Η κάθοδος της Βόρειας Μακεδονίας στην Ελληνική Εκπαίδευση

Τί σημαίνει ότι ο όρος "Μακεδόνας" θα αναφέρεται Διεθνώς σε κάτοικο της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας;

Υπάρχουν αναφορές που μπορεί να θεωρηθούν "αλυτρωτικές" και θα πρέπει να αφαιρεθούν από χρήση στην Ελλάδα;

Η "Κάθοδος" της Βόρειας Μακεδονίας στην Ελληνική Σχολίκη Εκπαίδευση; 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ : Οδηγίες για Εξεταστικά - Βαθμολογικά Κέντρα 2018

Δίνονται οδηγίες για εξεταζομένους και επιτηρητές, αλλά και κατεύθυνσεις στις επτιροπές των πανελλαδικών εξετάσεων 2018

Δικαιώματα Μαθητών με Διαζευγμένους ή σε Διάσταση Γονείς

Ρυθμίσεις που αναφέρονται σε μαθητές με διαζευγμένους ή σε διάσταση γονείς όπου ο ένας γονέας δεν ασκεί την επιμέλεια του ανήλικου τέκνου

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ : Διακίνηση Γραπτών Πανελλαδικών Εξετάσεων 2018

Οδηγίες για συσκευασία και διακίνηση γραπτών τετραδίων πανελλαδικών εξετάσεων από τα σχολεία προς τα βαθμολογικά κέντρα, κατά τις πανελλαδικές εξετάσεις 2018

ΦΕΚ 1704/2018: Αναθέσεις Μαθημάτων σε Γυμνάσιο και Λύκειο

Καθήκοντα και Αρμοδιότητες Εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής

Ορίζονται τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες εκπαιδευτικού προσωπικού και ειδικκού εκπαιδευτικού - βοηθητικού προσωπικού που απασχολείται στην ειδική αγωγή.

Προστέθηκαν τροποποιήσεις στα καθήκοντα του ειδικού βοηθητικού προσωπικού που απασχολείται σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑ)

ΦΕΚ 1544/2018: Αναθέσεις Μαθημάτων σε Γυμνάσιο και Λύκειο

Στο ΦΕΚ 1544/2018 προσδιορίζονται οι νέες αναθέσεις στα Μαθήματα Γυμνασίου και Λυκείου, σύμφωνα με τους νέους κωδικούς κλάδων και ειδικοτήτων εκπαιδευτικών

ΦΕΚ 1509/2018: Αναθέσεις Μαθημάτων σε Επαγγελματικό Λύκειο ΕΠΑΛ

Στο ΦΕΚ 1509/2018 ορίζονται οι νέες αναθέσεις μαθημάτων στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ), σύμφωνα με τη νέα κατάταξη εκπαιδευτικών σε Κλάδους και Ειδικότητες.

ΦΕΚ 1371/2018 Λειτουργία Μουσικών Σχολείων

Στο ΦΕΚ 1371/2018 ορίζεται το πλαίσιο λειουργίας των Μουσικών Σχολείων (Γυμνάσιο και Λύκειο)