Έναρξη, Λήξη, Διακοπές, Αργίες Σχολείων Εξωτερικού 2017 - 2018

ΕΝΑΡΞΗ - ΛΗΞΗ - ΔΙΑΚΟΠΕΣ - ΑΡΓΙΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2017-2018

Αρ.Πρωτ.Φ.818.1/3473/Η2/10-01-2018/ΥΠΠΕΘ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ,ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Emaıl : dipode(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Σ. Αυγερινού
Τηλέφωνο : 210 3442362

Θέμα: Έναρξη-λήξη και αργίες σχολικού και διδακτικού έτους 2017-2018, τρίμηνα σχολικών μονάδων ελληνόγλωσσης πρωτοβάθμιας και τετράμηνα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του εξωτερικού

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 3 του ν. 4415/2016 (ΦΕΚ 159Α/6-9-2016) «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄ 114)
2. Τις διατάξεις του ΠΔ 73 (ΦΕΚ 116 Α/23-9-2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
3. Τις διατάξεις του ΠΔ 125 (ΦΕΚ 210 Α/5-11-2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
4. Την υπ’ αρ. 207880/Υ1 (ΦΕΚ Β/3936/7-12-2016) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Κωνσταντίνο Ζουράρι»
5. Το υπ’ αρ. 46/09-11-2017 απόσπασμα Πρακτικού του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής
6. Τα υπ’ αρ. έγγραφα α) Φ.1.2/754/10-10-2017 του Σ.Γ. Λονδίνου, β) Φ365/334/11-10-2017 του Σ.Γ. Γιοχάνεσμπουργκ, γ) Φ4/Ξ/840/09-10-2017 του Σ.Γ. Βερολίνου, δ) Φ27/1119/12-10-2017 του Σ.Γ. Βρυξελλών, ε) Φ2/2362/12-10-2017 του Σ.Γ. Μονάχου, στ) Φ 41α/739/12-10-2017 του Σ.Γ. Στουτγάρδης ζ) Φ. 17/695/3-10-2016 του Σ.Γ. Καΐρου, η) 73/09-10-2017 του Σχολείου ΑΘΗΝΑ Βουκουρεστίου προς το Σ.Γ. Μαριούπολης
7. Τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν στις χώρες υποδοχής των ελληνικών σχολικών μονάδων του εξωτερικού
8. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου

Αποφασίζουμε

Την έγκριση των ημερομηνιών έναρξης και λήξης του διδακτικού έτους 2017-18, τις διακοπές και αργίες για τις σχολικές μονάδες της περιοχής ευθύνης των Συντονιστικών Γραφείων Βερολίνου (περιλαμβάνει και Γραφείο Συνδέσμου Ντύσελντορφ), Μονάχου (περιλαμβάνει και Γραφείο Συνδέσμου Στουτγάρδης), Βρυξελλών, Λονδίνου, Γιοχάνεσμπουργκ, Καΐρου και Μαριούπολης ως εξής:

Διακοπές Χριστουγέννων: 24/12/2017-07/01/2018 Τοπική αργία: 19/01/2018Εορτή Τριών Ιεραρχών: 30/01/2018 Καθαρή Δευτέρα: 12/02/2018 Τοπική αργία: 02/03/201825η Μαρτίου: εορτασμός την 23/03/2018Διακοπές Πάσχα: 02/04/2018-13/04/2018 Πρωτομαγιά: 01/05/2018Εορτή Αγ. Πνεύματος και τοπική αργία: 28/05/2018 Τοπική αργία: 15/06/2018

28η Οκτωβρίου – εθνική εορτήΣάββατο 28/10/2017, εορτασμός την προηγούμενη εργάσιμη μέρα

Συντονιστικό Γραφείο ΛΟΝΔΙΝΟΥ

Βαθμίδα: Πρωτοβάθμια

Σχολική Μονάδα: Ελληνικό Νηπιαγωγείο και Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο Λονδίνου

Έναρξη - Λήξη σχολικού έτους Έναρξη - Λήξη διδακτικού έτους Έναρξη- Λήξη περιόδου/ μαθημάτων
01/09/2017 – 31/08/2018 11/09/2017 – 29/06/2018

Α’ Τρίμηνο11/09/2017 - 10/12/2017

Β’ Τρίμηνο11/12/2017 – 10/03/2018

Γ’ Τρίμηνο11/03/2018 – 22/06/2018

Βαθμίδα: Δευτεροβάθμια

Σχολική Μονάδα: Ελληνικό Γυμνάσιο-Λύκειο Λονδίνου

Έναρξη - Λήξη σχολικού έτους Έναρξη - Λήξη διδακτικού έτους Έναρξη- Λήξη περιόδου/μαθημάτων
01/09/2017 – 31/08/2018 11/09/2017 – 29/06/2018 ή άλλως σύμφωνα με Υ.Α. που θα ισχύσει για τα σχολεία της ημεδαπής

