Η "Κάθοδος" της Βόρειας Μακεδονίας στην Ελληνική Σχολική Εκπαίδευση; 

Η κάθοδος της Βόρειας Μακεδονίας στην Ελληνική Εκπαίδευση

Τί σημαίνει ότι ο όρος "Μακεδόνας" θα αναφέρεται Διεθνώς σε κάτοικο της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας;

Υπάρχουν αναφορές που μπορεί να θεωρηθούν "αλυτρωτικές" και θα πρέπει να αφαιρεθούν από χρήση στην Ελλάδα;

ΦΕΚ 2504/2013 Αθλητικές Δραστηριότητες Σχολείων

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 
Pin It

ΦΕΚ 2504/2013
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ.Φύλλου 2504
7 Οκτωβρίου 2013

Αριθμ. 140897/Γ4
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 112843/Γ4/14−10−2005 (ΦΕΚ 1497/τ.Β΄/1−11−2005) Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Αθλητικές Δραστηριότητες σχολείων Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Μετάβαση:

στο άρθρο με την ισχύουσα εγκύκλιο για τις αθλητικές δραστηριότητες στα σχολεία

Καταργήθηκε

η υπ. αριθμ.αρ.112843/Γ4 (ΦΕΚ 1497/2005) και κάθε τροποποίηση αυτής, καταργήθηκε με την υπ. αριθμ.9283/Δ5/20-01-2015 (ΦΕΚ 143/2015)

Λήψη

του πρωτότυπου εγγράφου ΦΕΚ 2504/2013

Μαρούσι, 2 Οκτωβρίου 2013

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ


Εκτύπωση