ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΜΕ

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΕΜΕ)

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Γραφείο Τύπου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

10-06-2010

Διευκρινίσεις σχετικά με τα κριτήρια αδειοδότησης των Κέντρων Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης (ΚΕΜΕ)

· Το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των ΚΕΜΕ τροποποιήθηκε με τον νόμο 3848/2010 (αρ. 45) και την υπουργική απόφαση εξειδίκευσης των κριτηρίων για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας των ΚΕΜΕ, προκειμένου να είναι σύμφωνο και με το κοινοτικό δίκαιο

· Ο έλεγχος και η αξιολόγηση των ΚΕΜΕ γίνεται πλέον από το ΕΚΕΠΙΣ και όχι από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Το ΕΚΕΠΙΣ έχει την τεχνογνωσία, έχει πολύχρονη εμπειρία στον έλεγχο εκπαιδευτικών δομών, εξειδικευμένο σύστημα μηχανογράφησης και εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό με μητρώο αξιολογητών. Το προηγούμενο σύστημα προέβλεπε «Γραφείο Κολεγίων» χωρίς καμία υποστηρικτική δομή

Τα κριτήρια αδειοδότησης λειτουργίας ΚΕΜΕ

· Οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας: Με την παλιά υπουργική απόφαση η μελέτη αυτή υπογραφόταν από τον διευθυντή του Κολλεγίου, ενώ τώρα υπογράφεται από οικονομολόγο κάτοχο άδειας Α’ τάξεως

· Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών: Με το καινούργιο νομοθετικό πλαίσιο υπάρχει πρόβλεψη για τη διασφάλιση της ποιότητας των προγραμμάτων σπουδών, μέσω δικαιόχρησης, καθώς πρέπει να είναι εγκεκριμένο από το εκπαιδευτικό ίδρυμα της αλλοδαπής και να συνοδεύεται από βεβαίωση αξιολόγησής του από την εθνική αρχή διασφάλισης ποιότητας ή από αρμόδιο φορέα πιστοποίησης

· Προσόντα διδασκόντων: Απαιτείται πτυχίο και μεταπτυχιακό. Στις περιπτώσεις που δεν απαιτείται κατοχή πτυχίου ΑΕΙ για τη διδασκαλία ενός γνωστικού αντικειμένου, οι διδάσκοντες πρέπει να έχουν τουλάχιστον επταετή εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο των ειδικών δεξιοτήτων τους

· Κτηριακές εγκαταστάσεις: Η επάρκεια των κτηριακών εγκαταστάσεων κρίνεται βάσει των παρεχόμενων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, έτσι ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες των σπουδαστών σε διδασκαλία και μελέτη. Στο επίκεντρο είναι η παρεχόμενη υπηρεσία και όχι η παράθεση τετραγωνικών μέτρων

Συστέγαση ΚΕΜΕ με άλλους εκπαιδευτικούς φορείς

· Απαγορεύεται η συστέγαση ΚΕΜΕ με άλλους εκπαιδευτικούς φορείς, εφόσον προκαλείται σύγχυση των καταναλωτών σχετικά με τον πάροχο των επιμέρους εκπαιδευτικών υπηρεσιών,  το είδος τους, το επίπεδο και τον απονεμόμενο τίτλο.

· Η συστέγαση ΚΕΜΕ με φορείς άλλης δραστηριότητας επιτρέπεται μόνο εφόσον η τελευταία είναι συμβατή με τον εκπαιδευτικό χαρακτήρα του ΚΕΜΕ.

Εγγυητική επιστολή

Η αντικοινοτική διάταξη η οποία προέβλεπε εγγυητική επιστολή ελληνικής τράπεζας αντικαταστάθηκε με πρόβλεψη για εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας με εγκατάσταση σε κράτος-μέλος της ΕΕ. Το ύψος της παραμένει το ίδιο.

© 2007-2017 Klimaka.gr. All Rights Reserved.