Α’ Τετράμηνο 11/09/2017 - 20/01/2018

Β’ Τετράμηνο21/01/2018 - 31/05/2018

Διακοπές και αργίες:

Διακοπές Χριστουγέννων: 23/12/2017 - 07/01/2018  

Διακοπές β΄ τριμήνου/τετραμήνου: 12/02/2018 -16/02/2018

Καθαρά Δευτέρα: 19/02/2018

Διακοπές Πάσχα: 02/04/2018 -13/04/2018

Πρωτομαγιά: 01/05/2018

Εορτή Αγ. Πνεύματος: 28/05/2018

Συντονιστικό Γραφείο ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ

Βαθμίδα: Πρωτοβάθμια

Σχολική Μονάδα: Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο (ΝΑΤΟ) Νεάπολης Ιταλίας

Έναρξη - Λήξη σχολικού έτους

Έναρξη - Λήξη διδακτικού έτους

01/09/2017 – 31/08/2018

11/09/2017 – 08/06/2018

Διακοπές και αργίες:

Εορτή Αγίων Πάντων: 01/11/2017 - 03/11/2017

Διακοπές Χριστουγέννων: 23/12/2017 - 05/01/2018

Διακοπές Αποκριάς: 12/02/2018 -13/02/2018

Καθολικό Πάσχα: 29/03/2018 - 03/04/2018

Ορθόδοξο Πάσχα: 06/04/2018 - 09/04/2018

Πρωτομαγιά: 26/04/2018 - 01/05/2018

Εορτή Αγ. Πνεύματος: 28/05/2018

Ιταλική Εθνική Εορτή: Παρασκευή 01/06/2018 και Σάββατο 02/06/2018

Θερινές Διακοπές: 09/06/2018-31/08/2018

Σχολική Μονάδα: Ελληνικό Σχολείο Βρυξελλών (Δημοτικό)

Έναρξη - Λήξη σχολικού έτους Έναρξη - Λήξη διδακτικού έτους Έναρξη- Λήξη περιόδου/μαθημάτων
01/09/2017 – 31/08/2018 01/09/2017 – 21/06/2018 05/09/2017- 15/06/2017
Βαθμίδα: Δευτεροβάθμια

Σχολικές Μονάδες: Ελληνικό Σχολείο Βρυξελλών (Γυμνάσιο)

Έναρξη - Λήξη σχολικού έτους Έναρξη - Λήξη διδακτικού έτους Έναρξη- Λήξη περιόδου / μαθημάτων
01/09/2017 – 31/08/2018 01/09/2017 – 29/06/2018

Α’ Τετράμηνο 01/09/2017- 20/01/2018

Β’ Τετράμηνο21/01/2018 – 25/05/2018

Σχολικές Μονάδες: Ελληνικό Σχολείο Βρυξελλών (Λύκειο)

Έναρξη - Λήξη σχολικού έτους Έναρξη - Λήξη διδακτικού έτους Έναρξη - Λήξη περιόδου /μαθημάτων
01/09/2017 – 31/08/2018 01/09/2017 – 29/06/2018

Α’ Τετράμηνο 01/09/2017- 20/01/2018

Β’ Τετράμηνο21/01/2018 – 18/05/2018

Διακοπές και αργίες

Διακοπές Φθινοπώρου: 30/10/2017-03/11/2017

Διακοπές Χριστουγέννων: 23/12/2017-05/01/2018

Διακοπές Αποκριάς: 12/02/2018-16/02/2018

Διακοπές Πάσχα: 02/04/2018-13/04/2018

Πρωτομαγιά: 01/05/2018

Εορτή Αναλήψεως: 10/05/2018

Εορτή Αγ. Πνεύματος: 28/05/2017

Θερινές διακοπές Δημοτικού: 22/06/2018-31/08/2018

Θερινές διακοπές Γυμνασίου-Λυκείου: 01/07/2018-31/08/2018

Συντονιστικό Γραφείο ΚΑΪΡΟΥ

Βαθμίδα: Πρωτοβάθμια

Σχολικές Μονάδες: Αχιλλοπούλειος Σχολή (Δημοτικό σχολείο) - Τοσίτσειο-Πρατσίκειο (Δημοτικό σχολείο)

Έναρξη - Λήξη σχολικού έτους Έναρξη - Λήξη διδακτικού έτους Έναρξη- Λήξη περιόδου/μαθημάτων
01/09/2017 – 31/08/2018 01/09/2017 – 21/06/2018

