Μειωμένο Εισιτήριο με Πάσο σε Σπουδαστές Δημοσίων ΙΕΚ

Προσφέρεται η δυνατότητα σε σπουδαστές Δημοσίων ΙΕΚ Αττικής και Θεσσαλονίκης να χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς με μειωμένο εισιτήριο

Βεβαίωση Πιστοποιήσης Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ - Κατάργηση Παραβόλου

Από τον ΕΟΠΠΕΠ ανακοινώνεται η προώθηση ρύθμισης για κατάργηση του παραβόλου, και της έναρξης δωρεάν ηλεκτρονικής χορήγησης Βεβαίωσης Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης και Αντιγράφου Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας και Κατάρτισης

Κριτήρια Επιλογής Διευθυντών σε Δημόσια ΙΕΚ

Καθορίζεται η νέα μοριοδότηση των κριτηρίων για την επιλογή Διευθυντών στα Δημόσια ΙΕΚ, τα οποία χαρακτηρίζονται από τη μείωση της βαρύτητας των τυπικών προσόντων και τη διατήρηση της συνέντευξης.

Πρόσκληση Συμμετοχής σε Πρόγραμμα Μαθητείας Αποφοίτων ΙΕΚ

Οι αιτήσεις συμμετοχής σε πρόγραμμα μαθητείας αποφοίτων ΙΕΚ υποβάλλονται από την Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου έως και την Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2017, ώρα 12:00.

Αποτελέσματα Εισαγωγής Σπουδαστών σε ΙΕΚ Τουριστικής Εκπαίδευσης 2017 - 2018

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα και οι βάσεις εισαγωγής για τα ΙΕΚ Τουριστικής Εκπαίδευσης

Οι αιτήσεις εγγραφές γίνονται στα ΙΕΚ το διάστημα από 6 Οκτωβρίου έως και 12 Οκτωβρίου 2017