ΦΕΚ 2794/2011 : Αθλητικές Δραστηριότητες Σχολείων (Τροποποίησης της 12843/Γ4 - ΦΕΚ 1497/2005)

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

ΦΕΚ 2794/2011
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
(Τροποποίηση 112843/Γ4 - ΦΕΚ 1497/2005)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ.Φύλλου 2794
8 Δεκεμβρίου 2011

Αριθμ. 141081/Γ4
Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 112843/Γ4/14−10−2005 υπουργικής απόφασης με θέμα Αθλητικές Δραστηριότητες σχολείων Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Μετάβαση:

στο άρθρο με την ισχύουσα εγκύκλιος Αθλητικών δραστηριοτήτων στα Σχολεία

στο άρθρο με τις τροποποιήσης της αρ. 112843/Γ4 - ΦΕΚ 1497/2005

στο άρθρο με το πλήρες κείμενο της υπ. αρ. 112843/Γ4 (ΦΕΚ 1497/2005)

Λήψη

του πρωτότυπου εγγράφου με το ΦΕΚ 1497/2005

Καταργήθηκε

Το ΦΕΚ 1497/2005 και όλες οι τροποποίησεις αυτούν καταργήθηκαν με την αρ. πρωτ.9283/Δ5/20-01-2015 (ΦΕΚ 143/2015)

Μαρούσι, 8 Δεκεμβρίου 2011

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Google+

Twitter

Προτεινόμενα

© 2007-2017 Klimaka.gr. All Rights Reserved.