Α’ Τρίμηνο 11/09/2017- 10/12/2017

Β’ Τρίμηνο 11/12/2017 – 10/03/2018

Γ’ Τρίμηνο 11/03/2018 – 15/06/2018

Βαθμίδα: Δευτεροβάθμια

Σχολικές Μονάδες: Αμπέτειος Σχολή (Γυμνάσιο-Λύκειο), Αβερώφειο (Γυμνάσιο-Λύκειο)

Έναρξη - Λήξη σχολικού έτους Έναρξη - Λήξη διδακτικού έτους Έναρξη- Λήξη περιόδου /μαθημάτων
01/09/2017 – 31/08/2018 01/09/2017 –30/06/2018

Α’ Τετράμηνο 11/09/2017- 20/01/2018

Β’ Τετράμηνο 21/01/2018 – 31/05/2018

άλλως σύμφωνα με Υ.Α. που θα ισχύσει για τα σχολεία της ημεδαπής

Διακοπές και αργίες

Σημειώνεται ότι οι ημέρες αργίας της εβδομάδας για τα σχολεία του Καΐρου είναι η Παρασκευή και η Κυριακή, ενώ για τα σχολεία της Αλεξάνδρειας και των Ιεροσολύμων το Σάββατο και η Κυριακή.

Διακοπές και αργίες Αιγύπτου:

Μεγάλο Μπαϊράμι: 01/09/2017-04/09/2017

Εορτή των Ενόπλων Δυνάμεων: 06/10/2017

Διακοπές Χριστουγέννων: 23/12/2017-07/01/2018

Επέτειος Αιγυπτιακής Επανάστασης: 25/01/2018

Εορτή Τριών Ιεραρχών: 30/01/2018

Καθαρή Δευτέρα: 19/02/2018

Διακοπές Πάσχα: 31/03/2018-15/04/2018

Απελευθέρωση του Σινά: 25/04/2018

Πρωτομαγιά: 01/05/2018

Εορτή Αγ. Πνεύματος: 29/06/2018

Διακοπές και αργίες Γυμνασίου-Λυκείου Ιερού Κοινού Παναγίου Τάφου Ιεροσολύμων:

Η Αποτομή της κεφαλής Ιωάννου του Προδρόμου: 11/09/2017

Το Γενέθλιον της Θεοτόκου: 21/09/2017

Εγκαίνια του Ι.Ν. της Αναστάσεως: 26/09/2017

Η Ύψωσις του Τιμίου Σταυρού: 27/09/2017

Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου: 05/11/2017

Ενθρόνιση Πατριάρχου: 22/11/2017

Εισόδια της Θεοτόκου: 04/12/2017

Αγίου Σάββα του Ηγιασμένου: 18/12/2017

Αγίου Σπυρίδωνος: 25/12/2017

Διακοπές Χριστουγέννων: 06/01/2018-20/01/2018

Εορτή Τριών Ιεραρχών: 12/02/2018

Της Υπαπαντής: 15/02/2018

Αγίου Συμεών του Θεοδόχου: 16/02/2018

Καθαρή Δευτέρα: 19/02/2018

Καθαρή Τρίτη: 20/02/2018

Αγίου Χαραλάμπους: 23/02/2018

Αγίου Γερασίμου του Ιορδανίτου: 17/03/2018

Ονομαστήρια του Πατριάρχου: 22/03/2018

Ευαγγελισμός της Θεοτόκου: 07/04/2018

Διακοπές Πάσχα: 31/03/2018-15/04/2018

Απόδοση του Πάσχα: 16/05/2018

Ανάληψη του Κυρίου: 17/05/2018

Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης: 03/06/2018

Εορτή Αγίου Πνεύματος: 28/05/2018

Γραφείο Συνδέσμου ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗΣ

Βαθμίδα: Δευτεροβάθμια

Σχολική Μονάδα: Λύκειο Στουτγάρδης

Έναρξη - Λήξη σχολικού έτους Έναρξη - Λήξη διδακτικού έτους Έναρξη- Λήξη περιόδου /μαθημάτων
01/09/2017 – 31/08/2018 11/09/2017 – 25/07/2018

Α’ Τετράμηνο 11/09/2017- 28/01/2018

Β’ Τετράμηνο Α’ & Β’ Λυκείου

Μαθήματα: 29/01/2018-15/06/2018

Εξετάσεις: 18/06/2018-13/07/2018

Αναβαθμολογήσεις-Αποτελέσματα: 16/07/2018-19/07/2018

Ειδική εξεταστική: 16/07/2018-24/07/2018

Γ’ Λυκείου

Μαθήματα: 29/01/2018-11/05/2018 άλλως σύμφωνα με Υ.Α. που θα ισχύσει για τα σχολεία της ημεδαπής

