Δηλώσεις για προεγγραφές νηπίων σε Νηπιαγωγεία 2009 --

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 
Pin It

ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΝΗΠΙΩΝ

Μαρούσι, 5 - 3 - 2008
Αριθ. Πρωτ. Φ.3/ 298 / 28708 /Γ1

Σας ενημερώνουμε ότι η προβλεπόμενη με το υπ΄ αριθμ. Φ.3/135/13145/Γ1/30-1-2008 έγγραφό μας προθεσμία υποβολής δήλωσης ενδιαφέροντος για την προεγγραφή νηπίων στα νηπιαγωγεία παρατείνεται έως τις 14 Μαρτίου 2008.

Παρακαλούνται οι γονείς και κηδεμόνες των νηπίων, τα οποία στις 31 Δεκεμβρίου 2008 συμπληρώνουν ηλικία 5 ετών να προβούν έως τις 14 Μαρτίου σε προεγγραφές-δηλώσεις ενδιαφέροντος, για την εγγραφή των παιδιών τους στα νηπιαγωγεία της περιοχής διαμονής τους.

Οι προεγγραφές έχουν σκοπό την ορθολογική κατανομή των θέσεων των νηπίων πρώτης ηλικίας στα νηπιαγωγεία, τον ορθό προγραμματισμό για την απορρόφησή τους την επόμενη σχολική χρονιά και κρίνονται απαραίτητες.


Μαρούσι, 30 - 01 - 2008
Αριθ. Πρωτ. Φ.3 / 135 / 13145 /Γ1

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΕΣ-ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΝΗΠΙΩΝ»

Προκειμένου να επιτευχθεί ορθολογική κατανομή των θέσεων των νηπίων πρώτης ηλικίας στα νηπιαγωγεία και ορθός προγραμματισμός για την απορρόφησή τους την επόμενη σχολική χρονιά, παρακαλούνται οι προϊστάμενοι των νηπιαγωγείων να προβούν με κάθε πρόσφορο τρόπο σε ανακοινώσεις, προκειμένου να ενημερωθούν όλοι οι γονείς και κηδεμόνες των νηπίων που στις 31 Δεκεμβρίου 2008 συμπληρώνουν ηλικία 5 ετών, ώστε να προβούν σε προεγγραφές-δηλώσεις ενδιαφέροντος για την εγγραφή των παιδιών τους στα νηπιαγωγεία.

Οι δηλώσεις ενδιαφέροντος θα πραγματοποιούνται στα νηπιαγωγεία της περιοχής διαμονής τους, όπου και ανήκουν, από 11 Φεβρουαρίου έως 3 Μαρτίου 2008 και κρίνονται απαραίτητες.

Οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν κανονικά από 1-21 Ιουνίου του 2008.

Παρακαλούνται οι Περιφερειακοί Διευθυντές, οι Διευθυντές Εκπαίδευσης, οι Προϊστάμενοι Γραφείων και οι Προϊστάμενοι των Νηπιαγωγείων να βοηθήσουν με κάθε τρόπο στην ενημέρωση των γονέων, ώστε να πραγματοποιηθεί προεγγραφή όλων των νηπίων.


Εκτύπωση