Η κάθοδος της Βόρειας Μακεδονίας στην Ελληνική Εκπαίδευση

Τί σημαίνει ότι ο όρος "Μακεδόνας" θα αναφέρεται Διεθνώς σε κάτοικο της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας;

Υπάρχουν αναφορές που μπορεί να θεωρηθούν "αλυτρωτικές" και θα πρέπει να αφαιρεθούν από χρήση στην Ελλάδα;

Η "Κάθοδος" της Βόρειας Μακεδονίας στην Ελληνική Σχολική Εκπαίδευση; 

ΦΕΚ 654/2012 Μέγιστος Αριθμός Ωρών Διδασκαλίας σε Μαθήματα Β' Ανάθεσης

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 
Pin It

ΦΕΚ 654/2012
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΡΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β' ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ.Φύλλου 654
7 Μαρτίου 2012

Αριθμ. 23464/Γ2
Τροποποίηση − συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 118842/Γ2/17.9.2008 (ΦΕΚ Β΄ 1984) υπουργικής απόφασης για αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ

Μετάβαση:

Στο άρθρο με τις Αναθέσεις Μαθημάτων

Περιεχόμενα:

Τα μαθήματα β' ανάθεσης είναι για συμπλήρωση ωραρίου και δεν μπορούν να ξεπερνούν το όριο των δέκα διδακτικών ωρών

Τροποποίηση:

Της αριθμ.118842/06-03-2013 (ΦΕΚ 1984/2008)

Λήψη:

Του πρωτότυπου εγγράφυ με το ΦΕΚ 654/2012


Εκτύπωση