Πρόγραμμα - Εξεταστικά Κέντρα Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης Αποφοίτων ΙΕΚ 2017

Από τον ΕΟΠΠΕΠ δόθηκε στη δημοσιότητα το πρόγραμμα εξετάσεων και τα εξεταστικά κέντρα για τις εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης αποφοίτων ΙΕΚ.

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν για όλες τις ειδικότητες από το Σάββατο 7 Οκτωβρίου 2017 έως και το Σάββατο 18 Νοεμβρίου 2017.

Υποβολή Αιτήσεων Εγγραφής σε Δημόσια ΙΕΚ Ειδικής Αγωγής 2017 - 2018

Οι αιτήσεις εισαγωγής σπουδαστών σε ΙΕΚ ειδικής Αγωγής Αθηνών - Θεσσαλονίκης υποβάλλονται από 25-09-2017 έως 29-09-2017

Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης Αποφοίτων ΙΕΚ (1η περίοδος 2017)

Από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) ανακοινώθηκε η περιόδος υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης αποφοίτων ΙΕΚ 1ης Περιόδου 2017

Η προθεσμία υποβολής της αίτησης ορίζεται στο διάστημα από την Πέμπτη 10 Αυγούστου 2017 έως και την Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου 2017

Αποτελέσματα Εισαγωγής Σπουδαστών σε Δημόσια ΙΕΚ 2017- 2018

Ανακοινώθηκαν οι αρχικές καταστάσεις για την εισαγωγή καταρτιζομένων στα Δημόσια ΙΕΚ (ΔΙΕΚ). Οι επιτυχόντες οφείλουν να εισέλθουν στο ΙΕΚ επιτυχίας τους για εγγραφή έως και την Πέμπτη 14-09-2017 μέχρι τις 20:00 μ.μ

Σε περίπτωση που δημιουργηθούν κενές θέσεις, από μή εγγραφές επιτυχόντων, θα υπάρξει επιλογή από τους επιλαχόντες

Αιτήσεις εγγραφής σπουδαστών σε Δημόσια ΙΕΚ 2017 - Φθινοπωρινό Εξάμηνο

Δόθηκαν στη δημοσιότητα οι προσφερόμενες ειδικότητες δημοσίων ΙΕΚ για το Φθινοπωρινό εξάμηνο 2017.

Οι αιτήσεις υποβάλονται ηλεκτρονικά μέχρι και την Παρασκευή 01-09-2017τη Δευτέρα 04 Σεπτεμβρίου 2017

Ειδικότητες Δημοσίων ΙΕΚ - Φθινοπωρινό Εξάμηνο 2017

Αναγράφονται οι ειδικότητας που θα προσφερθούν κατά το φθινοπωρινό εξάμηνο 2017 για σπουδές από τα κατά τόπους Δημόσια ΙΕΚ

Σχολές Ξεναγών Υπουργείου Τουρισμού - Κανονισμός Λειτουργίας

Από το Υπουργείο Τουρισμού ανακοινώθηκε η επαναλειτουργία των Σχολών Ξεναγών. Στον κανονισμό λειτουργίας ορίζονται οι διαδικασίες εισαγωγής και φοίτησης, οι οποίες είναι διετούς διάρκειας και απευθύνονται σε αποφοίτους Λυκείου-ΕΠΑΛ (σε ποσοστό 70%) και πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (σε ποσοστό 30%)