ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΡΩΗΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Εκτύπωση  

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΡΩΗΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Αρ.Πρωτ.23461/Γ2/06-03-2012/ΥΠΔΒΜΘ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ.Ε.
ΤΜΗΜΑ Β΄
Πληροφορίες: Βιολέτης Αν.
Τηλέφωνο: 210-3443276
Fax: 210-3443253
e-mail: t09tee07(ΑΤ)@minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Δομή και λειτουργία των πρώην Γραφείων Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης σε επίπεδο Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης».

Μέχρι την οριστικοποίηση των νέων δομών της Εκπαίδευσης σε επίπεδο Περιφερειών Εκπαίδευσης αλλά και σε επίπεδο Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, οι τοποθετημένοι Εκπαιδευτικοί στα πρώην Γραφεία Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ή γενικότερα όσοι ασχολούνται με θέματα Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ή με άλλες δραστηριότητες των πρώην Γραφείων Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης πρέπει να αποτελούν ομάδα, με ορισμένο αντικείμενο και δομή στα πρότυπα των πρώην Γραφείων Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης υπό τον Δ/ντή Β/θμιας Εκπαίδευσης.

Ο ίδιος πρέπει να ορίσει άμεσα εκπαιδευτικό με γνώση των θεμάτων της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης υπεύθυνο της ανωτέρω ομάδας και να το γνωστοποιήσει στην Διεύθυνση Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (τμήμα Β’)του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ.

Η προαναφερόμενη ομάδα καθώς και ο ορισμένος υπεύθυνος Εκπαιδευτικών Θεμάτων Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης χειρίζονται θέματα που αφορούν στο συντονισμό των σχολικών μονάδων περιοχής ευθύνης τους υπό τον Δ/ντή Β/θμιας Εκπαίδευσης.

Η Δ/νση Σπουδών του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ(τμήμα Β’) εντέλλεται να συνεργάζεται κεντρικά με τους Δ/ντές εκπαίδευσης και τους υπευθύνους των ομάδων Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης προκειμένου να συντονίζει πανελλαδικά την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ


Εκτύπωση