ΦΕΚ 2156/2011 : Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ολοήμερων Πιλοτικών Δημοτικών Σχολείων

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

ΦΕΚ 2156/2011
ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΟΗΜΕΡΩΝ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ.Φύλλου 2156
27 Σεπτεμβρίου 2011

Αριθμ. Φ.12/819/104706/Γ1
Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ολοήμερων Πιλοτικών Δημοτικών Σχολείων

Μετάβαση

στο άρθρο με το ισχύον πρόγραμμα των Ολοήμερων Σχολείων

Περιεχόμενα

Α. Διδακτικό Ωράριο Πρωινής Λειτουργίας

Β. Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Γ. Απαραίτητος αριθμός μαθητών για τη λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος

Δ. Ολοήμερο Πρόγραμμα

Ε. Πρωινή ζώνη του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου

ΣΤ. Εφημερεύοντες − Επιτήρηση μαθητών στο Ολοήμερο Πρόγραμμα

Ζ. Σίτιση

Η. Αποχώρηση μαθητών

 

Λήψη

του πρωτότυπου εγγράφου ΦΕΚ 2156/2011

 

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Google+

Twitter

Προτεινόμενα

© 2007-2017 Klimaka.gr. All Rights Reserved.