ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ Γ΄ τάξης Λυκείων (Οδηγίες Διδασκαλίας)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ
Γ' Τάξης Ημερήσιων Λυκείων (Μάθημα Επιλογής)

Αρ.Πρωτ.148241/Δ2/10-09-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α
Πληροφορίες: B. Πελώνη
Τηλέφωνο: 210-3442238

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων Καλλιτεχνική Παιδεία (Εικαστικά - Στοιχεία Θεατρολογίας - Μουσική), Ιστορία της Τέχνης, Ελεύθερο Σχέδιο και Γραμμικό Σχέδιο στο Γενικό Λύκειο για το σχολικό έτος 2018 – 2019

Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. εισ. ΥΠ.Π.Ε.Θ. 135979/14-08-2018 έγγραφο

Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 33/26-07-2018 του Δ.Σ.) σας αποστέλλουμε τις παρακάτω οδηγίες για το σχολικό έτος 2018-2019 για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων:

Ι. Καλλιτεχνική Παιδεία (Εικαστικά - Στοιχεία Θεατρολογίας - Μουσική) της Α’ τάξης ημερήσιου και εσπερινού Γενικού Λυκείου

ΙΙ. Ιστορία της Τέχνης της Γ΄ τάξης ημερήσιου Γενικού Λυκείου

ΙΙΙ. Ελεύθερο Σχέδιο και Γραμμικό Σχέδιο της Γ΄ τάξης ημερήσιου Γενικού Λυκείου

(...)

Ελεύθερο Σχέδιο

Στόχοι

Ο σκοπός του μαθήματος «Ελεύθερο Σχέδιο» είναι να βοηθήσει τους/τις μαθητές/τριες, ώστε να αναπτύξουν τη σχεδιαστική δεξιότητα τους και να καλλιεργήσουν την αισθητική και την οπτική τους αντίληψη.

Ειδικότερα επιδιώκεται:

  • Η ευαισθητοποίηση απέναντι στον κόσμο των μορφών και των σχέσεων τους.
  • Η καλλιέργεια της αναγωγικής, αναλυτικής-συνθετικής σκέψης.
  • Η καλλιέργεια της οπτικής αντίληψης και της παρατηρητικότητας.
  • Η ανάπτυξη της δημιουργικότητας
  • Η ανάπτυξη της σχεδιαστικής δεξιότητας.
  • Η ανάπτυξη της αισθητικής αντίληψης του έργου τέχνης.
  • Η γνώση των πολλαπλών εφαρμογών του ελευθέρου σχεδίου στις Εικαστικές και στις Εφαρμοσμένες Τέχνες.

Επισημάνσεις

Το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα του Ελεύθερου Σχεδίου είναι «ανοικτού» τύπου. Το Ελεύθερο Σχέδιο από τη φύση του αντικειμένου του, αφήνει στον εκπαιδευτικό περιθώρια να προσδιορίσει εκείνος την έκταση των απαιτήσεών του, σε σχέση με το επίπεδο των μαθητών του.

Οι διδακτικές ενότητες που προτείνονται στο ΑΠΣ και στο βιβλίο του καθηγητή με ένθετα κείμενα σημειώσεων για το μαθητή είναι: «Εισαγωγικές Έννοιες», «Παρατήρηση Φυσικού Προτύπου», «Ανάλυση της Μορφής του Φυσικού Αντικειμένου», «Υπολογισμοί και Μετρήσεις», «Στοιχεία Προοπτικής», «Τονικές Διαβαθμίσεις», «Πλαστικά στοιχεία», «Σύνθεση», «Έγχρωμο Σχέδιο», «Εφαρμοσμένες Τέχνες», «Τεχνικές και Υλικά», «Αισθητική της Εικόνας».

Το δε Νέο Πρόγραμμα Σπουδών του Νέου Σχολείου για το Ελεύθερο Σχέδιο αποσκοπεί στην καλλιέργεια της παρατήρησης, στην ανάπτυξη της διακριτής ταυτότητας των μαθητών, της κριτικής -αναστοχαστικής σκέψης τους και στην καλλιέργεια του ερευνητικού πνεύματος μέσα από την ολοκληρωμένη καλλιτεχνική εικαστική έκφραση και δημιουργία.

