ΦΕΚ 171/2013 : ΩΡΙΑΙΑ ΑΜΟΙΒΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

ΦΕΚ 171/2013
ΩΡΙΑΙΑ ΑΜΟΙΒΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

(Καταργήθηκε με το ΦΕΚ 3276/2013)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ.Φύλλου 171
31 Ιανουαρίου 2013

Αριθμ. 644
Ωριαία αμοιβή εκπαιδευτών ενηλίκων.

Μετάβαση

στο άρθρο με την ισχύουσα ωριαία αμοιβή εκπαιδευτών ενηλίκων

Περίληψη

Οριζόταν οι ωριαία αμοιβή ως εξής:
α) Μη πτυχιούχοι με εμπειρία μέχρι και 10 έτη, δεκατρία (13) ευρώ, με εμπειρία μεγαλύτερη των 10 ετών, δεκατέσσερα (14) ευρώ.
β) Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, δέκα επτά (17) ευρώ.
β) Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος, δέκα εννέα (19) ευρώ.
γ) Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης κάτοχοι διδακτορικού τίτλου, είκοσι δύο (22) ευρώ.
δ) Μέλη ΔΕΠ Πανεπιστημίων/Μέλη ΕΠ ΤΕΙ, είκοσι επτά (27) ευρώ.

Καταργήσεις

Καταργήθηκε με το ΦΕΚ 3276/2013

Λήψη

του πρωτότυπου εγγράφου ΦΕΚ 171/2013

 

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Google+

Twitter

Προτεινόμενα

© 2007-2017 Klimaka.gr. All Rights Reserved.