ΦΕΚ 1296/2012 - Αθλητικές Δραστηριότητες Σχολείων (Τροποποίηση ΦΕΚ 1497/2005)

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΦΕΚ 1296/2012 - Αριθμ.41871/Γ4

(Τροποποίηση ΦΕΚ 1497/2005)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ.Φύλλου 1296
12 Απριλίου 2012

 

Αριθμ. 41871/Γ4
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 112843/Γ4/14−10−2005 (ΦΕΚ 1497/τ.Β΄/1−11−2005) Υπουργικής απόφασης με θέμα «Αθλητικές Δραστηριότητες σχολείων Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Μετάβαση

στην ισχύουσα εγκύκλιο Αθλητικών Δραστηριοτήτων στα Σχολεία

στο ΦΕΚ 1497/2005

Καταργήθηκε

Το ΦΕΚ 1497/2005 και όλες οι τροποποιήσεις αυτού καταργήθηκαν με την υπ. αρ. πρωτ.9283/Δ5/20-01-2015 (ΦΕΚ143/2015)

Λήψη

του πρωτότυπου εγγράφου ΦΕΚ 1296/2012 με τις τροποποιήσεις στις Αθλητικές δραστηριότητες των σχολείων

 

 

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Google+

Twitter

Προτεινόμενα

© 2007-2017 Klimaka.gr. All Rights Reserved.