ΕΝΟΤΗΤΑ : ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Η εγκύκλιος με διευκρινίσεις που καθορίζει τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις για εκδρομές και μετακινήσεις μαθητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στο εσωτερικό και το εξωτερικό

 1. ΦΕΚ 3638/2017 : Οργάνωση Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης - Ενισχυτική Διδασκαλία (ΣΚΕΑ)
 2. ΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ - LEGAL AID
 3. ΦΕΚ 3588/2017 : Διδακτέα - Εξεταστέα Ύλη Πανελλαδικώς Εξεταζομένων Μαθημάτων ΕΠΑΛ
 4. ΦΕΚ 141/2017 (ΠΔ 99/2017) : Ίδρυση - Λειτουργία Δημοτικών Παιδικών - Βρεφονηπιακών Σταθμών
 5. ΦΕΚ 3392/2017 : Καθορισμός Πανελλαδικά Εξεταζόμενων Μαθημάτων Επαγγελματικών Λυκείων
 6. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ : Καθαρισμός Σχολικών Μονάδων 2017 - 2018
 7. Καθήκοντα - Αρμοδιότητας Ψυχολόγων - Κοινωνικών Λειτουργών σε Σχολεία
 8. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ : Καθορισμός Αμοιβής Καθαριστών Σχολείων
 9. Καθορισμός Λειτουργίας Σχολικών Εργαστηρίων (ΣΕ) και Εργαστηριακών Κέντρων (ΣΕΚ)
 10. ΦΕΚ 2995/2017 : Ένταξη Σχολών σε Επιστημονικά Πεδία - Συντελεστές Βαρύτητας
 11. ΦΕΚ 2993/2017 : Διαδικασίες Χορήγησης Στεγαστικού Επιδόματος σε Φοιτητές
 12. ΦΕΚ 2797/2017 : Αναθέσεις Μαθημάτων στα Επαγγελματικά Λύκεια - ΕΠΑΛ
 13. ΠΔ 79/2017 (ΦΕΚ 109α) : Οργάνωση - Λειτουργία Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων
 14. ΦΕΚ 2680/2017 : Έγκριση Λειτουργίας Σχολής Ξεναγών Αθήνας - Εισαγωγή Σπουδαστών
 15. ΦΕΚ 2604/2017 : Κριτήρια Μοριοδότησης Διευθυντών - Συμβούλων σε ΣΔΕ
© 2007-2017 Klimaka.gr. All Rights Reserved.