Η κάθοδος της Βόρειας Μακεδονίας στην Ελληνική Εκπαίδευση

Τί σημαίνει ότι ο όρος "Μακεδόνας" θα αναφέρεται Διεθνώς σε κάτοικο της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας;

Υπάρχουν αναφορές που μπορεί να θεωρηθούν "αλυτρωτικές" και θα πρέπει να αφαιρεθούν από χρήση στην Ελλάδα;

Η "Κάθοδος" της Βόρειας Μακεδονίας στην Ελληνική Σχολίκη Εκπαίδευση; 

ΦΕΚ 2142/2010 Ρυθμίσεις για Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ)

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 
Pin It

ΦΕΚ 2142/2010
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΖΩΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (ΖΕΠ) ΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ.Φύλλου 2142
31 Δεκεμβρίου 2010

Αριθμ. ΑΦ. 821/3412P/157476/Z1
Ρυθμίσεις Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (Ζ.Ε.Π.), Τάξεων Υποδοχής Ζ.Ε.Π. και Ενισχυτικών Φροντιστηριακών Τμημάτων Ζ.Ε.Π. 2010−11

Μετάβαση

Στο άρθρο με το πλήρες κείμενο της Αριθμ. ΑΦ. 821/3412P/157476/Z1

Περιεχόμενα:

Άρθρο 1. Ορισμός σχολικών μονάδων ΖΕΠ

Άρθρο 2. Ορισμός Διευθύνσεων εκπαίδευσης για δράσεις ΖΕΠ

Άρθρο 3. Ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής Ζ.Ε.Π. και Ενισχυτικών Φροντιστηριακών Τμημάτων Ζ.Ε.Π

Κατάργηση

Κάθε προηγούμενη σχετική ρύθμιση που ορίζει διαφορετικά για τα θέματα που ρυθμίζονται με την παρούσα παύει να ισχύει.

Καταργείται ομοίως από την αριθ. Φ.1TY/809/101455/Γ1 (ΦΕΚ 2197/2011)

Λήψη

Του πρωτότυπου εγγράφου ΦΕΚ 2142/2010

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ


Εκτύπωση