπορικών εξόδων κάθε εκπαιδευτικού από το ΟΠΣΔ, σφραγισμένη και υπογεγραμμένη από τον Διευθυντή ΔΔΕ και τον καταχωριστή σε κάθε σελίδα.
2) Κατάσταση «Αποζημίωση Οδοιπορικών» από το ΟΠΣΔ, σφραγισμένη και υπογεγραμμένη από τον Διευθυντή ΔΔΕ και τον καταχωριστή σε κάθε σελίδα.
3) Απόφαση του αρμοδίου οργάνου για την τοποθέτηση και διάθεση του κάθε εκπαιδευτικού.
4) Παρουσιολόγια των ΣΚΕΔ στα οποία διατίθεται ο κάθε εκπαιδευτικός.
5) Υπεύθυνη Δήλωση για τον τόπο κατοικίας του κάθε εκπαιδευτικού κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους.
6) Βεβαιώσεις χιλιομετρικής απόστασης από τον αρμόδιο Φορέα (Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της οικείας Περιφέρειας) μεταξύ ΣΚΕΔ Τοποθέτησης – ΣΚΕΔ Διάθεσης.
7) Για τους μετακινούμενους με ιδιόκτητο μεταφορικό μέσο (δικό τους ή των συζύγων τους αποκλειστικά), Υπεύθυνη Δήλωση για τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος καθώς και τον αριθμό της άδειας οδήγησης του ιδίου.
8) Φωτοτυπία της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος.
9) Φωτοτυπία της άδειας οδήγησης του μετακινούμενου.
10) Αποδείξεις διοδίων σε περίπτωση που υπάρχουν στη διαδρομή.
11) Για τους μετακινούμενους με Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, τα εισιτήρια και οι αποδείξεις είσπραξης/πληρωμής.

Η διαδικασία εκκαθάρισης εκτελείται αναλυτικά ως εξής:

α) Ο Διευθυντής ΔΔΕ, αποστέλλει στην Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ (πρώην ΕΥΕ ΕΔ) – Μονάδα Β1, μετά τη λήξη του προγράμματος της Ενισχυτικής Διδασκαλίας για την τρέχουσα σχολική χρονιά τα κάτωθι:
1. Διαβιβαστικό ΔΔΕ (στο οποίο να έχει προστεθεί το λογότυπο για τη συγχρηματοδότηση της Πράξης).
2. Τα παραστατικά 2) και 3) της ανωτέρω λίστας.
3. Βεβαίωση τήρησης αρχείου παραστατικών οδοιπορικών εξόδων (Υπόδειγμα 21).

β) Η Μονάδα Δ της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ (πρώην ΕΥΕ ΕΔ), μετά από έλεγχο των ανωτέρω εγγράφων, πιστώνει τον τραπεζικό λογαριασμό της ΔΔΕ για την Πράξη με τα ποσά των δικαιούχων εκπαιδευτικών και αποδίδει τον παρακρατηθέντα φόρο.

γ) Με ευθύνη του Διευθυντή ΔΔΕ και του καταχωριστή, γίνεται άμεσα, η εξόφληση μέσω Internet Banking, των εκπαιδευτικών (με πίστωση του ποσού στον λογαριασμό Τράπεζας που έχει δηλώσει ο κάθε εκπαιδευτικός).

δ) Ο Διευθυντής ΔΔΕ, μετά την ολοκλήρωση των πληρωμών στην Τράπεζα, αποστέλλει στην Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ (πρώην ΕΥΕ ΕΔ) – Μονάδα Β1 τα κάτωθι (αντίγραφα αυτών τηρούνται στο αρχείο της Πράξης):
1. Αναλυτική Κατάσταση (Aναφορά Τράπεζας), σφραγισμένη και υπογεγραμμένη από τον Διευθυντή ΔΔΕ (εκτυπώνεται από το ΟΠΣΔ).
2. Αναφορικά με την πίστωση των λογαριασμών των εκπαιδευτικών, Κατάσταση Μαζικών Πιστώσεων, όπως εξάγεται από την εφαρμογή Internet Banking της Εθνικής Τράπεζας, σφραγισμένη και υπογεγραμμένη από τον Διευθυντή ΔΔΕ και τον καταχωριστή σε κάθε σελίδα.
3. Μηνιαία κίνηση λογαριασμού.
Για τα παραστατικά που δηλώνονται στις Υπεύθυνες Δηλώσεις (5 και 7) θα πραγματοποιούνται δειγματοληπτικοί έλεγχοι και θα αναζητούνται αντίγραφα των παραστατικών (φωτοτυπία άδειας κυκλοφορίας, διπλώματος οδήγησης, κ.λπ.).