Εξετάσεις: 14/05/2018-22/06/2018

Αναβαθμολογήσεις-Αποτελέσματα: 25/06/2018-27/06/2018

Ειδική εξεταστική: 25/06/2018-29/06/2018

Σχολική Μονάδα: Γυμνάσιο Φρανκφούρτης

Έναρξη - Λήξη σχολικού έτους Έναρξη - Λήξη διδακτικού έτους Έναρξη- Λήξη περιόδου/μαθημάτων
01/09/2017 – 31/08/2018 14/08/2017 – 22/06/2018

Α’ Τετράμηνο 14/08/2017- 19/01/2018

Β’ Τετράμηνο 22/01/2018 – 18/05/2018
άλλως σύμφωνα με Υ.Α. που θα ισχύσει για τα σχολεία της ημεδαπής

Εξετάσεις: 22/05/2018-28/05/2018

Αποτελέσματα: 29/05/2018

Ενισχυτική διδασκαλία: 30/05/2018-13/06/2018

Ειδική εξεταστική: 14/06/2018-19/06/2018

Αποτελέσματα: 20/06/2018

Σχολική Μονάδα: Λύκειο Φρανκφούρτης

Έναρξη - Λήξη σχολικού έτους Έναρξη - Λήξη διδακτικού έτους Έναρξη- Λήξη περιόδου/μαθημάτων
01/09/2017 – 31/08/2018 14/08/2017 – 22/06/2018

Α’ Τετράμηνο 14/08/2017- 19/01/2018

Β’ Τετράμηνο 22/01/2018 – 09/05/2018
άλλως σύμφωνα με Υ.Α. που θα ισχύσει για τα σχολεία της ημεδαπής

Εξετάσεις: 14/05/2018-05/06/2018

Αποτελέσματα: 06/06/2018

Ειδική εξεταστική: 13/06/2018-19/06/2018

Αποτελέσματα: 20/06/2018

Διακοπές και αργίες Βάδης-Βυρτεμβέργης:

Ένωση της Γερμανίας: 03/10/2017

Διακοπές Φθινοπώρου: 30/10/2017-03/11/2017

Διακοπές Χριστουγέννων: 22/12/2017-05/01/2018

Διακοπές Χειμώνα: 12/02/2018-16/02/2018

Διακοπές καθολικού Πάσχα: 26/03/2018-06/04/2018

Δευτέρα Διακαινησίμου Ορθόδοξου Πάσχα: 9/4/2018

Πρωτομαγιά: 01/05/2018

Καθολική Εορτή Αναλήψεως: 10/05/2018

Διακοπές Αγ. Πνεύματος / Πεντηκοστής: 21/05/2018—01/06/2018

Διακοπές και αργίες Έσσης:

Ένωση της Γερμανίας: 03/10/2017

Διακοπές Φθινοπώρου: 09/10/2017-20/10/2017

Διακοπές Χριστουγέννων: 25/12/2017-12/01/2018

Καθαρή Δευτέρα Γερμανίας: 12/02/2018

Διακοπές καθολικού Πάσχα: 26/03/2018-06/04/2018

Δευτέρα Διακαινησίμου Ορθόδοξου Πάσχα: 9/4/2018

Πρωτομαγιά: 01/05/2018

Καθολική Εορτή Αναλήψεως: 10/05/2018

Εορτή Αγ. Πνεύματος: 21/05/2018

Εορτή Αγ. Δωρεάς: 31/05/2018

Συντονιστικό Γραφείο ΜΟΝΑΧΟΥ

Βαθμίδα: Πρωτοβάθμια

Σχολική Μονάδα: Δημοτικά Βαυαρίας

Έναρξη - Λήξη σχολικού έτους Έναρξη - Λήξη διδακτικού έτους Έναρξη- Λήξη περιόδου/μαθημάτων
12/09/2017 – 10/09/2018 12/09/2017 – 27/07/2018

Α’ Τρίμηνο 12/09/2017- 15/12/2017

Β’ Τρίμηνο 16/12/2017 – 23/03/2018

Γ’ Τρίμηνο 24/03/2018 – 27/07/2018

Βαθμίδα: Δευτεροβάθμια

Σχολική Μονάδα: Γυμνάσια Βαυαρίας

Έναρξη - Λήξη σχολικού έτους Έναρξη - Λήξη διδακτικού έτους Έναρξη- Λήξη περιόδου/μαθημάτων
12/09/2017 – 10/09/2018 12/09/2017 – 27/07/2018

Α’ Τετράμηνο 12/09/2017- 26/01/2018

Β’ Τετράμηνο 27/01/2018 – 27/07/2018

Αποτελέσματα: έως 20/07/2018

Σχολική Μονάδα: Λύκεια Βαυαρίας

Έναρξη - Λήξη σχολικού έτους Έναρξη - Λήξη διδακτικού έτους Έναρξη- Λήξη περιόδου/μαθημάτων
12/09/2017 – 10/09/2018 12/09/2017 – 27/07/2018

