ΕΝΟΤΗΤΑ: ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Tο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ, καλεί τους εγγεγραμμένους καταρτιζόμενους στα Δημόσια και Ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης( ΙΕΚ) για την εκπαιδευτική περίοδο 2012-2013, να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για χορήγηση της επιταγής αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης, από την Τρίτη 09-10-2012 έως και την Τρίτη 23-10-2012.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Google+

Twitter

Προτεινόμενα

© 2007-2017 Klimaka.gr. All Rights Reserved.