Η "Κάθοδος" της Βόρειας Μακεδονίας στην Ελληνική Σχολική Εκπαίδευση; 

Η κάθοδος της Βόρειας Μακεδονίας στην Ελληνική Εκπαίδευση

Τί σημαίνει ότι ο όρος "Μακεδόνας" θα αναφέρεται Διεθνώς σε κάτοικο της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας;

Υπάρχουν αναφορές που μπορεί να θεωρηθούν "αλυτρωτικές" και θα πρέπει να αφαιρεθούν από χρήση στην Ελλάδα;

ΦΕΚ 265/2009 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΕΠΑΛ)

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 
Pin It

ΦΕΚ 265/2009
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΕΠΑΛ)
(ΤΥΠΟΣ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΑΘΜΩΝ)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ.Φύλλου 265
13 Φεβρουαρίου 2009

Αριθμ. Φ. 253/13844 Β6
Τύπος, περιεχόμενο, διάρκεια ισχύος και τρόπος υπολογισμού των βαθμών της «ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ» αποφοίτων Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) − ΟΜΑΔΑ Β΄ για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Μετάβαση:

στο άρθρο με το πλήρες κείμενο της αριθμ.Φ.253/13844

Περιεχόμενα:

Άρθρο 1. Έκταση εφαρμογής

Άρθρο 2. Περιεχόμενο και τύπος της Βεβαίωσης

Άρθρο 3. Βαθμός Πρόσβασης μαθήματος, συντελεστές προφορικού και γραπτού βαθμού, Γενικός Βαθμός Πρόσβασης

Άρθρο 4. Χορήγηση της Βεβαίωσης − Διάρκεια ισχύος της – Αντικατάστασή της

Άρθρο 5. Έναρξη ισχύος

Λήψη

του πρωτότυπου εγγράφου ΦΕΚ 265/2009

Μαρούσι, 6 Φεβρουαρίου 2009

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ


Εκτύπωση