ΦΕΚ 3030/2013 : ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΧ. ΕΤΩΝ 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

ΦΕΚ 3030/2013
(ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ)
ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΧ. ΕΤΩΝ 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ.Φύλλου 3030
28 Νοεμβρίου 2013

Αριθμ. Φ1/182016/Β3
Ρύθμιση θεμάτων για τη μεταφορά θέσεων επιτυχόντων των σχολικών ετών 2009−2010, 2010−2011, 2011−2012 και 2012−2013 στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Μετάβαση

στο  άρθρο με το πλήρες κείμενο της αρ. Φ1/182016/Β3  περί μεταφοράς θέσεων επιτυχόντων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Περιεχόμενα:

Άρθρο 1. Πεδίο εφαρμογής και ορισμοί

Άρθρο 2. Αριθμός μεταφερόμενων θέσεων

Άρθρο 3. Διαδικασία υποβολής αίτησης μεταφοράς

Άρθρο 4. Υποβολή δικαιολογητικών

Άρθρο 5. Αίτηση Θεραπείας

Άρθρο 6. Έναρξη ισχύος

Λήψη

του πρωτότυπου εγγράφου ΦΕΚ 3030/2013

Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2013
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ


Εκτύπωση