ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΙΕΚ - ΚΕΚ - ΣΧΟΛΕΣ)

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σχολικής Ψυχολογίας 2015

1ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 2015

Αρ.Πρωτ.50331/Δ2/26-03-2015/ΥΠΟΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α
Πληροφορίες: Π. Αγγελόπουλος, Αν. Πασχαλίδου
Τηλέφωνο: 210-3442248, 210-3443422

ΘΕΜΑ: 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σχολικής Ψυχολογίας

Σας γνωστοποιούμε ότι το Τμήμα Ψυχολογίας και το Κέντρο Έρευνας και Εφαρμογών Σχολικής Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με τον Κλάδο Σχολικής Ψυχολογίας της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας διοργανώνουν το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σχολικής Ψυχολογίας.

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί από τις 19 έως τις 22 Νοεμβρίου 2015 στην Αθήνα, στη Φιλοσοφική Σχολή του ΕΚΠΑ.

Το συνέδριο μπορούν να παρακολουθήσουν, χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, εκπαιδευτικοί Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης όλων των ειδικοτήτων,
Παρακαλούνται οι Διευθυντές των Διευθύνσεων Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης σε συνεργασία με τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων να διευκολύνουν τους εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο συνέδριο, εφόσον δεν παρακωλύεται η ομαλή λειτουργία των σχολείων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.schoolpsych2015.gr/.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΜΠΑΡΛΑ


1ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ/
ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
Η Σχολική Ψυχολογία Σήμερα:
Από τη Θεωρία και την Έρευνα στην Πράξη

19-22 Νοεμβρίου 2015

Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστημιούπολη, ΑΘήνα

To Τμήμα Ψυχολογίας και το Κέντρο Έρευνας και Εφαρμογών Σχολικής Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών διοργανώνουν το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σχολικής Ψυχολογίας σε συνεργασία με τον Κλάδο Σχολικής Ψυχολογίας της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας.

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, 19-22 Νοεμβρίου, 2015.

Στόχος του Συνεδρίου είναι να προσεγγίσει σφαιρικά τις σύγχρονες τάσεις της Σχολικής Ψυχολογίας με ιδιαίτερη έμφαση στη διασύνδεση θεωρίας, έρευνας, εκπαίδευσης και πρακτικών εφαρμογών στο σχολικό πλαίσιο, στην πρόληψη και την έγκαιρη παρέμβαση, στη διεπιστημονική συνεργασία και στη διασύνδεση σχολείων, φορέων και πανεπιστημίων για την παροχή σχολικών ψυχολογικών υπηρεσιών. Επιπλέον, το Συνέδριο αυτό φιλοδοξεί να αναδείξει καλές πρακτικές αξιολόγησης και παρέμβασης στο μαθησιακό και ψυχοκοινωνικό τομέα, προγράμματα πρόληψης και παρέμβασης στη σχολική κοινότητα και διασύνδεσης σχολείων, πανεπιστημίων και φορέων.

Το συνέδριο απευθύνεται σε ειδικούς ψυχικής υγείας, ειδικούς παιδαγωγούς που εργάζονται σε σχολεία φορείς ψυχοδιαγνωστικής αξιολόγησης και παρέμβασης, μέλη ΔΕΠ, στελέχη εκπαίδευσης, εκπαιδευτικούς, καθώς και προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Οργανωτική Επιτροπή

Χρυσή (Σίσσυ) Χατζηχρήστου, Πρόεδρος του Συνεδρίου

Ηλίας Μπεζεβέγκης Φωτεινή Πολυχρόνη

Βασίλης Παυλόπουλος Αικατερίνη Γκαρή

Διαμάντω Φιλιππάτου Σπύρος Τάνταρος

Γιώργος Γεωργουλέας

Τόπος Συνεδρίου

Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών Πανεπιστημιούπολη, Ιλίσια

Ημερομηνίες Διεξαγωγής Συνεδρίου

19 – 22 Νοεμβρίου 2015

Σημαντικές Ημερομηνίες
• Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Εργασιών: 8/5/2015
• Ενημέρωση Συγγραφέων: 12/6/2015
• Έγκαιρη Εγγραφή: 05/9/2015

Ιστοσελίδα Συνεδρίου: www.schoolpsych2015.gr

Επιστημονικό Πρόγραμμα

Για το Επιστημονικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου: http://www.schoolpsych2015.gr/epistimoniko-programma#start

- Προσκεκλημένες Ομιλίες - Συμπόσια - Προφορικές Ανακοινώσεις - Αναρτημένες Ανακοινώσεις - Εργαστήρια

Θεματικές Ενότητες

• Θέματα ανάπτυξης, μάθησης και ψυχοκοινωνικής προσαρμογής

• Ψυχοδιαγνωστική

• Δυσκολίες μάθησης: Αξιολόγηση και παρέμβαση

• Δυσκολίες συμπεριφοράς: Aξιολόγηση και παρέμβαση

• Προγράμματα πρόληψης & παρέμβασης στη σχολική κοινότητα

• Διαπολιτισμικότητα & Διαφορετικότητα στο σχολείο

• Μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

• Παροχή συμβουλευτικών και ψυχολογικών υπηρεσιών στη σχολική κοινότητα

• Διαχείριση κρίσεων στη σχολική κοινότητα

•Συνεργασία σχολείου-οικογένειας

• Θέματα οργάνωσης και λειτουργίας σχολικών μονάδων

• Διασύνδεση σχολείων, φορέων της κοινότητας και πανεπιστημίων

• Ο πολυδιάστατος ρόλος του εκπαιδευτικού