Α’ Τετράμηνο 12/09/2017- 26/01/2018

Β’ Τετράμηνο 27/01/2018 – 27/07/2018

Α’ και Β’ τάξη

Έναρξη προαγωγικών εξετάσεων: 11/06/2018

Αποτελέσματα: έως 13/07/2018

Γ’ τάξη

Έναρξη απολυτηρίων εξετάσεων: 07/05/2018

Αποτελέσματα: έως 15/06/2018

Αργίες-Διακοπές

Εθνική εορτή Γερμανίας: 03/10/2017

Ελληνική εθνική εορτή: 28/10/2017 (εορτασμός την προηγουμένη)

Διακοπές φθινοπώρου: 30/10/2017-03/11/2017

Καθολική εορτή «Μετανοίας και Προσευχής»: 22/11/2017

Επέτειος Πολυτεχνείου: 17/11/2017 (εορτασμός)

Διακοπές Χριστουγέννων: 25/12/2017-05/01/2018

Τριών Ιεραρχών: 30/01/2018 (κατά τα ισχύοντα στην ημεδαπή)

Βαυαρικές αποκριάτικες διακοπές: 12/02/2018-16/02/2018

Καθαρά Δευτέρα Ορθοδόξων: 19/02/2018

Ελληνική εθνική εορτή: 25/03/2018 (εορτασμός την Παρασκευή 23/3)

Διακοπές καθολικού Πάσχα, περιλαμβάνουν Μ. Παρασκευή ορθόδοξου Πάσχα: 26/03/2018 -06-04-2018

Δευτέρα Ορθόδοξου Πάσχα: 09/04/2018

Πρωτομαγιά: 01/05/2018

Πεντηκοστή και Αγ. Πνεύματος: 21/05/2018-01/06/2018

Συντονιστικό Γραφείο ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ και Γραφείο Συνδέσμου ΝΤΥΣΕΛΝΤΟΡΦ

Βαθμίδα: Πρωτοβάθμια

Σχολική Μονάδα: Δημοτικά σχολεία στα Ομοσπονδιακά Κρατίδια της Βόρειας Ρηνανίας Βεστφαλίας

Έναρξη - Λήξη σχολικού έτους Έναρξη - Λήξη διδακτικού έτους Έναρξη- Λήξη περιόδου/μαθημάτων
30/08/2017 – 28/08/2018 30/08/2017 – 13/07/2018

Α’ Τρίμηνο 30/08/2017- 15/12/2017

Β’ Τρίμηνο 18/12/2017 – 23/03/2018

Γ’ Τρίμηνο 10/04/2018 – 13/07/2018

Βαθμίδα: Δευτεροβάθμια

Σχολική Μονάδα: Γυμνάσια στα Ομοσπονδιακά Κρατίδια της Βόρειας Ρηνανίας Βεστφαλίας

Έναρξη - Λήξη σχολικού έτους Έναρξη - Λήξη διδακτικού έτους Έναρξη- Λήξη περιόδου/μαθημάτων
30/08/2017 – 28/08/2018 30/08/2017 – 13/07/2018

Α’ Τετράμηνο 30/08/2017- 19/01/2018

Β’ Τετράμηνο 22/01/2018 – 18/05/2018

Λήξη μαθημάτων-Αποτελέσματα: 30/05/2018

1η εξεταστική περίοδος: 01/06/2018 – 08/06/2018

Αποτελέσματα: 12/06/2018

Αναβαθμολογήσεις: 15/06/2018 & 18/06/2018

Αποτελέσματα: 19/06/2018

2η εξεταστική περίοδος: 28/06/2018 – 04/07/2018

Αποτελέσματα: 05/07/2018

Αναβαθμολογήσεις: 10/07/2018 & 11/07/2018

Τελικά αποτελέσματα: 12/07/2018

Σχολική Μονάδα: Λύκεια στα Ομοσπονδιακά Κρατίδια της Βόρειας Ρηνανίας Βεστφαλίας

Έναρξη - Λήξη σχολικού έτους Έναρξη - Λήξη διδακτικού έτους Έναρξη- Λήξη περιόδου/μαθημάτων
30/08/2017 – 28/08/2018 30/08/2017 – 13/07/2018