Ενώ έχει σαν στόχο την απαραίτητη προετοιμασία των μαθητών για την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσα από την ευέλικτη, εργαστηριακή, θεωρητική και εξατομικευμένη εκπαιδευτική διαδικασία.

Επιπλέον, μέσα από την καλλιέργεια της δημιουργικής διάθεσης οδηγεί το μαθητή στην αναζήτηση καινοτόμων εικαστικών λύσεων και πρακτικών σύνθεσης και δημιουργίας.

Μεθοδολογικά το Ελεύθερο Σχέδιο στηρίζεται στη βιωματική μάθηση, στην επίλυση εικαστικών προβλημάτων και στη μάθηση μέσω της ανακάλυψης, της μέτρησης και της μεθοδικής παρατήρησης.

Οι ήδη υπάρχουσες διδακτικές προσεγγίσεις διασαφηνίζονται, οργανώνονται και εμπλουτίζονται και με τη χρήση των νέων τεχνολογιών, οι οποίες παίρνουν τη μορφή εκπαιδευτικού υλικού.

Το ΠΣ του Ελεύθερου Σχεδίου έχει σχεδιαστεί με στόχο την κατάκτηση της εικαστικής – σχεδιαστικής γλώσσας ακόμα και από μαθητές που αρχικά δεν διαθέτουν ιδιαίτερες σχεδιαστικές ικανότητες.

Οι μαθητές εισάγονται στην εργαστηριακή εφαρμογή με την παρατήρηση με σκοπό την εμπέδωση της θεωρίας μέσα από μια σειρά απλών ασκήσεων διαβαθμισμένων απαιτήσεων σχεδιαστικής ικανότητας αλλά και της ελεύθερης ανάπτυξης, σχεδίασης, με χρώμα και με μολύβια – κάρβουνο, λεκτικών και άλλων θεμάτων.

Η παρουσίαση έργων των μαθητών στην ομάδα, η αξιολόγησή τους, αλλά και η δημόσια υποστήριξή των εργασιών τους αποτελούν ισχυρό εκπαιδευτικό εργαλείο τόσο για τον εκπαιδευόμενο όσο και για το διδάσκοντα.

Επίσης το Ελεύθερο Σχέδιο είναι ένα μάθημα πανελλαδικώς εξεταζόμενο, οι μαθητές θα πρέπει να είναι ενημερωμένοι για τους τρόπους εξέτασης ανάλογα για ποια σχολή ενδιαφέρονται να εισαχθούν και να προετοιμάζονται καταλλήλως.

Προτείνονται από το Πρόγραμμα Σπουδών οι θεματικές ενότητες:

1. Το Ελεύθερο Σχέδιο ως πολιτιστικό/πολιτισμικό φαινόμενο.

2. Υλικά και τεχνικές του σχεδίου.

3. Μέτρηση και αναλογίες, τοποθέτηση του θέματος στη Σχεδιαστική Επιφάνεια.
Σύνθεση.

4. Πλαστικά στοιχεία του σχεδίου, Φωτοσκίαση.

5. Λεκτικά Θέματα με ελεύθερη απεικόνιση από τους μαθητές

6. Σπουδές με σκίτσο.

7. Σπουδές με χρώμα.

8. Το σχέδιο και η ιστορία του, προσαρμόζεται σε όλες τις ενότητες.

Η διδακτική του Ελεύθερου σχεδίου απαιτεί ειδικά διαμορφωμένο χώρο μέσα στο σχολείο. Επισκέψεις σε Μουσεία και σε χώρους τέχνης.

Προτείνεται να αναπτυχθούν συνθετικές Δραστηριότητες με διεπιστημονικό και διαθεματικό χαρακτήρα. Με άνοιγμα προς το περιβάλλον του σχολείου και την κοινότητα είτε αντλώντας θεματολογία, είτε οργανώνοντας εκπαιδευτικές επισκέψεις. Στόχος είναι οι μαθητές να οξύνουν την παρατηρητικότητα τους, να συνδέουν και να εντάσσουν χαρακτηριστικά στοιχεία του χώρου και του περιβάλλοντος σε ένα νοηματικό πλαίσιο.

(...)