3.2.3. Αμοιβή Υπευθύνων Σχολικών Κέντρων Ενισχυτικής Διδασκαλίας

Οι αμοιβές των Υπευθύνων Σχολικών Κέντρων Ενισχυτικής Διδασκαλίας (ΥΣΚΕΔ) είναι σύμφωνες με όσα προβλέπονται στην υπ’ αρ. πρωτ. 201980/Δ2/10-12-2015 (ΦΕΚ 2737/τ.Β΄/16-12-2015) Υπουργική Απόφαση με τίτλο «Οργάνωση και Λειτουργία Σχολικών Κέντρων Ενισχυτικής Διδασκαλίας για το σχολικό έτος 2015-2016» και στο άρθρο 26 του Νόμου 4368/2016 (ΦΕΚ 21Α), όπως τροποποιούνται, συμπληρώνονται και ισχύουν.

Η αμοιβή, η οποία θα καταβληθεί στον Υπεύθυνο ΣΚΕΔ, από την οικεία ΔΔΕ, ορίζεται στο ποσό των 150 ευρώ για κάθε μήνα λειτουργίας του ΣΚΕΔ, και καταβάλλεται από τον μήνα έναρξης λειτουργίας του προγράμματος της ΕΔ, έως τον μήνα λήξης λειτουργίας του ΣΚΕΔ, ο οποίος δε μπορεί να είναι μεταγενέστερος του μήνα λήξης του προγράμματος. Ο μήνας θεωρείται πλήρης και το ποσό των 150 ευρώ καταβάλλεται στο ακέραιο ανεξαρτήτως των ημερών λειτουργίας του ΣΚΕΔ εντός του μήνα.

Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η εκκαθάριση της αμοιβής των ΥΣΚΕΔ θα πρέπει να τηρούνται στο αρχείο της ΔΔΕ τα ακόλουθα παραστατικά:
1) Ατομικά στοιχεία ΥΣΚΕΔ (προσκομίζονται κατά την ημέρα υπογραφής σύμβασης από τον ΥΣΚΕΔ). (Υπόδειγμα 5).
2) Κατάσταση αμοιβής Υπευθύνων ΣΚΕΔ, υπογεγραμμένη από τον Διευθυντή ΔΔΕ (εξάγεται από το ΟΠΣΔ της Πράξης).
3) Διαβιβαστικό εγγράφων αμοιβής των ΥΣΚΕΔ, υπογεγραμμένο από τον Διευθυντή ΔΔΕ (Υπόδειγμα 20).
4) Απόφαση ορισμού των ΣΚΕΔ και των ΥΣΚΕΔ από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, η οποία θα φέρει ΑΔΑ (Υπόδειγμα 3).
5) Πρωτότυπες Συμβάσεις Έργου (ή ακριβή αντίγραφα) για κάθε έναν από τους ΥΣΚΕΔ, οι οποίες θα φέρουν ΑΔΑ (Υπόδειγμα 12).
6) Απόφαση σύστασης της «Επιτροπής παραλαβής παραδοτέων των συμβάσεων έργου των ΥΣΚΕΔ», η οποία θα φέρει ΑΔΑ (Υπόδειγμα 16).
7) Πρακτικό της «Επιτροπής Παραλαβής παραδοτέων των συμβάσεων έργου των ΥΣΚΕΔ» (Υπόδειγμα 17), έκθεση πεπραγμένων του κάθε Υπευθύνου ΣΚΕΔ (Υπόδειγμα 13) και το αρχείο του ΣΚΕΔ που τη συνοδεύει. Στην Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ (πρώην ΕΥΕ ΕΔ) αποστέλλεται μόνο το πρωτότυπο πρακτικό. Αντίγραφο του πρακτικού, η έκθεση πεπραγμένων του κάθε Υπευθύνου ΣΚΕΔ και το αρχείο του ΣΚΕΔ που τη συνοδεύει φυλάσσονται στο αρχείο της Πράξης στη ΔΔΕ.
8) Απόφαση έγκρισης πρακτικού της «Επιτροπής παραλαβής παραδοτέων των συμβάσεων έργου των ΥΣΚΕΔ», η οποία θα φέρει ΑΔΑ (Υπόδειγμα 18).
9) Υπεύθυνες Δηλώσεις για πρόσθετες αμοιβές του κάθε ΥΣΚΕΔ (Υπόδειγμα 14).
10) Φωτοτυπίες βιβλιαρίων με ευκρινή τα στοιχεία λογαριασμού και ΙΒΑΝ του κάθε ΥΣΚΕΔ.
11) Βεβαίωση ΣΟΔΑΕ (Υπόδειγμα 19).
12) Άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή ως ΥΣΚΕΔ, για όσους ΥΣΚΕΔ δεν είναι Διευθυντές ή Υποδιευθυντές (Υπόδειγμα 4).
13) Τιμολόγια Λήψης Υπηρεσιών για κάθε ΥΣΚΕΔ (εξάγεται από το ΟΠΣΔ της Πράξης).