Α’ Τετράμηνο 30/08/2017- 19/01/2018

Β’ Τετράμηνο 22/01/2018 – 18/05/2018

Λήξη μαθημάτων-Αποτελέσματα: 18/05/2018

1η εξεταστική περίοδος: 29/05/2018 – 15/06/2018

Αποτελέσματα: 19/06/2018

Αναβαθμολογήσεις: 25/06/2018 & 26/06/2018

Αποτελέσματα: 27/06/2018

Εξετάσεις μετεξεταστέων Α, Β, Γ τάξης: 28/06/2018 και 03/07/2018

Αποτελέσματα ειδικής εξεταστικής: 04/07/2018

Αναβαθμολογήσεις ειδικής εξεταστικής: 10/07/2018 & 11/07/2018

Τελικά αποτελέσματα: 12/07/2018

Σχολική Μονάδα: Λύκειο Αννόβερου

Έναρξη - Λήξη σχολικού έτους Έναρξη - Λήξη διδακτικού έτους Έναρξη- Λήξη περιόδου/μαθημάτων
03/08/2017 – 08/08/2018 03/08/2017 – 27/06/2018

Α’ Τετράμηνο 03/08/2017- 12/01/2018

Β’ Τετράμηνο 15/01/2018 – 09/05/2018

Λήξη μαθημάτων-Αποτελέσματα: 09/05/2018

Εξετάσεις: 14/05/2018 – 08/06/2018

Αποτελέσματα: 11/06/2018

Αναβαθμολογήσεις: 15/06/2018

Εξετάσεις μετεξεταστέων Α, Β, Γ τάξης: 18/06/2018-21/06/2018

Αποτελέσματα μετεξεταστέων: 22/06/2018

Αναβαθμολογήσεις Β’ εξεταστικής: 26/06/2018

Τελικά αποτελέσματα: 26/06/2018

Διακοπές και αργίες Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας:

Εθνική εορτή Γερμανίας: 03/10/2017

Φθινοπωρινές διακοπές: 23/10/2017-04/11/2017

Εορτή Αγ. Πάντων: 01/11/2017 (εντός φθινοπωρινών διακοπών)

Επέτειος Πολυτεχνείου: 17/11/2017 ( μάθημα και σχολική εορτή)

Διακοπές Χριστουγέννων: 23/12/2017-06/01/2018

Εορτή Τριών Ιεραρχών: 30/01/2018 (κατά τα ισχύοντα στην ημεδαπή)

Καθαρή Δευτέρα (Καθολικών): 12/02/2018

Διακοπές Πάσχα: 26/03/2018-07/04/2018

Δευτέρα Ορθοδόξου Πάσχα: 09/04/2018

Πρωτομαγιά: 01/05/2018

Εορτή Αναλήψεως: 10/05/2018

Δευτέρα Πεντηκοστής Καθολικών: 21/05/2018-27/05/2018

Εορτή Αγ. Πνεύματος Ορθοδόξων: 28/05/2018

Εορτή Αγ. Δωρεάς: 31/05/2018

Θερινές διακοπές: 16/07/2018-28/08/2018

Διακοπές και αργίες Αννοβέρου:

Εθνική εορτή Γερμανίας: 03/10/2017

Φθινοπωρινές διακοπές: 02/10/2017-13/10/2017

Ημέρα της Μεταρρυθμίσεως: 30/10/2017 και 31/10/2017

Επέτειος Πολυτεχνείου: 17/11/2017 (μάθημα και σχολική εορτή)

Διακοπές Χριστουγέννων: 22/12/2017-05/01/2018

Εορτή Τριών Ιεραρχών: 30/01/2018 (κατά τα ισχύοντα στην ημεδαπή)

Χειμωνιάτικες διακοπές: 01/02/2018-02/02/2018

Καθαρή Δευτέρα (Καθολικών): 12/02/2018

Διακοπές Πάσχα: 19/03/2018-03/04/2018

Μ. Παρασκευή και Δευτέρα Ορθόδοξου Πάσχα: 06/04/2018-09/04/2018

Πρωτομαγιά: 01/05/2018

Εορτή Αναλήψεως: 10/05/2018-11/05/2018

Δευτέρα Πεντηκοστής Καθολικών: 21/05/2018-22/05/2018

Εορτή Αγ. Πνεύματος: 28/05/2018

Εορτή Αγ. Δωρεάς: 31/05/2018

Θερινές διακοπές: 28/06/2018-08/08/2018

Συντονιστικό Γραφείο ΓΙΟΧΑΝΝΕΣΜΠΟΥΡΓΚ

Βαθμίδα: Πρωτοβάθμια

Σχολική Μονάδα: Λ.Δ. Κονγκό – Λουμπουμπάσι (Δημοτικό)

Έναρξη - Λήξη σχολικού έτους Έναρξη - Λήξη διδακτικού έτους Έναρξη- Λήξη περιόδου/μαθημάτων
01/09/2017 – 31/08/2018 01/09/2017 – 21/06/2018

