ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΡΟΦΙΚΗΣ ΣΤΑ ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΕΑΕΠ

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΠΕ
ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΡΟΦΙΚΗΣ - ΤΠΕ
ΣΤΑ ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΕΑΕΠ

Αρ.Πρωτ.132831/Γ1/18-11-2011/ΥΠΔΒΜΘ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α
Πληροφορίες: Κ. Παπαχρήστος
Τηλέφωνο: 210 344 3605

ΘΕΜΑ: Επιτροπή Στήριξης μαθήματος Τ.Π.Ε. και Κανονισμός Λειτουργίας των εργαστηρίων Πληροφορικής - Τ.Π.Ε. των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ)

Σας ενημερώνουμε ότι λειτουργεί Επιτροπή Υποστήριξης του μαθήματος Τ.Π.Ε των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων με ΕΑΕΠ, βάσει της υπ.αριθμ. Φ.12/668/74560/Γ1/05-07-2011 (ΑΔΑ: 4ΑΣ49-ΚΘ8) Απόφασης.

Στο πλαίσιο των εργασιών της ομάδας έχει δημιουργηθεί:

Α) Δικτυακός τόπος υποστήριξης του μαθήματος στη διεύθυνση http://primedu-tpe.sch.gr/ και

Β) Κανονισμός Λειτουργίας των εργαστηρίων Πληροφορικής-Τ.Π.Ε. των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων με ΕΑΕΠ, τον οποίο και σας αποστέλλουμε.

Ο Ειδικός Γραμματέας

Μιχάλης Κοντογιάννης

 

 

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Google+

Twitter

Προτεινόμενα

© 2007-2017 Klimaka.gr. All Rights Reserved.