ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ : Διακίνηση Γραπτών Πανελλαδικών Εξετάσεων 2018

Οδηγίες για συσκευασία και διακίνηση γραπτών τετραδίων πανελλαδικών εξετάσεων από τα σχολεία προς τα βαθμολογικά κέντρα, κατά τις πανελλαδικές εξετάσεις 2018

ΦΕΚ 1704/2018: Αναθέσεις Μαθημάτων σε Γυμνάσιο και Λύκειο

Καθήκοντα και Αρμοδιότητες Εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής

Ορίζονται τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες εκπαιδευτικού προσωπικού και ειδικκού εκπαιδευτικού - βοηθητικού προσωπικού που απασχολείται στην ειδική αγωγή.

Προστέθηκαν τροποποιήσεις στα καθήκοντα του ειδικού βοηθητικού προσωπικού που απασχολείται σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑ)

ΦΕΚ 1544/2018: Αναθέσεις Μαθημάτων σε Γυμνάσιο και Λύκειο

Στο ΦΕΚ 1544/2018 προσδιορίζονται οι νέες αναθέσεις στα Μαθήματα Γυμνασίου και Λυκείου, σύμφωνα με τους νέους κωδικούς κλάδων και ειδικοτήτων εκπαιδευτικών

ΦΕΚ 1509/2018: Αναθέσεις Μαθημάτων σε Επαγγελματικό Λύκειο ΕΠΑΛ

Στο ΦΕΚ 1509/2018 ορίζονται οι νέες αναθέσεις μαθημάτων στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ), σύμφωνα με τη νέα κατάταξη εκπαιδευτικών σε Κλάδους και Ειδικότητες.