Α’ Τρίμηνο 11/09/2017- 10/12/2017

Β’ Τρίμηνο 11/12/2017 – 10/03/2018

Γ’ Τρίμηνο 11/03/2018 – 15/06/2018

Σχολική Μονάδα: Λ.Δ. Κονγκό – KINSASA-Ελληνικά Εκπαιδευτήρια (Δημοτικό)

Έναρξη - Λήξη σχολικού έτους Έναρξη - Λήξη διδακτικού έτους Έναρξη- Λήξη περιόδου/μαθημάτων
01/09/2017 – 31/08/2018 01/09/2017 – 21/06/2018

Α’ Τρίμηνο 11/09/2017- 10/12/2017

Β’ Τρίμηνο 11/12/2017 – 10/03/2018

Γ’ Τρίμηνο 11/03/2018 – 15/06/2018

Σχολική Μονάδα: Αιθιοπία Ζέκειος Δημοτική Σχολή

Έναρξη - Λήξη σχολικού έτους Έναρξη - Λήξη διδακτικού έτους Έναρξη- Λήξη περιόδου/μαθημάτων
01/09/2017 – 31/08/2018 01/09/2017 – 21/06/2018

Α’ Τρίμηνο 13/09/2017- 10/12/2017

Β’ Τρίμηνο 11/12/2017 – 10/03/2018

Γ’ Τρίμηνο 11/03/2018 – 15/06/2018

Βαθμίδα: Δευτεροβάθμια

Σχολική Μονάδα: Λ.Δ. Κονγκό – Λουμπουμπάσι (Γυμνάσιο)

Έναρξη - Λήξη σχολικού έτους Έναρξη - Λήξη διδακτικού έτους Έναρξη- Λήξη περιόδου/μαθημάτων
01/09/2017 – 31/08/2018 01/09/2017 – 30/06/2018

Α’ Τετράμηνο 11/09/2017- 20/01/2018

Β’ Τετράμηνο 21/01/2018 – 31/05/2018
άλλως σύμφωνα με Υ.Α. που θα ισχύσει για τα σχολεία της ημεδαπής

Σχολική Μονάδα: Λ.Δ. Κονγκό – Λουμπουμπάσι (Λύκειο)

Έναρξη - Λήξη σχολικού έτους Έναρξη - Λήξη διδακτικού έτους Έναρξη- Λήξη περιόδου/μαθημάτων
01/09/2017 – 31/08/2018 01/09/2017 – 30/06/2018

Α’ Τετράμηνο 11/09/2017- 20/01/2018

Β’ Τετράμηνο 21/01/2018 – σύμφωνα με Υ.Α. που θα ισχύσει για τα σχολεία της ημεδαπής

Σχολική Μονάδα: Λ.Δ. Κονγκό – KINSASA-Ελληνικά Εκπαιδευτήρια (Γυμνάσιο )

Έναρξη - Λήξη σχολικού έτους Έναρξη - Λήξη διδακτικού έτους Έναρξη- Λήξη περιόδου/μαθημάτων
01/09/2017 – 31/08/2018 01/09/2017 – 30/06/2018

Α’ Τετράμηνο 11/09/2017- 20/01/2018

Β’ Τετράμηνο 21/01/2018 – 31/05/2018 άλλως σύμφωνα με Υ.Α. που θα ισχύσει για τα σχολεία της ημεδαπής

Σχολική Μονάδα: Λ.Δ. Κονγκό – KINSASA-Ελληνικά Εκπαιδευτήρια (Λύκειο )

Έναρξη - Λήξη σχολικού έτους Έναρξη - Λήξη διδακτικού έτους Έναρξη- Λήξη περιόδου/μαθημάτων
01/09/2017 – 31/08/2018 01/09/2017 – 30/06/2018

Α’ Τετράμηνο 11/09/2017- 20/01/2018

Β’ Τετράμηνο 21/01/2018 –σύμφωνα με Υ.Α. που θα ισχύσει για τα σχολεία της ημεδαπής

Σχολική Μονάδα: Αιθιοπία – Μίχειο Γυμνάσιο

Έναρξη - Λήξη σχολικού έτους Έναρξη - Λήξη διδακτικού έτους Έναρξη- Λήξη περιόδου/μαθημάτων
01/09/2017 – 31/08/2018 13/09/2017 –30/06/2018

Α’ Τετράμηνο 13/09/2017- 20/01/2018

Β’ Τετράμηνο21/01/2018 –31/05/2018
άλλως σύμφωνα με Υ.Α. που θα ισχύσει για τα σχολεία της ημεδαπής

Σχολική Μονάδα: Αιθιοπία – Μίχειο Λύκειο

Έναρξη - Λήξη σχολικού έτους Έναρξη - Λήξη διδακτικού έτους Έναρξη- Λήξη περιόδου/μαθημάτων
01/09/2017 – 31/08/2018 13/09/2017 – 30/06/2018

