ΦΕΚ 1012/2011 : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (Τροποποίηση ΦΕΚ 658/1998)

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

ΦΕΚ 1012/2011

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ.Φύλλου 1012
26 Μαΐου 2011

Αριθμ. 60235/Γ7
Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. Γ2/3850/16.6.1998 (ΦΕΚ 658/τ.Β/1.7.1998) απόφασης Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων «Λειτουργία Μουσικών Σχολείων ».

Μετάβαση: Στο πλήρες άρθρο περί λειτουργίας Μουσικών Σχολείων, με εφαρμοσμένες τις τροποποιήσεις που επέφερε το ΦΕΚ 1012/2011
Περιεχόμενα

Τροποποιήσεις σε παραγράφους των ενοτήτων:
Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Β. ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΦΟΙΤΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ, παράγραφοι 1 και 2.
Δ. ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ,

Καταργήσεις: Από την υπογραφή της παρούσης απόφασης καταργείται η υπ’ αριθμ. 58407/Γ7/14.6.2005 (ΦΕΚ 811/τ.Β΄/14.6.2005) υπουργική απόφαση «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Γ2/3850/29.5.1998 απόφασης Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων» και η υπ’ αριθμ. Γ2/5145/25−9−1998 υπουργική απόφαση «Εγγραφή μαθητών στα Πειραματικά Μουσικά Γυμνάσια».
Λήψη Του πρωτότυπου εγγράφου ΦΕΚ 1012/2011

Μαρούσι, 26 Μαΐου 2011

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Λήψη του πρωτότυπου εγγράφου ΦΕΚ 1012/2011 περί λειτουργίας των Μουσικών σχολείων

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Google+

Twitter

Προτεινόμενα

© 2007-2017 Klimaka.gr. All Rights Reserved.