ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Β' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Β' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Από το Υπουργείο Παιδείας κοινοποιήθηκαν οι οδηγίες διδασκαλίας για τα μαθήματα της Β' τάξεων των Γενικών Λυκείων για το σχολικό έτος 2011-2012

ΑΛΓΕΒΡΑ (Αρ.Πρωτ.98605/Γ2/02-09-2011)

ΑΛΓΕΒΡΑ (Αρ.Πρωτ.61019/Γ2 - ΦΕΚ 1173/2013 - Πρόγραμμα σπουδών)

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (Αρ.Πρωτ.98608/Γ2/02-09-2011)

ΑΡΧΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (Αρ.Πρωτ.98608/Γ2/02-09-2011)

ΒΙΟΛΟΓΙΑ (Αρ.Πρωτ.98605/Γ2/02-09-2011 - Τροποποίηση αρ.πρωτ.117710/Γ2/12-10-2011)

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ (Αρ.Πρωτ.98605/Γ2/02-09-2011)

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ (Αρ.Πρωτ.61019/Γ2 - ΦΕΚ 1173/2013 - Πρόγραμμα σπουδών)

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ (Αρ.Πρωτ.98608/Γ2/02-09-2011)

ΙΣΤΟΡΙΑ (Αρ.Πρωτ.98608/Γ2/02-09-2011)

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (Αρ.Πρωτ.98608/Γ2/02-09-2011)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (Αρ.Πρωτ.98605/Γ2/02-09-2011)

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ (Αρ.Πρωτ.98608/Γ2/02-09-2011)

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (Αρ.Πρωτ.98608/Γ2/02-09-2011)

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ - Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά (Αρ.Πρωτ.98608/Γ2/02-09-2011)

 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ (Όπως καθορίζεται από το πρόγραμμα σπουδών Αρ.Πρωτ.98608/Γ2/02-09-2011)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (Αρ.Πρωτ.98605/Γ2/02-09-2011)

ΦΥΣΙΚΗ (Αρ.Πρωτ.98605/Γ2/02-09-2011)

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (Αρ.Πρωτ.98605/Γ2/02-09-2011- Τροποποίηση αρ.Πρωτ.114125/Γ2/04-10-2011)

ΧΗΜΕΙΑ (Αρ.Πρωτ.98605/Γ2/02-09-2011)

ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (Αρ.Πρωτ.98605/Γ2/02-09-2011)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Αρ.Πρωτ.98605/Γ2/02-09-2011: ΒΙΟΛΟΓΙΑ, ΧΗΜΕΙΑ, ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
Αρ.Πρωτ.98608/Γ2/02-09-2011: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ, ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ, ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ, ΑΡΧΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (Αρ.Πρωτ.79980/Γ2/12-07-2012)

Συνοδευτικά πρωτότυπα έγγραφα

Αρ.Πρωτ.98605/Γ2/02-09-2011, "Καθορισμός και διαχείριση διδακτέας ύλης Θετικών Μαθημάτων ..."

Αρ.Πρωτ.98608/Γ2/02-09-2011, "Οδηγίες για τη διδασκαλία των Μαθημάτων του Γενικού Λυκείου"


Εκτύπωση