Η διαδικασία εκκαθάρισης εκτελείται αναλυτικά ως εξής:

α) Ο ΥΣΚΕΔ, αποστέλλει στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μετά τη λήξη του προγράμματος της ΕΔ του τρέχοντος σχολικού έτους, τα κάτωθι:
1. Διαβιβαστικό αμοιβής του Υπευθύνου ΣΚΕΔ προς ΔΔΕ (Υπόδειγμα 15).
2. Έκθεση πεπραγμένων (Υπόδειγμα 13), η οποία συνοδεύεται από το αρχείο του ΣΚΕΔ (βλέπε «Κεφάλαιο 4: Αρχείο της Πράξης»).
3. Υπεύθυνη Δήλωση για τις πρόσθετες αμοιβές του (Υπόδειγμα 14).
4. Φωτοτυπία βιβλιαρίου με ευκρινή τα στοιχεία λογαριασμού και ΙΒΑΝ. (Σε περίπτωση που ο ΥΣΚΕΔ δηλώσει διαφορετική τράπεζα από εκείνη στην οποία διατηρεί λογαριασμό η ΔΔΕ, τότε θα επιβαρύνεται με την ενδεχόμενη σχετική κράτηση της τράπεζας σε κάθε κατάθεση.)

β) Ο καταχωριστής, διαβιβάζει στην Επιτροπή παραλαβής παραδοτέων των συμβάσεων έργου των ΥΣΚΕΔ, μία φορά συγκεντρωτικά για όλους τους ΥΣΚΕΔ, τις Εκθέσεις πεπραγμένων των ΥΣΚΕΔ, οι οποίες συνοδεύονται από το αρχείο των ΣΚΕΔ.

γ) Η Επιτροπή παραλαβής παραδοτέων των συμβάσεων έργου των ΥΣΚΕΔ, συνεδριάζει και συντάσσει το πρακτικό παραλαβής (Υπόδειγμα 17).

δ) Ο Διευθυντής ΔΔΕ, εκδίδει απόφαση έγκρισης του πρακτικού της Επιτροπής Παραλαβής (Υπόδειγμα 18).

ε) Ο Διευθυντής ΔΔΕ, αποστέλλει στην Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ (πρώην ΕΥΕ ΕΔ) – Μονάδα Β1, διαβιβαστικό με τα έγγραφα για την αμοιβή των ΥΣΚΕΔ (Υπόδειγμα 20).

στ) Η Μονάδα Δ της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ (πρώην ΕΥΕ ΕΔ), μετά από έλεγχο των ανωτέρω εγγράφων, πιστώνει τον τραπεζικό λογαριασμό της ΔΔΕ για την Πράξη με τα ποσά των δικαιούχων εκπαιδευτικών και αποδίδει τον παρακρατηθέντα φόρο 20%.

ζ) Με ευθύνη του Διευθυντή ΔΔΕ και του καταχωριστή, γίνεται άμεσα, η εξόφληση μέσω Internet Banking, των ΥΣΚΕΔ (με πίστωση του ποσού στον λογαριασμό Τράπεζας που έχει δηλώσει ο κάθε ΥΣΚΕΔ).

η) Ο καταχωριστής, την ημέρα πληρωμής στην Τράπεζα, εκδίδει από το ΟΠΣΔ Τιμολόγιο Λήψης Υπηρεσιών για κάθε έναν ΥΣΚΕΔ, το οποίο υπογράφεται από τον Διευθυντή ΔΔΕ και τον ΥΣΚΕΔ και τηρείται στο αρχείο της Πράξης στη ΔΔΕ.

θ) Ο Διευθυντής ΔΔΕ, μετά την ολοκλήρωση των πληρωμών στην Τράπεζα, αποστέλλει στην Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ (πρώην ΕΥΕ ΕΔ) – Μονάδα Β1 τα κάτωθι (αντίγραφα αυτών τηρούνται στο αρχείο της Πράξης):
1. Αναλυτική Κατάσταση (Aναφορά Τράπεζας), σφραγισμένη και υπογεγραμμένη από τον Διευθυντή ΔΔΕ (εκτυπώνεται από το ΟΠΣΔ).
2. Κατάσταση Μαζικών Πιστώσεων, όπως εξάγεται από την εφαρμογή Internet Banking της Εθνικής Τράπεζας, σφραγισμένη και υπογεγραμμένη από τον Διευθυντή ΔΔΕ και τον καταχωριστή σε κάθε σελίδα.
3. Μηνιαία κίνηση λογαριασμού.

