ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΙΕΚ - ΚΕΚ - ΣΧΟΛΕΣ)

ΕΝΟΤΗΤΑ: ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Αποτελέσματα Εισαγωγής Σπουδαστών σε Δημόσια ΙΕΚ 2016

Αποτελέσματα επιλογής σπουδαστών σε ΙΕΚ 2016 - 2017

Ανακοινώθηκαν οι αρχικές καταστάσεις για την εισαγωγή καταρτιζομένων στα Δημόσια ΙΕΚ (ΔΙΕΚ). Οι επιτυχόντες οφείλουν να εισέλθουν στο ΙΕΚ επιτυχίας τους για εγγραφή από 21-09-2016 έως και την Δευτέρα 26-09-2016 μέχρι τις 20:00 μ.μ.

Στις 21-09-2016 γίνονται οι εγγραφές μόνο για τους σπουδαστές που το επώνυμο τους ξεκινάει από Α έως Ε, για την διευκόλυνση της διαδικασίας. Τις ακόλουθες ημέρες (22-09-2016 έως 26-09-2016) όλοι οι σπουδαστές.

Προκήρυξη εισαγωγής στα ΙΕΚ Τουρισμού 2016 -2017

Οι ενδιαφερόμενοι για εισαγωγή στα ΙΕΚ Τουριστικής Κατάρτισης καλούνται να υποβάλουν αιτήσεις στις κατά τόπους Γραμματείες των ΙΕΚ, από την Δευτέρα 29/08/2016 έως και την Παρασκευή 16/09/2016