ΦΕΚ 1761/2006 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α' ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (Ναυτιλιακός κύκλος - Γενικής Παιδείας)

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 
Pin It

ΦΕΚ 1761/2006
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α' ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ
(Ναυτιλιακός κύκλος - Γενικής Παιδείας)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ.Φύλλου 1761
5 Δεκεμβρίου 2006

Αριθμ. 118830/Γ2
Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Α’ Τάξης ΕΠΑ.Λ Ναυτικου−Ναυτιλιακού Κύκλου.
Μετάβασηστο άρθρο με τα προγράμματα σπουδών των μαθημάτων της Α' τάξης των ΕΠΑΛ
ΠεριεχόμεναΑναλυτικό πρόγραμμα σπουδών των μαθημάτων της Α΄ τάξης ΕΠΑΛ
1. Ναυτική Τέχνη
2. Ναυτιλιακές Γνώσεις
3. Στοιχεία Μηχανών Πλοίου
4. Τεχνικό Σχέδιο
Αριθ. 118833/Γ2
Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Α’ Τάξης ΕΠΑ.Λ.
Μετάβασηστο άρθρο με τα προγράμματα σπουδών των μαθημάτων της Α' τάξης των ΕΠΑΛ
Περιεχόμενααναφορά στις Υ.Α. που καθορίζουν το πρόγραμμα σπουδών στα μαθήματα:
1. Για τα Θρησκευτικά: 4219/Γ2 (ΦΕΚ 2319/ 31.12.1999, Τεύχος Β).
2. Για την Ιστορία : 4219/Γ2 (ΦΕΚ 2319/ 31.12.1999, Τεύχος Β’).
3. Για την Ξένη Γλώσσα : 38452/Γ2 (ΦΕΚ 536/5.5.2003, Τεύχος Β’ ).
4. Για την Άλγεβρα : 2861/Γ2 (ΦΕΚ 1342/ 30.6.1999, Τεύχος Β).
5. Για τη Γεωμετρία : 2861/Γ2 (ΦΕΚ 1342/30.6.1999, Τεύχος Β).
6. Για τη Φυσική : 10583/Γ2 (ΦΕΚ 150/13.2.2003, Τεύχος Β’).
7. Για τη Χημεία : 1096/Γ2 (ΦΕΚ 343/13.3.1999, Τεύχος Β).
8. Για τη Νεοελληνική Γλώσσα (3 ώρες) : 1088/Γ2 (ΦΕΚ 561, 6.5.1999, Τεύχος Β).
9. Για τη Νεοελληνική Λογοτεχνία (2 ώρες): 1091/Γ2 (ΦΕΚ 344/13.4.1999, Τεύχος Β).
10. Για το μάθημα Αρχές Οικονομίας : 4219− γ/ Γ2 (ΦΕΚ 2322/ 31.12.1999, Τεύχος Β).
11. Για το μάθημα Εφαρμογές Πληροφορικής: 4219−η /Γ2 (ΦΕΚ 2327/31.12.1999, Τεύχος Β).
Λήψητου πρωτότυπου εγγράφου ΦΕΚ 1761/2006

Αθήνα, 9 Νοεμβρίου 2006

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ


Εκτύπωση