ΦΕΚ 2507/2013 : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΕ ΑΡΧΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ και ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

ΦΕΚ 2507/2013
Λειτουργία τμημάτων στα μαθήματα «Αρχές Φιλοσοφίας» και «Πολιτική και Δίκαιο»
Διδασκαλία Ερευνητικής Εργασίας
Λειτουργία κατευθύνσεων Γενικού Λυκείου και μαθημάτων επιλογής

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ.Φύλλου 2507
13 Σεππτεμβρίου 2012

Αριθμ. 100837/Γ2
Λειτουργία τμημάτων στα μαθήματα «Αρχές Φιλοσοφίας» και «Πολιτική και Δίκαιο».

Μετάβαση:

στο πλήρες κείμενο της αποφ. υπ' αριθμ.100837/Γ2 με τη λειτουργία τμημάτων στα μαθήματα «Αρχές Φιλοσοφίας» και «Πολιτική και Δίκαιο».

Αριθμ. 100838/Γ2
Διδασκαλία Ερευνητικής Εργασίας

Καταργήσεις:

(Καταργήθηκε με το υπ' αρ. 124052/Γ2/06-09-2013)

(Επανακαταργήθηκε με το υπ. αρ.124062/Γ2 (ΦΕΚ 2350/2013)

Αριθμ. 100835/Γ2
Λειτουργία κατευθύνσεων Γενικού Λυκείου και μαθημάτων επιλογής

Μετάβαση:

στο άρθρο με το πλήρες κείμενο της απόφ. υπ' αριθμ.100835/Γ2 με τη λειτουγρία των κατευθύνσεων και των μαθημάτων επιλογής στα Γενικά Λύκεια

Τροποποιήσεις:

Τροποποιήθηκε από την 152138/Γ2 (ΦΕΚ 2758/20130

Καταργήσεις:

Με την έναρξη ισχύος των διατάξεων αυτών καταργείται η υπ’ αριθμ. Γ2/4521/28.08.2001 (ΦΕΚ Β΄ 1168).

Λήψη του πρωτότυπου εγγράφου ΦΕΚ 2507/2012


Εκτύπωση