ΕΝΟΤΗΤΑ: ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Καθορίζεται η νέα μοριοδότηση των κριτηρίων για την επιλογή Διευθυντών στα Δημόσια ΙΕΚ, τα οποία χαρακτηρίζονται από τη μείωση της βαρύτητας των τυπικών προσόντων και τη διατήρηση της συνέντευξης.

Η κατάθεση δικαιολογητικών, γίενται είτε ταχυδρομικώς με συστημένη αλληλογραφία, είτε αυτοπροσώπως (ή με νομίμως εξουσιοδοτημένο προς τούτο άτομο) από την 20-01-2016, ημέρα Τετάρτη μέχρι και την 17-02-2016, ημέρα Τετάρτη στη Σχολή Λιμενοφυλάκων

Οι ενδιαφερόμενοι για εγγραφή στο Χειμερινό Εξάμηνο των ΙΕΚ του ΟΑΕΔ θα πρέπει υποβάλουν στο ΙΕΚ προτίμησης τους αίτηση το διάστημα  από 07-09-2015 έως 17-09-2015.

Δικαίωμα εγγραφής στο Α’ εξάμηνο κατάρτισης έχουν απόφοιτοι Λυκείου, καθώς και οι απόφοιτοι ΕΠΑ.Σ, ΕΠΑΛ., ΤΕΕ Β’ Κύκλου Σπουδών, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.

Tags:

Ανακοινώθηκαν οι ειδικότητες των Δημοσίων ΙΕΚ για το Εαρινό Εξάμηνο του 2015. Οι εγγραφές θα γίνονται στα κατά τόπους ΙΕΚ, καθημερινά από 14.00 μ.μ. έως 19.00 μ.μ.

Υπενθυμίζουμε ότι η υλοποίηση των τμημάτων γίνεται εφ' όσων συγκεντρωθεί ικανός αριθμός εγγραφών.

Tags:
© 2007-2017 Klimaka.gr. All Rights Reserved.