ΦΕΚ 1375/2018 Λειτουργία Καλλιτεχνικών Γυμνασίων --

Εκτύπωση  

ΦΕΚ 1375
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 1375
24 Απριλίου 2018

Αριθμ. 61178/Δ2
Λειτουργία Καλλιτεχνικών Γυμνασίων.

 Περιεχόμενα

Άρθρο 1
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Άρθρο 2
ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Άρθρο 3
ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ

Άρθρο 4
ΕΓΓΡΑΦΕΣ – ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ

Άρθρο 5
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Άρθρο 6
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΒΑΘΜΟΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ, ΑΠΟΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Άρθρο 7
ΦΟΙΤΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ

Άρθρο 8
ΚΑΤ' ΙΔΙΑΝ ΔΙΔΑΧΘΕΝΤΕΣ

Άρθρο 9
AΛΛΕΣ ΔΙAΤAΞΕΙΣ

Μετάβαση

στο άρθρο με το Πλαίσιο Λειτουργίας Καλλιτεχνικών Γυμνασίων

στην ενότητα με αποφάσεις Λειτουργίας Γυμνασίων

Τροποποιήσεις

Όσα θέματα δεν αναφέρονται στην παρούσα Απόφαση, ρυθμίζονται από τις γενικές διατάξεις που ισχύουνγια τα ημερήσια Γυμνάσια.

Κάθε διάταξη που ρυθμίζει με διαφορετικό τρόπο τα θέματα της παρούσας απόφασης παύει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Λήψη

του πρωτότυπου εγγράφου ΦΕΚ 1375/2018

Μαρούσι, 18 Απριλίου 2018

Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

 


Εκτύπωση