ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Αρ.Πρωτ.47195/Γ7/05-04-2013/ΥΠΑΙΘΠΑ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΚΠ/ΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ΄ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Πληροφορίες: Δουβανά Αναστασία, Λιβανού Σοφία
Τηλέφωνο: 210-3442219, 210-3443299

Θέμα: «Μετάθεση ημερομηνιών διεξαγωγής ενδοσχολικών εξετάσεων καλλιτεχνικών μαθημάτων στα Καλλιτεχνικά Σχολεία»

Έχοντας υπόψη :

1.Την υπ. αριθμ. 45871/Γ7/8-05-2004 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 786/τ. Β΄/26-05-2004) με θέμα «Λειτουργία Καλλιτεχνικών Γυμνασίων».

2.Την υπ. αριθμ. 88739/Γ7/6-09-2006 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1417/τ. Β΄/26-09-2006) με θέμα «Λειτουργία Καλλιτεχνικών Γενικών Λυκείων».

3.Την αρ. 222/05-03-2013 Πράξη της Επιτροπής Καλλιτεχνικών Σχολείων.

4.Ότι το τρέχον σχολικό έτος 2012-2013, η διεξαγωγή των ενδοσχολικών εξετάσεων των καλλιτεχνικών μαθημάτων συμπίπτει κατά το μεγαλύτερο μέρος με τις διακοπές του Πάσχα.

5.Την ανάγκη ομαλής διεξαγωγής των ενδοσχολικών εξετάσεων των καλλιτεχνικών μαθημάτων στα Καλλιτεχνικά Σχολεία,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ο Διευθυντής εκάστου Καλλιτεχνικού Σχολείου δύναται να αποφασίσει σχετικά με το χρόνο διεξαγωγής των εξετάσεων των καλλιτεχνικών μαθημάτων, τα οποία εξετάζονται εργαστηριακά σε όλες τις τάξεις. Για το σχολικό έτος 2012-2013, οι εξετάσεις θα πρέπει να διεξαχθούν πριν τις διακοπές του Πάσχα ή εντός του χρονικού διαστήματος των ενδοσχολικών εξετάσεων των Γυμνασίων, Λυκείων Γενικής Παιδείας.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ


Εκτύπωση