Α’ Τετράμηνο 13/09/2017- 20/01/2018

Β’ Τετράμηνο 21/01/2018 – σύμφωνα με Υ.Α. που θα ισχύσει για τα σχολεία της ημεδαπής

Διακοπές και αργίες:

Λαϊκή Δημοκρατία Κονγκό, Λουμπουμπάσι:

28 Οκτωβρίου: εορτασμός την 27η Οκτωβρίου 2017

Επέτειος Πολυτεχνείου: εορτασμός 17/11/2017

Διακοπές Χριστουγέννων: 24/12/2017-07/01/2018

Εορτή Τριών Ιεραρχών: 30/01/2018

Τοπική αργία: 16 και 17/01/2018

Καθαρή Δευτέρα: 12/02/2018

25η Μαρτίου: εορτασμός την 23/03/2018

Διακοπές Πάσχα: 02/04/2018-13/04/2018

Πρωτομαγιά: 01/05/2018

Τοπική αργία: 17/05/2018

Εορτή Αγ. Πνεύματος: 28/05/2018

Τοπική αργία: 30/06/2018

Λαϊκή Δημοκρατία Κονγκό, Κινσάσα:

28η Οκτωβρίου: εορτασμός την 27η Οκτωβρίου 2017

Επέτειος Πολυτεχνείου: εορτασμός 17/11/2017

Τοπική αργία: 06/12/2017

Διακοπές Χριστουγέννων: 24/12/2017-07/01/2018

Εορτή Τριών Ιεραρχών: 30/01/2018

Τοπική αργία: 16 και 17/01/2018

Καθαρή Δευτέρα: 12/02/2018

25η Μαρτίου: εορτασμός την 23/03/2018

Διακοπές Πάσχα: 02/04/2018-13/04/2018

Πρωτομαγιά: 01/05/2018

Τοπική αργία: 17/05/2018

Εορτή Αγ. Πνεύματος: 28/05/2018

Τοπική αργία: 30/06/2018

Διακοπές και αργίες Αιθιοπίας:

Τοπική αργία: 11 και 12/09/2017

Τοπική αργία: 27/09/2017

28η Οκτωβρίου: εορτασμός την 27η Οκτωβρίου 2017

Επέτειος Πολυτεχνείου: εορτασμός 17/11/2017

Τοπική αργία: 01/12/2017

Συντονιστικό Γραφείο ΜΑΡΙΟΥΠΟΛΗΣ

Ελληνικό Σχολείο Βουκουρεστίου «ΑΘΗΝΑ»

Δημοτικό Σχολείο  
Έναρξη - Λήξη σχολικού έτους Έναρξη - Λήξη διδακτικού έτους Έναρξη- Λήξη περιόδου/μαθημάτων
01/09/2017 – 31/08/2018 13/09/2017 –21/06/2018

Α’ Τρίμηνο13/09/2017- 10/12/2017

Β΄ Τρίμηνο11/12/2017-10/03/2017

Γ΄ Τρίμηνο11/03/2017-15/06/2017

Γυμνάσιο
Έναρξη - Λήξη σχολικού έτους Έναρξη - Λήξη διδακτικού έτους Έναρξη- Λήξη περιόδου/μαθημάτων
01/09/2017 – 31/08/2018 13/09/2017 –30/06/2018

Α’ Τετράμηνο 13/09/2017- 20/01/2018

Β΄ Τετράμηνο 21/01/2018-31/05/2018

Λύκειο
Έναρξη - Λήξη σχολικού έτους Έναρξη - Λήξη διδακτικού έτους Έναρξη- Λήξη περιόδου/μαθημάτων
01/09/2017 – 31/08/2018 13/09/2017 –30/06/2018

Α’ Τετράμηνο 13/09/2017-20/01/2017

Β΄ Τετράμηνο 21/01/2018
-Σύμφωνα με ΥΑ λήξης μαθημάτων στην ημεδαπή

17 Νοεμβρίου Παρασκευή 17/11/2017
Επίσημες αργίες Ρουμανίας 30/11/2017 και 01/12/2017
Διακοπές Χριστουγέννων 23/12/2017 -06/01/2018
Τριών Ιεραρχών 30/01/2018, εορτασμός κατά την ισχύουσα νομοθεσία
Καθαρά Δευτέρα 19/02/2018
25η Μαρτίου – εθνική εορτή Κυριακή 25/03/2018, εορτασμός την προηγούμενη εργάσιμη μέρα
Διακοπές Πάσχα 02/04/2018 – 13/04/2018
Πρωτομαγιά Τρίτη 01/05/2018
Ορθόδοξη εορτή Αγίου Πνεύματος Δευτέρα 28/05/2018

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΟΥΡΑΡΙΣ

Pin It

Εκτύπωση