ι) Ο καταχωριστής, στο τέλος κάθε διαχειριστικής χρήσης (31/12), δημιουργεί από το ΟΠΣΔ και υποβάλλει στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, ηλεκτρονικό αρχείο βεβαιώσεων αμοιβών για τους ΥΣΚΕΔ.

3.2.4. Δαπάνες ενεργειών ενημέρωσης, προβολής και δημοσιότητας (αφορά αποκλειστικά δαπάνες της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ)

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ (πρώην ΕΥΕ ΕΔ) θα καλύψει τη δαπάνη για ενέργειες προβολής και δημοσιότητας της Πράξης. Πιο συγκεκριμένα, θα εκδώσει Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση του έργου παροχής υπηρεσιών προβολής και δημοσιότητας της Πράξης (παραγωγή δημιουργικού αφίσας, αναπαραγωγή και διανομή).

Η εταιρεία που θα αναλάβει το έργο (ανάδοχος εταιρεία) θα αποστείλει στις ΔΔΕ της χώρας αφίσες με σκοπό την ανάρτησή τους στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στις ΔΔΕ και στις Σχολικές Μονάδες αρμοδιότητάς τους.

Η διανομή των αφισών θα πραγματοποιηθεί μέσω των ΔΔΕ και με αποκλειστική ευθύνη αυτών, σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο στην οποία θα παρατίθενται τα προβλεπόμενα σημεία διανομής και ο αριθμός των τεμαχίων αφίσας ανά σημείο διανομής.

Σε κάθε ΔΔΕ, κατόπιν της ως άνω εγκυκλίου θα συσταθεί τριμελής Επιτροπή Παραλαβής των αφισών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (βλέπε «Κεφάλαιο 2: Φυσικό Αντικείμενο - Ενότητα 2.2.8. Επιτροπή παραλαβής ενημερωτικού υλικού της Πράξης»).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Το αρχείο της Πράξης τηρείται ξεχωριστά και τουλάχιστον μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2026, σύμφωνα με την κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία όπως τροποποιείται και ισχύει. Το ανωτέρω διάστημα μπορεί να παρατείνεται είτε στην περίπτωση ένδικων διαδικασιών είτε κατόπιν δεόντως αιτιολογημένης αίτησης της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Πιο αναλυτικά για κάθε εμπλεκόμενο στην Πράξη τα στοιχεία που τηρούνται στο αρχείο περιγράφονται ως ακολούθως.

1. Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ (πρώην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων)
Στην Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ – Μονάδες Β1 και Δ τηρείται ξεχωριστό αρχείο της Πράξης, ανά σχολικό έτος, το οποίο περιλαμβάνει:

Μονάδα Β1
- αποφάσεις που εκδίδει η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ στο πλαίσιο της Πράξης,
- εισερχόμενα/εξερχόμενα έγγραφα (εγκύκλιοι, ενημερωτικά, αλληλογραφία κλπ) μεταξύ της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ και των εμπλεκόμενων φορέων στο πλαίσιο της Πράξης,
- αποφάσεις ορισμού των Υπευθύνων Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης (καταχωριστών),

Μονάδα Δ
- υπεύθυνες δηλώσεις των Διευθυντών ΔΔΕ όπου θα δηλώνεται ο τραπεζικός λογαριασμός της Πράξης και αντίγραφο του λογαριασμού Τράπεζας,
- τα χρηματικά εντάλματα δαπανών που εκδίδονται στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τα αντίστοιχα έγγραφα/παραστατικά για την πληρωμή, όπως αυτά ορίζονται στον παρόντα Οδηγό

2. Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Τμήμα Α΄
Στη Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Τμήμα Α΄ τηρείται ξεχωριστό αρχείο της Πράξης, το οποίο περιλαμβάνει:
- την Υπουργική Απόφαση Οργάνωσης και Λειτουργίας του Προγράμματος της Ενισχυτικής Διδασκαλίας για κάθε έτος υλοποίησης στο πλαίσιο της ανωτέρω Πράξης, καθώς και τυχόν τροποποιήσεις/συμπληρώσεις αυτής,
- αποφάσεις ορισμού των ΣΚΕΔ και των ΥΣΚΕΔ,
- αποφάσεις ορισμού των ΣΟΔΑΕ,
- προσκλήσεις για υποβολή αιτήσεων εκπαιδευτικών για την Ενισχυτική Διδασκαλία στο πλαίσιο της Πράξης,
- εγκύκλιος έναρξης του προγράμματος της Ενισχυτικής Διδασκαλίας
- εκθέσεις των ΣΟΔΑΕ,
- εκθέσεις της ΚΕΠΕΣ,
- αποφάσεις/εγκύκλιοι που εκδίδει η Διεύθυνση Σπουδών στο πλαίσιο της Πράξης
- εισερχόμενα/εξερχόμενα έγγραφα (εγκύκλιοι, ενημερωτικά, αλληλογραφία κλπ) μεταξύ της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ και των εμπλεκόμενων φορέων στο πλαίσιο της Πράξης

3. Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Σε κάθε ΔΔΕ τηρείται ξεχωριστό αρχείο της Πράξης, το οποίο περιλαμβάνει:

Έγγραφα/παραστατικά που αφορούν συνολικά την Πράξη:
- απόφαση ανάθεσης καθηκόντων στους Διευθυντές Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
- απόφαση ορισμού του Υπεύθυνου Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης (Καταχωριστή),
- πίνακες αιτούντων μαθητών στο πρόγραμμα της ΕΔ,

Έγγραφα/παραστατικά που αφορούν τη μισθοδοσία των εκπαιδευτικών:
- αιτήσεις των υποψηφίων εκπαιδευτικών για πρόσληψη στο πρόγραμμα της ΕΔ,
- πίνακες κατάταξης των υποψήφιων εκπαιδευτικών για πρόσληψη στο πρόγραμμα της ΕΔ,
- άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου ως ωρομίσθιος στο πρόγραμμα της ΕΔ από το οικείο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, σε περίπτωση απασχόλησης δημοσίου υπαλλήλου,
- αποφάσεις του Διευθυντή ΔΔΕ για την πρόσληψη και τοποθέτηση των εκπαιδευτικών, ανάκληση πρόσληψης, απόλυση,
- δικαιολογητικά πρόσληψης αναπληρωτών (π.χ. τίτλοι σπουδών, ποινικό μητρώο, πιστοποιητικό υγείας, υπεύθυνες δηλώσεις, κλπ. σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία),
- Έντυπα ΕΡΓΑΝΗ,
- πρωτόκολλα ανάληψης υπηρεσίας των εκπαιδευτικών, τις πρωτότυπες συμβάσεις των εκπαιδευτικών, τις τυχόν τροποποιήσεις ή καταγγελίες αυτών καθώς και τις περιλήψεις των συμβάσεων οι οποίες θα φέρουν το αντίστοιχο ΑΔΑ,
- έντυπο «Ατομικά στοιχεία εκπαιδευτικού»,
- αποφάσεις αρμόδιου οργάνου για τη μισθολογική κατάταξη των αναπληρωτών εκπαιδευτικών,
- δικαιολογητικά/αποφάσεις για την καταβολή επιδομάτων στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς (π.χ. πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης κλπ),
- πρωτότυπα παρουσιολόγια εκπαιδευτικών και μαθητών των ΣΚΕΔ με λογότυπα, υπογραφές, σφραγίδες,
- πρωτότυπες μισθοδοτικές καταστάσεις των εκπαιδευτικών με λογότυπα, υπογραφές και σφραγίδες,
- αντίγραφα των αναλυτικών καταστάσεων (αναφορών για τράπεζα) σφραγισμένα και υπογεγραμμένα από τον Διευθυντή ΔΔΕ,
- αντίγραφα των καταστάσεων μαζικών πιστώσεων (όπως εξάγονται από την εφαρμογή Internet Banking) σφραγισμένα και υπογεγραμμένα από τον Διευθυντή ΔΔΕ και τον καταχωριστή σε κάθε σελίδα,
- αντίγραφα των αποδεικτικών εξόφλησης εισφορών στα ασφαλιστικά ταμεία και στον ΟΑΕΔ,
- αντίγραφα των κινήσεων του τραπεζικού λογαριασμού που έχει ανοίξει η ΔΔΕ για τους σκοπούς της Πράξης μετά την ολοκλήρωση των πληρωμών κάθε μήνα,
- δικαιολογητικά για τη χορήγηση κάθε τύπου αδείας στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς (π.χ. αίτηση εκπαιδευτικού, έγκριση αρμόδιου οργάνου, ιατρική γνωμάτευση, απόφαση ΙΚΑ και λοιπά διοικητικά έγγρφα) σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για τους εκπαιδευτικούς που απουσίαζαν με άδεια,
- έγγραφα/αποφάσεις για τη μη λειτουργία των σχολικών μονάδων σε ειδικές περιπτώσεις (π.χ. κακοκαιρία, εκλογές κλπ),
- αντίγραφα των αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων (ΑΠΔ) των ΔΔΕ στο ΙΚΑ, των δηλώσεων εισφορών ΤΣΜΕΔΕ και λοιπών ασφαλιστικών ταμείων,
- λοιπά έγγραφα ασφαλιστικών ταμείων,
- ηλεκτρονικό αρχείο βεβαιώσεων αποδοχών για τους εκπαιδευτικούς, που έχει υποβληθεί στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (στο τέλος διαχειριστικής χρήσης (31/12)), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 20 του ΚΒΣ και τις σχετικές ΠΟΛ της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων,
- λοιπά έγγραφα προς τους εκπαιδευτικούς (βεβαιώσεις αποδοχών, προϋπηρεσίας, απόλυσης κ.λπ.),
- αντίγραφα των παραστατικών στοιχείων σχετικά με τις αμοιβές των εκπαιδευτικών.

