ΦΕΚ 2142/2010 : ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΖΩΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (ΖΕΠ) ΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ (Καταργήθηκε)

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

ΦΕΚ 2142/2010

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΖΩΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (ΖΕΠ) ΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ.Φύλλου 2142
31 Δεκεμβρίου 2010

Αριθμ. ΑΦ. 821/3412P/157476/Z1
Ρυθμίσεις Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (Ζ.Ε.Π.), Τάξεων Υποδοχής Ζ.Ε.Π. και Ενισχυτικών Φροντιστηριακών Τμημάτων Ζ.Ε.Π. 2010−11

Μετάβαση

Στο άρθρο με το πλήρες κείμενο της Αριθμ. ΑΦ. 821/3412P/157476/Z1

Περιεχόμενα:

Άρθρο 1. Ορισμός σχολικών μονάδων ΖΕΠ

Άρθρο 2. Ορισμός Διευθύνσεων εκπαίδευσης για δράσεις ΖΕΠ

Άρθρο 3. Ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής Ζ.Ε.Π. και Ενισχυτικών Φροντιστηριακών Τμημάτων Ζ.Ε.Π

Κατάργηση

Κάθε προηγούμενη σχετική ρύθμιση που ορίζει διαφορετικά για τα θέματα που ρυθμίζονται με την παρούσα παύει να ισχύει.

Καταργείται ομοίως από την αριθ. Φ.1TY/809/101455/Γ1 (ΦΕΚ 2197/2011)

Λήψη

Του πρωτότυπου εγγράφου ΦΕΚ 2142/2010

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Google+

Twitter

Προτεινόμενα

© 2007-2017 Klimaka.gr. All Rights Reserved.