ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Στην ιστοσελίδα του ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ είναι αναρτημένα σε ψηφιακή μορφή τα διδακτικά βιβλία και εκπαιδευτικό υλικό τα οποία χορηγούνται για τη διδασκαλία των μαθημάτων στο Γυμνάσιο.

Συγκεκριμένα μπορείτε να ανακτήσετε το παρακάτο υλικό,

ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  όπου υπάρχουν τα βιβλία διδασκαλίας των μαθημάτων στο Γυμνάσιο, μαζί με τα βιβλία οδηγιών για τους εκπαιδευτικού, βιβλία ασκήσεων και εργαστηριακοί οδηγοί.

Στη σελίδα ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ υπάρχουν σε συμπιεσμένη μορφή διδακτικά πακέτα ανά μάθημα για όλες τις τάξεις του Γυμνασίου