Έγγραφα/παραστατικά που αφορούν τα οδοιπορικά έξοδα συμπλήρωσης ωραρίου εκπαιδευτικών:
- τα έγγραφα/παραστατικά που ορίζονται στον παρόντα Οδηγό στο «Κεφάλαιο 3: Οικονομικό Αντικείμενο της Πράξης - Ενότητα 3.2.2. Οδοιπορικά έξοδα συμπλήρωσης ωραρίου εκπαιδευτικών»

Έγγραφα/παραστατικά που αφορούν την πληρωμή των Υπευθύνων ΣΚΕΔ:
- τα έγγραφα/παραστατικά που ορίζονται στον παρόντα Οδηγό στο «Κεφάλαιο 3: Οικονομικό Αντικείμενο της Πράξης - Ενότητα 3.2.3. Αμοιβή Υπευθύνων Σχολικών Κέντρων Ενισχυτικής Διδασκαλίας»,
- οι εκθέσεις πεπραγμένων των Υπευθύνων ΣΚΕΔ συνοδευόμενες από το αρχείο του ΣΚΕΔ,
- ηλεκτρονικό αρχείο βεβαιώσεων αμοιβών για τους ΥΣΚΕΔ, που έχει υποβληθεί στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (στο τέλος διαχειριστικής χρήσης (31/12)), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 20 του ΚΒΣ και τις σχετικές ΠΟΛ της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων,
- οι βεβαιώσεις αμοιβής για τους ΥΣΚΕΔ,

Έγγραφα/παραστατικά που αφορούν την παραλαβή του ενημερωτικού υλικού (αφίσες) από τη ΔΔΕ:
- εγκύκλιος δημοσιότητας,
- αντίγραφο από το «Πρωτόκολλο Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής» των αφισών που παρελήφθησαν από την οικεία ΔΔΕ,
- φωτοτυπία του Δελτίου Αποστολής της αναδόχου εταιρείας,
- αφίσα

Γενικά η ΔΔΕ τηρεί στο αρχείο της Πράξης σε αντίγραφα ή πρωτότυπα (όπου είναι δυνατόν) τα έγγραφα/παραστατικά που αποστέλλει για την πληρωμή των δαπανών που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης.

4. Σχολικά Κέντρα Ενισχυτικής Διδασκαλίας (Σ.Κ.Ε.Δ.)

Ο κάθε Υπεύθυνος ΣΚΕΔ υποχρεούται στην τήρηση ξεχωριστού αρχείου της Πράξης, με όλα τα έγγραφα και τα αντίγραφα των παραστατικών και των εντύπων που έχει αποστείλει στην ΔΔΕ. Τα έγγραφα και παραστατικά πρέπει να είναι σωστά αρχειοθετημένα, και ταξινομημένα (όπως έχουν σταλεί για εκκαθάριση) ανά κατηγορία δαπάνης, ώστε να διασφαλίζεται η απαραίτητη διαδρομή ελέγχου για την επαλήθευση των δαπανών της Πράξης.

