ΦΕΚ 1612/2010 : ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΤΡΟΠΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΟΒΑΡΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

ΦΕΚ 1612/2010
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΤΡΟΠΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΟΒΑΡΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ.Φύλλου 1612
4 Οκτωβρίου 2010

Αριθμ. Φ.151/122732/Β6
Καθορισμός οργάνων, τρόπου και διαδικασίας διαπίστωσης σοβαρών παθήσεων υποψηφίων για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Μετάβαση

στο άρθρο με το ισχύον σύστημα διαπίστωσης σοβαρών παθήσεων υποψηφίων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Περιεχόμενα:

Άρθρο 1. Συγκρότηση επιτροπής

Άρθρο 2. Έργο της επιτροπής

Άρθρο 3. Δικαιολογητικά, Τόπος και Χρόνος υποβολής τους

Τροποποιήσεις

Καταργήθηκε με την υπ' αρ.Φ.151/17897/Β6 (ΦΕΚ 358/2014)

Λήψη

του πρωτότυπου εγγράφου ΦΕΚ 1612/2010

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 1 Οκτωβρίου 2010

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Google+

Twitter

Προτεινόμενα

© 2007-2017 Klimaka.gr. All Rights Reserved.