Οι διδάσκοντες/ουσες να ενημερωθούν ενυπόγραφα.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

 


Αρ.Πρωτ.177335/Δ2/20-10-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α
Πληροφορίες: Α. Πασχαλίδου
B. Πελώνη
Τηλέφωνο: 210-3443422
210-3442238

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία του Ελεύθερου Σχεδίου και του Γραμμικού Σχεδίου στη Γ΄ τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2017 – 2018

Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. εισ. ΥΠ.Π.Ε.Θ. 164573/03

Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 37/21-09-2017 του Δ.Σ.) σας αποστέλλουμε τις παρακάτω οδηγίες για τη διδασκαλία του Ελεύθερου Σχεδίου και του Γραμμικού Σχεδίου στη Γ΄ τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2017 – 2018.

Οδηγίες διδασκαλίας

ΜΑΘΗΜΑ/ΤΑΞΗ: ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ / Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Επισημάνσεις

Το Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα του Ελεύθερου Σχεδίου είναι «ανοικτού» τύπου, ενώ αφήνει στον εκπαιδευτικό περιθώρια να προσδιορίσει εκείνος την έκταση των απαιτήσεών του, σε σχέση με το επίπεδο των μαθητών/τριών.

Έχει ως στόχο την προετοιμασία των μαθητών/τριών για την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Μεθοδολογικά στηρίζεται στη βιωματική μάθηση, στην επίλυση εικαστικών προβλημάτων και στη μάθηση μέσω της ανακάλυψης, της μέτρησης και της μεθοδικής παρατήρησης.

Επίσης οι μαθητές/τριες θα πρέπει να αναπτύξουν την προσωπική τους γραφή και να δημιουργήσουν ένα φάκελο με τα έργα τους.

Η διδακτική του Ελεύθερου σχεδίου, απαιτεί ειδικά διαμορφωμένο χώρο.

Διδακτικές ενότητες με στόχο τη σχεδιαστική απόδοση

- Μετρήσεις – Αναλογίες

- Τονικές διαβαθμίσεις

- Πλαστικά στοιχεία

- Προσωπικό ύφος

- Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης

- Σχολ. Συμβούλους Δ.Ε. (μέσω των Περιφερειακών Δ/νσεων Εκπ/σης)

- Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης

- Γενικά Λύκεια (μέσω των Δ/νσεων Δ/θμιας Εκπ/σης)

(...)

Οι διδάσκοντες/ουσες να ενημερωθούν ενυπόγραφα.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ

Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΛ

 

Το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα του Ελεύθερου Σχεδίου είναι «ανοικτού» τύπου. Το Ελεύθερο Σχέδιο από τη φύση του αντικειμένου του, αφήνει στον εκπαιδευτικό περιθώρια να προσδιορίσει εκείνος την έκταση των απαιτήσεών του, σε σχέση με το επίπεδο των μαθητών του, με την προϋπόθεση ότι δε θα παραληφθεί καμιά από τις προσδοκώμενες σχεδιαστικές δεξιότητες που πρέπει να αποκτήσει ο μαθητής. Ως διδακτέα ύλη νοείται κάθε πρακτική άσκηση που έχει ως σκοπό την απόκτηση δεξιοτήτων στο σχέδιο «εκ του φυσικού» ώστε ο μαθητής να μπορεί να σχεδιάζει αυτό που βλέπει όπως το βλέπει, χρησιμοποιώντας απλά μέσα όπως το μολύβι, το κάρβουνο και άλλα.

Οι διδακτικές ενότητες που προτείνονται στο ΑΠΣ και στο βιβλίο του καθηγητή με ένθετα κείμενα σημειώσεων για το μαθητή είναι: «Εισαγωγικές Έννοιες», «Παρατήρηση Φυσικού Προτύπου», «Ανάλυση της Μορφής του Φυσικού Αντικειμένου», «Υπολογισμοί και Μετρήσεις», «Στοιχεία Προοπτικής», «Τονικές Διαβαθμίσεις», «Πλαστικά στοιχεία», «Σύνθεση», «Έγχρωμο Σχέδιο», «Εφαρμοσμένες Τέχνες», «Τεχνικές και Υλικά», «Αισθητική της Εικόνας».


Ημερομηνία εκτύπωσης: 20-07-2019
Διεύθυνση : https://edu.klimaka.gr/mathimata/lykeiou/2671-elevthero-sxedio-g-taxis-lykeiou