Το αρχείο της Πράξης τηρείται σε φάκελο, ο οποίος φέρει το όνομα του ΣΚΕΔ και το σχολικό έτος λειτουργίας και περιλαμβάνει:
- το ωρολόγιο πρόγραμμα του ΣΚΕΔ υπογεγραμμένο από τον ΥΣΚΕΔ,
- πρωτότυπα πρωτόκολλα ανάληψης υπηρεσίας των εκπαιδευτικών στο ΣΚΕΔ,
- αντίγραφα παρουσιολογίων των εκπαιδευτικών και των μαθητών του ΣΚΕΔ (τα πρωτότυπα παρουσιολόγια αποστέλλονται κάθε μήνα στη ΔΔΕ),
- αντίγραφα των εκθέσεων που αποστέλλονται στη Συντονιστική Ομάδα Δομών Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης (Σ.Ο.Δ.Α.Ε.) στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
- αντίγραφο της έκθεσης πεπραγμένων του ΥΣΚΕΔ,
- αντίγραφα των στοιχείων που ζητούνται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΠΕΘ.

Μετά τη λήξη του προγράμματος Ενισχυτικής Διδασκαλίας του τρέχοντος σχολικού έτους, ο Υπεύθυνος ΣΚΕΔ αποστέλλει στη ΔΔΕ -υπόψη της επιτροπής παραλαβής παραδοτέων της σύμβασης έργου του- διαβιβαστικό με τα απαραίτητα παραστατικά/έγγραφα για την αμοιβή του μαζί με την έκθεση πεπραγμένων του, η οποία θα συνοδεύεται απαραίτητα από το αρχείο του ΣΚΕΔ. Αντίγραφο του αρχείου θα πρέπει απαραιτήτως να τηρείται στο ΣΚΕΔ. Αφού παραληφθεί από την επιτροπή παραλαβής η Έκθεση πεπραγμένων και το αρχείο του ΣΚΕΔ φυλάσσονται, στη ΔΔΕ μαζί με το υπόλοιπο αρχείο της Πράξης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Για την πληρωμή των δαπανών που προκύπτουν από την υλοποίηση της Πράξης εκτός των αναφερομένων δικαιολογητικών απαιτείται επιπλέον η ανάρτηση των εγγράφων-εντύπων στο Διαδίκτυο, στις περιπτώσεις που περιγράφονται στον παρόντα Οδηγό, και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112 Α/13-07-2010), όπως τροποποιείται και ισχύει.

Επίσης, στο πλαίσιο τήρησης του Κανονισμού Προβολής και Δημοσιότητας της Πράξης (Κανονισμός (ΕΚ) 1303/2013, και Εκτελεστικός Κανονισμός 821/2014), οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, οι Σχολικές Μονάδες και όλοι οι εμπλεκόμενοι που υλοποιούν την Πράξη στα έγγραφα που εκδίδουν έχουν την υποχρέωση να χρησιμοποιούν την κάτωθι σήμανση για έγχρωμη και ασπρόμαυρη εκτύπωση αντίστοιχα:
(...)

Επιπλέον, σε λοιπά ενημερωτικά έγγραφα (π.χ. δελτία τύπου) που αφορούν την ανωτέρω Πράξη θα περιλαμβάνεται το εξής κείμενο που αφορά τη συγχρηματοδότησή της:

«Η Πράξη «Ενισχυτική Διδασκαλία στη Β/βαθμια Εκπαίδευση» στους Άξονες Προτεραιότητας 6, 8 και 9 του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους (ΕΣΠΑ 2014-2020)».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

Για την επικοινωνία όσον αφορά θέματα εκπαιδευτικού περιεχομένου οι εμπλεκόμενοι στην Πράξη απευθύνονται στη Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Τμήμα Α΄ του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Όσον αφορά θέματα οικονομικού αντικειμένου απευθύνονται στην Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠ.Π.Ε.Θ. (πρώην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων) Μονάδες Β1 και Δ.

Για την αλληλογραφία με την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠ.Π.Ε.Θ., που αφορά στην υλοποίηση της συγκεκριμένης Πράξης, οι ΔΔΕ θα απευθύνονται στην παρακάτω διεύθυνση:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΠΕΘ ΤΟΜΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
(πρώην ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ)
ΜΟΝΑΔΑ Β1
ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 37 – ΤΚ 15180, ΜΑΡΟΥΣΙ
Για την Πράξη
«Ενισχυτική Διδασκαλία στη Β/βαθμια Εκπαίδευση»
στους Άξονες Προτεραιότητας 6, 8 και 9 του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»

Ο Γενικός Γραμματέας

Ιωάννης Δ. Παντής

 


Αρ.Πρωτ.211678/Δ2/23-12-2015/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄
email: sde_tmd(ΑΤ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες:. Θανασουλοπούλου Ε.
Αργυροπούλου Αικ
Τηλέφωνο: 210 3442227- 210 3443010
Fax: 210 3443390

ΘΕΜΑ : Διευκρίνιση επί της αριθμ. 207095/Δ2/17-12-2015 εγκυκλίου με θέμα: «Πρόγραμμα Ενισχυτικής Διδασκαλίας στο πλαίσιο της Πράξης «Ενισχυτική Διδασκαλία στη Β/θμια Εκπαίδευση» στους ΑΠ 6, 8 & 9 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020».

