ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 2011-2012

Αρ.Πρωτ.83614//Γ2/22-07-2011/ΥΠΔΒΜΘ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α
Πληροφορίες: Αν. Πασχαλίδου
Τηλ.: 210-3442238

ΘΕΜΑ: Έγκριση ελευθέρων βοηθημάτων της Ιταλικής Γλώσσας για τις Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεις Γυμνασίου σχολικού έτους 2011-2011.

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 9 παρ. 3 του Π.Δ. 749/70 (ΦΕΚ Α΄ 277)
2. Τα άρθρα 60 και 88 παρ. 5 του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ Α΄ 167)
3. Τις διατάξεις του Ν. 2525/97 (ΦΕΚ Α΄ 188)
4. Τις με αρ. 2/2011 και 4/2011 πράξεις του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
5. Τη με αρ. πρωτ. 110909/Γ2/09-09-2010 Υπουργική Απόφαση
6. Τη με αριθμ. 1120/Η/7-01-2010 (ΦΕΚ Β΄ 1) κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
7. Τις ανάγκες των μαθητών Γυμνασίου σε διδακτικά βιβλία για το σχολικό έτος 2011-2012

Αποφασίζουμε

Την έγκριση των ελευθέρων βοηθημάτων του μαθήματος της Ιταλικής Γλώσσας για το σχολικό έτος 2011-2012 που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα με την τιμή πώλησης του κάθε βιβλίου:

Α. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ

ΣΕΙΡΕΣ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΤΙΤΛΟΣ

ΕΚΔ. ΟΙΚΟΣ

ΤΙΜΗ

ΕΚΔΟΣΗ

Progetto italiano junior 1 (Libro + Quaderno + cd audio)/
Για την Α’ Γυμνασίου

Progetto italiano junior 1- Guida per l’insegnante 
Για την Α’ Γυμνασίου

Progetto italiano junior 2 (Libro + Quaderno + cd audio)
Για τη Β’ Γυμνασίου

Progetto italiano junior 2- Guida per l’insegnante
Για τη Β’ Γυμνασίου

Progetto italiano junior 2 (Libro + Quaderno + cd audio)
Για τη Γ’ Γυμνασίου

Progetto italiano junior 2- Guida per l’insegnante
Για τη Γ’ Γυμνασίου

Edilingua

Παντελής Σ. Μαρίν

13,45
 

5,80
 

13,45
 

5,80
 

13,45
 

5,80
 

2009
 

2009
 

2010
 

2010
 

2010
 

2010
 

Β. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

ΤΙΤΛΟΣ

ΕΚΔ. ΟΙΚΟΣ

ΤΙΜΗ

ΕΚΔΟΣΗ

Nuovo progetto italiano video 1-dvd
(Για την Α’ Γυμνασίου)

Edilingua

Παντελής Σ. Μαρίν

22,06

2009

Nuovo progetto italiano video 1-Quaderno delle attività
(Για την Α’ Γυμνασίου)

Edilingua

Παντελής Σ. Μαρίν

6,20

2009

Traffico in Centro + cd audio
(Για την Α’ Γυμνασίου)

Edilingua

Παντελής Σ. Μαρίν

6,58

2007

Mistero in via dei tulipani + cd audio
(Για την Α’ Γυμνασίου)

Edilingua

Παντελής Σ. Μαρίν

6,58

2010

I verbi italiani per tutti
(Για την Α’ Γυμνασίου)

Edilingua

Παντελής Σ. Μαρίν

4,98

2008

Nuovo progetto italiano video 2-dvd
(Για τη Β’ Γυμνασίου)

Edilingua

Παντελής Σ. Μαρίν

22, 06

2009

Nuovo progetto italiano video 2-Quaderno delle attività
(Για τη Β’ Γυμνασίου)

Edilingua

Παντελής Σ. Μαρίν

6,20

2009

Una grammatical italiana per tutti 2
(Για τη Β’ Γυμνασίου)

Edilingua

Παντελής Σ. Μαρίν

11,85

2005

Un giorno diverso + cd audio
(Για τη Β’ Γυμνασίου)

Edilingua

Παντελής Σ. Μαρίν

6,58

2008

Il manoscritto di Giotto + cd audio
(Για τη Β’ Γυμνασίου)

Edilingua

Παντελής Σ. Μαρίν

6,58

2010

Preparazione al Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Β2
(Για τη Β’ Γυμνασίου)

Edilingua

Παντελής Σ. Μαρίν

11, 53

2005

Preparazione al Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Β2 - Chiavi
(Για τη Β’ Γυμνασίου)

Edilingua

Παντελής Σ. Μαρίν

3,13

2005

Preparazione al Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Β2 – cd audio
(Για τη Β’ Γυμνασίου)

Edilingua

Παντελής Σ. Μαρίν

12,85

2005

Diploma di lingua italiana – Prove degli anni 2007-2008
(Για τη Β’ Γυμνασίου)

Edilingua

Παντελής Σ. Μαρίν

11,85

2008

Diploma di lingua italiana – Prove degli anni 2007-2008 – cd audio
(Για τη Β’ Γυμνασίου)

Edilingua

Παντελής Σ. Μαρίν

8,56

2008

Il Socia + cd audio
(Για τη Γ’ Γυμνασίου)

Edilingua

Παντελής Σ. Μαρίν

6,58

2009

Geografia (Collana L’Italia è cultura)
(Για τη Γ’ Γυμνασίου)

Edilingua

Παντελής Σ. Μαρίν

4,36

2009

Letteratura (Collana L’Italia è cultura)
(Για τη Γ’ Γυμνασίου)

Edilingua

Παντελής Σ. Μαρίν

4,36

2009

Storia (Collana L’Italia è cultura)
(Για τη Γ’ Γυμνασίου)

Edilingua

Παντελής Σ. Μαρίν

4,36

2009

Αντίγραφο της απόφασης αυτής να κοινοποιηθεί στα Γυμνάσια της αρμοδιότητάς σας.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX - email
VARIA LECTO
Γ. Ευτυχίου & Σία
Νίκης 26
Σύνταγμα 105 57
210 3234380 210 323385
info(AT)varialecto.gr
EDILINGUA
Παντελής Σ. Μαρίνης
Μωρογιάννη 65
Περιστέρι 12 133
210 5733900 210 5758909

 

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Google+

Twitter

Προτεινόμενα

© 2007-2017 Klimaka.gr. All Rights Reserved.