ΦΕΚ 1844/2012 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΕ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΕΙΡΙΑΣ

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 
Pin It

ΦΕΚ 1844/2012
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΕ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΕΙΡΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ.Φύλλου 1844
13 Ιουνίου 2012

Αριθμ. 6564
Υποτροφίες σε Αποφοίτους Τεχνικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων του ΕΣΠΑ 2007 − 2013 για την υλοποίηση Προγράμματος Μαθητείας για απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας.

Μετάβαση:

Στο άρθρο με το πλήρες κείμενο της αρ.6564 και τις διαδικασίες χορήγησης της υποτροφίας σε αποφοίτους τεχνικής εκπαίδευσης για το πρόγραμμα μαθητείας για απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας

Περιεχόμενα:

Άρθρο 1. Σκοπός Χορήγησης Υποτροφιών

Άρθρο 2. Δικαιούχοι Υποτροφιών − Ύψος Υποτροφίας

Άρθρο 3. Επιλογή υποτρόφων

Άρθρο 4. Φορείς Υποδοχής Μαθητευομένων − Όροι Μαθητείας

Άρθρο 5. Δήλωση θέσεων Μαθητείας από Φορείς Υποδοχής Μαθητευομένων

Άρθρο 6. Επιλογή θέσεων Μαθητείας από υποψηφίους υποτρόφους

Άρθρο 7. Διαδικασία επιλογής μαθητευομένων υποτρόφων

Άρθρο 8. Έναρξη Μαθητείας − Καταβολή της υποτροφίας

Άρθρο 9. Διακοπή Μαθητείας

Άρθρο 10. Υποχρεώσεις των Φορέων Υποδοχής Μαθητευομένων

Άρθρο 11. Υποχρεώσεις των μαθητευομένων υποτρόφων

Άρθρο 12. Αρμοδιότητες Σχολικών Μονάδων ...

Λήψη

του πρωτότυπου εγγράφου ΦΕΚ 1844/2012

Εκτύπωση