ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΟΛΟΗΜΕΡΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΟΛΟΗΜΕΡΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Αριθμ.Πρωτ. Φ.32 / 194 / 81682 / Γ1/20 - 7 - 2007

Έχοντας υπόψη:
  1. Την παράγραφο 3 του άρθρου 3 του Νόμου 2525/97, (ΦΕΚ 188 τ.Α΄)
  2. Την εισήγηση της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής του ΥΠΕΠΘ, ύστερα από τις προτάσεις των Δ/νσεων Π.Ε.
  3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Αποφασίζουμε


Μετατρέπουμε ως Ολοήμερα τα ακόλουθα 2 Νηπιαγωγεία Ειδικής Αγωγής  ( 2 τμήματα) χωρίς αύξηση του συνολικού αριθμού των οργανικών θέσεων νηπιαγωγών της χώρας:

Δ/νση Π.Ε. ΣΑΜΟΥ ( 1 )

Ειδικό Νηπιαγωγείο Σάμου


Δ/νση Π.Ε  ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ( 1 )

Ειδικό Νηπιαγωγείο Πολυγύρου


Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Google+

Twitter

Προτεινόμενα

© 2007-2017 Klimaka.gr. All Rights Reserved.