Α) Στην παράγραφο 14 της υπ’ αριθμ. 201980/Δ2/10-12-2015 (ΦΕΚ 2737 τ.Β΄) Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Οργάνωση και Λειτουργία ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ για το σχολικό έτος 2015-2016» προβλέπεται:

«Το ημερήσιο πρόγραμμα Ενισχυτικής Διδασκαλίας καλύπτει 1-5 διδακτικές ώρες την ημέρα μετά την λήξη του κανονικού προγράμματος. Κάθε μαθητής/τρια μπορεί να παρακολουθήσει από ένα έως και όλα τα μαθήματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας. Τμήμα μαθήματος ορίζεται κάθε ομάδα μαθητών/τριών που παρακολουθούν το ίδιο μάθημα. Σε κάθε τμήμα μαθήματος ενισχυτικής διδασκαλίας συμμετέχουν 10 μαθητές/τριες το ελάχιστο και έως 15 μαθητές/τριες το μέγιστο. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις επιτρέπεται η λειτουργία τμήματος από πέντε (5) έως δέκα (10) μαθητές /τριες (π.χ. δυσπρόσιτες, απομακρυσμένες περιοχές, νησιά, κλπ.) ύστερα από τεκμηριωμένη εισήγηση της Σ.Ο.Δ.Α.Ε. προς τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης για την τελική απόφαση.
Σε περίπτωση αιτήματος για λειτουργία τμήματος με συμμετοχή μαθητών/τριών μικρότερη της προβλεπόμενης σε τμήματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας, (από 3 έως 5 μαθητές), απαιτείται εισήγηση της οικείας Σ.Ο.Δ.Α.Ε. προς Κ.Ε.Π.Ε.Σ. και τελική απόφαση του Γενικού Γραμματέα ΥΠ.Π.Ε.Θ. Οι παραπάνω διαδικασίες διενεργούνται πριν την δημοσίευση της εγκυκλίου πρόσκλησης για τους διδάσκοντες.
Ειδικότερα στην περίπτωση που ο αριθμός των μαθητών/τριών που υποβάλλουν αίτηση για τμήμα μαθήματος Ενισχυτικής Διδασκαλίας είναι μεγαλύτερος από το μέγιστο αριθμό κατά τμήμα μαθήματος, αλλά και ταυτόχρονα μικρότερος του διπλάσιου από τον ελάχιστο επιτρεπτό μαθητών/τριών, κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η υπέρβαση του μέγιστου ορίου και επομένως η δημιουργία ενός τμήματος μαθήματος Ενισχυτικής Διδασκαλίας»

Β) Όσον αφορά στη διαδικασία σχηματισμού, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, των ολιγομελών τμημάτων μαθημάτων Ενισχυτικής Διδασκαλίας διευκρινίζονται τα εξής:

1. Σε περίπτωση που υπάρχει αίτημα για λειτουργία τμήματος μαθήματος με πέντε (5) έως και εννέα (9) μαθητές τότε απαιτείτε τεκμηριωμένη εισήγηση της οικείας Συντονιστικής Ομάδας Δομών Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης (Σ.Ο.Δ.Α.Ε.) προς τον Περιφερειακό Διευθυντή Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης για την τελική απόφαση.

2. Σε περίπτωση που υπάρχει αίτημα για λειτουργία τμήματος μαθήματος με τρεις (3) έως και τέσσερις (4) μαθητές απαιτείτε τεκμηριωμένη εισήγηση της Συντονιστικής Ομάδας Δομών Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης (Σ.Ο.Δ.Α.Ε.) προς την Κεντρική Επιτροπή Παρακολούθησης, Ελέγχου και Συντονισμού της πράξης (Κ.Ε.Π.Ε.Σ.) και τελική απόφαση του Γενικού Γραμματέα ΥΠ.Π.Ε.Θ.

3. Δεν προβλέπεται λειτουργία τμήματος μαθήματος Ενισχυτικής Διδασκαλίας με έναν (1) ή δύο (2) μαθητές.

Ο ΠΡΟÏΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΟΦΥΛΑΤΟΣ

Pin It

Εκτύπωση